ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Participatie als bouwsteen voor nieuwe woonvisie Eemnes

Burgerparticipatie voor een breder perspectief.

28 juli 2023
Companen Eemnes

De gemeente Eemnes werkt aan een nieuwe woonvisie. Daarvoor kijkt ze samen met inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en andere stakeholders naar haar woonopgave. En naar de zorgthema’s die daarmee samenhangen. Voor een breder perspectief. Want beleid met draagvlak maak je niet vanachter een bureau. Companen hielp onder andere met een passende vorm van participatie.

Dialoog met en tussen belanghebbenden

Waar is het in de toekomst prettig wonen? Wat moet er worden gebouwd? En voor wie dan? De gemeente Eemnes gaf in aanloop naar haar nieuwe woonvisie graag ruimte aan uitwisseling van zorgen en ideeën over woonthema’s van de toekomst. Wethouder Theo Reijn licht toe: ‘We wilden als gemeente niet alleen apart met allerlei belanghebbenden praten, maar vooral dat mensen met elkáár spraken’. Om dat te bereiken volstaat het niet veel mensen in één ruimte te zetten.
Samen met de gemeente organiseerden collega’s Ronald Camstra  en Cherelle de Leeuw daarom in juni de Dag van het Wonen. Een inspirerende vorm van participatie, waarbij stakeholders met elkaar in gesprek gingen over het thema wonen.

Video-impressie van de Dag van het Wonen in Eemnes

Basis voor begrip en kweekvijver voor ideeën

In verschillende werkvormen nodigden we uit tot de dialoog. Naast een plenaire sessie met stellingen en discussies waren er verdiepende parallelle workshops. Over doorstroming, woonruimteverdeling, doelgroepen, betaalbaarheid en leencapaciteit. Maar ook over ouder worden, zorg in de toekomst en verduurzaming van woningen. Een gezamenlijke maaltijd bleek een prima moment om informeel verder te praten.

Aansluitend prikkelde schrijver Floor Milikowski om buiten de gebaande paden na te denken over de noodzaak nieuwe woningen te realiseren. Ten slotte gaven lokale partijen uit het woon- en zorgdomein de gemeente via pitches belangrijke speerpunten voor de nieuwe woonvisie mee. Daarmee gaan we nu samen aan de slag.

Nuance leidt tot verdiepend inzicht

Tijdens het wooncongres hoorden raadsleden uit eerste hand van zowel inwoners als professionals waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Het maakte de weg vrij voor een open gesprek vanuit verschillende invalshoeken en leidde tot aanvullend inzicht in de problematiek. Zo lagen de meningen over de plek voor nieuwe seniorenappartementen in de gemeente vooraf behoorlijk uiteen. Wordt het de uitleglocatie aan de zuidrand, of een inbreidingslocatie nabij voorzieningen? In het debat kwamen belangrijke nuances naar voren: de ene oudere is immers de andere niet. Voor veel van hen is een netwerk van buren en kennissen belangrijker dan de locatie van voorzieningen. Bovendien hoeft inbreiding niet altijd ten koste te gaan van groen en leefbaarheid.

Meer weten?
Benieuwd naar onze mogelijkheden voor begeleiding van woon(zorg)visies op basis van participatie?
Neem dan contact op met Ronald Camstra of Cherelle de Leeuw.

Benieuwd naar andere voorbeelden van burgerparticipatie? Lees dan ons artikel over het Burgerberaad Klimaat in Gelderland.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.