ruimte en milieu / Partnerbijdrage

WoON 2021 voor lokaal woningmarktonderzoek

Waardevolle bron bij woningmarktonderzoek voor gemeenten en woningcorporaties.

22 juli 2022
WoON 2021 voor lokaal woningmarktonderzoek

Sinds enkele weken is het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2021 beschikbaar. Het WoON 2021 geeft diverse en actuele informatie over de verhuiswensen en woonwensen van Nederlanders met verschillende achtergronden. Het is een waardevolle bron bij lokaal woningmarktonderzoek voor gemeenten en woningcorporaties. Oók als uw gemeente niet heeft meegedaan aan de oversampling.

Inzicht in uw lokale woningmarkt

Met informatie uit het WoON is het mogelijk om tal van relevante vragen over de woningmarkt te beantwoorden. Hoe groot is bijvoorbeeld de behoefte van oudere huishouden om te verhuizen? Hoe concreet is die verhuiswens en welk deel van de oudere huishoudens verhuist nu echt? Willen ouderen bij verhuizing een woning huren, of kiezen zij ervoor om te kopen? Is de vraag naar middenhuur een eerste keus of een tussenstap op weg naar een koopwoning? Welke fricties tussen vraag en aanbod treden er de komende jaren op? En wat betekent dit voor de woningbouwopgave en de transformatieopgave in de bestaande woningvoorraad?

Toekomstige woonopgaven in beeld

De publicatie van het WoON 2021 is een goede aanleiding om de actuele stand van zaken op de woningmarkt in uw gemeente tegen het licht te houden. Zeker in een periode waarin de spanning op de woningmarkt steeds verder oploopt. Het onderzoek helpt u ook in beeld te brengen wat de opgaven zijn voor de komende jaren. Companen ondersteunt gemeenten en corporaties hierbij.

Meer weten?

Neem dan contact op met Jeroen Lijzenga of Laurens van Dongen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.