Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Corporaties verkochten duizend panden door

Woningcorporaties verkochten de afgelopen vier jaar ruim duizend panden via de zogenoemde abc-constructie. Daarbij wordt een pand voor steeds meer geld doorverkocht. De praktijk kwam voor bij 145 van de in totaal ruim vierhonderd Nederlandse woningcorporaties.

29 april 2010

Fraude
Dat blijkt uit een zogenoemde verkennende analyse door de VROM-inspectie. Hierin zijn de woningcorporaties bekeken op 'een verhoogd risico op fraude'. De inspectiedienst voerde de controle uit in opdracht van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) naar aanleiding van 'een aantal recente incidenten bij woningcorporaties'. De analyse is bedoeld als basis voor vervolgonderzoek.

 

Miljoen
Bij twintig corporaties betrof het een abc-transactie met een waardestijging van meer dan 1 miljoen euro per transactie. Wel merkt de inspectiedienst op dat zo'n transactie een volstrekt legitieme reden kan hebben.

 

Bedrijfslasten
De inspectiedienst constateerde verder dat bij 96 corporaties de bedrijfslasten toenamen, terwijl het aantal woningen onder beheer afnam. Bij 216 bleken de lasten harder te zijn gestegen dan de opbrengsten. Bij twee corporaties betrof het een stijging van meer dan 1000 procent.

 

Dubieus
Vorige week maakte woningscorporatie De Key bekend onderzoek in te stellen naar een aantal mogelijk dubieuze transacties met vastgoedhandelaren. Eerder lieten ook Rochdale, SGBB en Servatius zulke transacties met vastgoed onderzoeken.

 

Kapitaal
De ruim vierhonderd onderzochte woningcorporaties bezitten 32 procent van de woningen in Nederland (2,4 miljoen woningen) en beheren een maatschappelijk kapitaal van honderden miljarden euro's.

 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Criticus - NL
Corporatie verkocht een hele flat aan een makelaar. Hiermee werd de administratieve rompslomp van veel kopers voorkomen. De woningen werden vervolgens door die makelaar voor 100.000 euro per stuk meer op de markt gezet.

Het gevolg: de corparatie krijgt veel te weinig ten opzichte van de marktwaarde. De huizenprijs wordt opgedreven door de makelaar of ontwikkelaar die de vette winst in zijn zakken steekt.

En dat is maar een voorbeeldje
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / ambtenaar
Het zoveelste voorbeeld van de veel te ver doorgeschoten privatisering.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
De verleiding om aan dit soort transacties onder de tafel ook wat te verdienen, moet voor allerlei medewerkers van woningcorporaties (van voorbereider tot directeur) bijzonder groot zijn.

Wat knap dat ze daar, ondanks het grote aantal transacties, niet aan toegeven!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie