ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Woonbehoefte ouderen in gemeente Zwolle onderzocht

Ouderen willen langer zelfstandig blijven wonen.

16 juni 2022
Companen

Ouderen willen langer zelfstandig blijven wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Het onderzoek van Companen wordt gebruikt als onderlegger voor het realiseren van het Programma Wonen en Zorg door samenwerking tussen de partners van WWZ038 en het Zwolse Concilium.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal ouderen in Zwolle de komende jaren sterk gaat groeien. In 2020 waren er ongeveer 22.000 65-plussers in Zwolle, in 2040 zal dit aantal oplopen tot bijna 31.500. Tot 2030 worden in Zwolle ongeveer 10.000 woningen gebouwd. Het is van belang om hier een gevarieerd aanbod aan woningen en woonvormen voor senioren aan toe te voegen.
Het onderzoek laat tevens een duidelijke behoefte aan particuliere huur- en koopwoningen zien, naast het huidige aanbod van sociale huurwoningen. Ouderen hebben behoefte aan andere woonconcepten, zoals hofjeswoningen en appartementen met meer woonkwaliteit in hun woning of woonvorm. Het versterken van de voorzieningen voor ouderen in de wijk zal in de komende jaren verdere uitbouw en uitbreiding vragen.

Het onderzoek bevestigt ook het belang van de aansluiting bij de speerpunten van de Agenda Vitaal en Waardig Ouder Worden (Seniorenagenda, 2020). Hierbij gaat het om (extra) aandacht voor bijvoorbeeld positieve gezondheid, zinvolle daginvulling, tegengaan van eenzaamheid, (mantel)zorg en de wijkaanpak Vitaal en Veilig Thuis (VVT).Er wordt voor dit programma een brede en structurele samenwerking opgezet tussen gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Een uitgebreider artikel over dit onderwerp kunt u vinden op de website van gemeente Zwolle door hier te klikken.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.