Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

De Jonge: gemeenten moeten werk maken van leegstand

Demissionair minister De Jonge verlangt van gemeenten meer inzet bij het transformeren van leegstaande panden.

07 juni 2024
Transformatie van bedrijfspand tot woningen
Shutterstock

Het aantal tot woningen getransformeerde bedrijfspanden liep in 2022 terug, ondanks het feit dat zo’n 26.500 panden langdurig leegstaan. Als antwoord op die neerwaartse trend wil minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) dat gemeenten er meer werk van maken om panden te transformeren.

Projectleider gebiedsontwikkeling | Publieke Sector | Landelijk | BMC

BMC
Projectleider gebiedsontwikkeling | Publieke Sector | Landelijk | BMC

GZ-psycholoog Jeugd(zorg) | Amsterdam

BMC
GZ-psycholoog Jeugd(zorg) | Amsterdam

Dat schrijft hij in een Kamerbrief. De Jonge stelt daarin vast dat slechts circa twintig gemeenten gebruikmaken van een leegstandverordening. ‘Hoewel ik gemeenten niet wil verplichten een leegstandsverordening vast te stellen, vind ik het wel van belang dat zij, indien van toepassing, actief met het bestrijden van leegstand bezig zijn.’

Instrumenten

Daarom wil De Jonge via de wet Versterking regie volkshuisvesting bij gemeenten afdwingen dat zij in hun volkshuisvestingsprogramma ‘een integraal kwantitatief beeld van de leegstand schetsen, uitgesplitst naar de aard van het vastgoed’. Ook zullen gemeenten moeten expliciteren welke instrumenten zij tegen leegstand inzetten, mochten zij nog geen leegstandsverordening hebben.

Sloop

In 2022 werden in totaal 9.600 transformatiewoningen opgeleverd, 9 procent minder dan het jaar daarvoor. Vooral het aantal gecreëerde woningen in voormalige kantoren liep terug (met circa 30 procent). Het aantal nieuwe woningen in voormalig maatschappelijk vastgoed zoals zorg- en onderwijspanden steeg wel: met 11 procent. Daarbij moet worden aangetekend, zo schrijft De Jonge, dat gemeenten vaker kiezen voor sloop van bestaande gebouwen en vervolgens voor nieuwbouw. Dat levert doorgaans een groter  aantal nieuwe woningen op.

Nieuw loket

Om gemeenten bij hun transformatieopgave te ondersteunen, werd vorig jaar het Nationaal transformatieloket ingericht, onderdeel van de RVO. Volgens De Jonge wordt dit jaar aan nieuwe handreikingen gewerkt die gemeenten ondersteunen bij knelpunten als bouwkundige eisen en geluidseisen. Ook te transformeren panden op lastige locaties, zoals bedrijventerreinen en kantorenparken, worden in een handreiking opgenomen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het wordt tijd dat de ambtenaren bij Binnenlandse Zaken eens echter hun bureau vandaan komen en de wijde wereld verkennen. Niet ieder kantoorgebouw is geschikt om daarvan woningen te maken. Het woningbouwbeleid komt niet van de grond door regelzucht, lapmiddelen en slechte/matige maatregelen.
T. Simpelmans
Gemeenten moeten dit, gemeenten moeten dat. Sorry Hugo, maar de centen zijn op.

Nog los gezien van het feit dat ombouwen van kantoren doorgaans driewerf kutwoningen oplevert.
Advertentie