Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Den Haag mag nieuw Spuiplein bouwen

De gemeente Den Haag mag beginnen met de sloop en de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw onderwijs- en cultuurgebouw aan het Spuiplein. Het bestemmingsplan 'Wijnhavenkwartier en Spuiplein', dat dit mogelijk maakt, wordt niet geschorst. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

20 oktober 2015

De gemeente Den Haag mag beginnen met de sloop en de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw onderwijs- en cultuurgebouw aan het Spuiplein. Het bestemmingsplan 'Wijnhavenkwartier en Spuiplein', dat dit mogelijk maakt, wordt niet geschorst.

Voorlopige uitspraak

Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak zal in de loop van volgend jaar een definitieve uitspraak doen over dit bestemmingsplan. Stichting Nomadisch Paviljoen, Stichting SOS Den Haag en enkele inwoners van Den Haag hadden de voorzieningenrechter gevraagd om het bestemmingsplan voorlopig te schorsen.

Financiële twijfels

Zij verzetten zich tegen de bouwhoogte- en volume van het gebouw. Daarnaast vrezen ze parkeeroverlast en hebben hun twijfels over de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Er is volgens de bezwaarmakers geen exploitatieplan opgesteld en de gemeentelijke exploitatie is vertrouwelijk. Daarmee is het onduidelijk of het plan binnen de gemeentelijke begroting past. De bouwhoogte mag maximaal 50 meter zijn, stellen de bezwaarmakers.

Risicoanalyse

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak ziet, na afweging van alle betrokken belangen, geen aanleiding om het bestemmingsplan voorlopig te schorsen. De voorzieningenrechter stelt op basis van de grondexploitatie ‘Herziening grondexploitatie 2014 CE-113 Spuikwartier’ van september 2014 vast dat gebruik is gemaakt van kostenramingen van diverse bronnen, dat de grondexploitatie een risicoanalyse bevat en dat de grondexploitatie een voordelig saldo kent. Het is daarnaast nog te vroeg om een oordelen of er straks echt van parkeertekorten sprake zal zijn. Als daar straks toch sprake van zal zijn, kan dit worden opgelost door gebruik te maken van parkeergarages die weliswaar buiten het plangebied, maar wel op loopafstand liggen. Ook de geplande bouwhoogte is niet strijdig.

Herontwikkeling

Het nieuwe onderwijs- en cultuurgebouw wordt het nieuwe onderkomen van de het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Ook regelt het de herontwikkeling van de 'oude' gebouwen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

Politieke splijtzwam

Het Spuiforum verhit de Haagse gemoederen al lange tijd. Niet alleen inwoners, maar ook de politiek was lange tijd tot op het bot verdeeld. In de vorige raadsperiode kreeg het plan steun van de vier (toenmalige) collegepartijen PvdA, VVD, CDA en D66. Zij verloren bij de verkiezingen de meerderheid. Mede door deze ‘kwestie’ duurde de coalitievorming in Den Haag erg lang. Uiteindelijk zijn de vier voormalige coalitiepartners eruit gekomen met de nieuwe collegepartner HSP (Haagse Stadspartij). Die was de grootste tegenstander van het Spuiforum. De nieuwe raad heeft uiteindelijk ingestemd met een aangepast plan, met een aangepaste naam: Spuikwartier. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

martien vogelezang / architect
Jammer dat bij

het artikel het oude -

en terecht afgekeurde-

plan geplaatst is!
Advertentie