ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Snel CO2-neutraal met nieuw rekenmodel

Hoe technische oplossingen bijdragen aan een beter milieu.

14 juni 2022
Dashboard

Fadil Imširović raakte tijdens zijn studie bouwkunde geïnteresseerd in de mogelijkheden om zuiniger met onze aarde om te gaan. In dit blog vertelt hij hoe hij als technisch duurzaamheidsspecialist bij bbn adviseurs de kans aangrijpt om met technische oplossingen bij te dragen aan een beter milieu.

CO2-uitstoot reduceren

“Om de CO2-uitstoot in onze eigen bedrijfsvoering tot nul te reduceren, ontwikkelde ik een rekenmodel dat inzicht geeft in de uitstoot van onze bedrijfsvoering. Met dit inzicht heb ik een aantal mogelijke maatregelen bedacht die op een grove manier toegepast kunnen worden om de CO2-uitstoot van een organisatie te reduceren. Dit model stellen we gratis ter beschikking aan organisaties die ook zo snel mogelijk CO2-neutraal willen worden.”

CO2-neutraal ≠ energieneutraal

“Belangrijk om te vermelden is dat CO2-neutraal gaat over het vermijden van CO2-uitstoot als gevolg van je bedrijfsproces. Dat betekent dus gebruik + gebouw gebonden, maar ook mobiliteit. Bij een energieneutraal gebouw kijk je juist naar gebouw gebonden verbruik en zorg je dat dit duurzaam is opgewekt.”

Zicht op CO2-uitstoot

“De eerste stap van het rekenmodel bestaat uit het inventariseren van de huidige CO2-uitstoot. Ik had geluk dat onze financiële afdeling de verbruiksgegevens van de gebouwen, de leaseauto’s en de ICT apparatuur goed op orde heeft. Die gegevens heb ik in Excel verwerkt. Door de uitstoot op jaarbasis in beeld te brengen, was meteen duidelijk waar bij ons de meeste winst te behalen viel.”

Grootste boosdoeners

De grootste boosdoeners zijn vaak het kantoorpand zelf en de zakelijke kilometers met de auto. Bij bbn was het wagenpark verantwoordelijk voor ruim zeventig procent van de CO2-uitstoot. We zijn meteen aan de slag gegaan met het reduceren daarvan door over te stappen op elektrische auto’s. Eind 2023 zijn al onze leaseauto’s elektrisch.”

Groen of grijs?

“Elektrisch rijden is niet altijd even ‘groen’, elektriciteit moet immers ook worden opgewekt. Soms gebeurt dat volledig groen door windmolens en zonnepanelen. Soms gebeurt dat ‘grijs’ en vaak is er sprake van een mix. Het rekenmodel gaat uit van een mix, dat is de gemiddelde manier van stroomopwekking in Nederland. In het rekenmodel kan je aangeven vanaf wanneer het wagenpark een eerste stap naar elektrisch rijden zal maken, waarna het rekenmodel dit binnen vijf jaar opschaalt naar 100% elektrisch rijden. Of dat je werknemers stimuleert om auto’s volledig ‘groen’ op te laden. Alle aangevinkte opties bepalen hoe snel de CO2-uitstoot van je bedrijfsvoering vermindert.”

Duurzaam kantoorpand

“bbn heeft de ambitie om uiterlijk in 2030 een CO2-positieve bedrijfsvoering te hebben. Hierin betrekken we ook al onze leveranciers waaronder de gebouweigenaren van onze kantoren. In Houten lukte het niet om ons huidige kantoor naar wens aan te pakken, daarom gaan we volgend jaar verhuizen naar een CO2 neutraal kantoorgebouw een paar honderd meter verderop.”

Eerst energievraag verminderen

“Een bestaand kantoorgebouw biedt talloze mogelijkheden voor duurzame verbeteringen: isoleren, energie opwekken, gas vervangen door een warmtepomp en luchtbehandelingskasten die beter kunnen worden ingezet. Alle opties staan in het rekenmodel. Het advies is om altijd eerst de vraag naar energie te verminderen, bijvoorbeeld door betere isolatie, of een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning. Daarna kan je de mogelijkheden bekijken om van het gas af te gaan door middel van een warmtepomp of door zelf energie op te wekken: met zonnepanelen of windmolens. Het beetje CO2-uitstoot dat daarna overblijft kan je compenseren. Het rekenmodel bevat verschillende opties hiervoor.”

Apparatuur recyclen

“Via ICT kan de CO2-uitstoot ten slotte ook omlaag. Vooral bij de productie van laptops en computers komt veel CO2-vrij. Daarom hebben we gekeken naar manieren om apparatuur zo lang mogelijk te blijven gebruiken. In het model kan je aangeven of je apparatuur een tweede leven wilt geven of bijvoorbeeld onderdelen laat recyclen. Ook bestaat de optie alleen apparatuur aan te schaffen waarvan de CO2-uitstoot vooraf is gecompenseerd.”

CO2-neutrale bedrijfsvoering

“Met behulp van dit rekenmodel lukt het bbn om in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn. We hopen met dit voorbeeld andere organisaties te inspireren ook stappen te zetten naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering!”

Meer weten hierover of wil je dit rekenmodel zelf gaan gebruiken? Neem contact op met Fadil of Fleur:
 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.