ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Burgerberaad Klimaat: goed en gedragen beleid maak je samen

Burgerberaad in provincie Gelderland.

21 april 2023
Companen

Hoe hard overheidsorganisaties ook zelf hun best doen: goed en gedragen beleid maak je samen met burgers. Daarvoor bestaan allerlei participatievormen, zoals het burgerberaad. Hoe zet je deze instrumenten zó in, dat zowel inwoners als ambtenaren en bestuurders tevreden zijn met het resultaat? Voor het Gelders Burgerberaad Klimaat bundelden Companen en onderzoeksbureau Moventem hun krachten.

Breng maatschappelijke vraagstukken in beweging

De overheid verwacht veel van burgers bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Maar te vaak wordt participatie onvoldoende doordacht ingevuld. Zowel de inzet als de opvolging van een participatie-instrument vraagt veel commitment. Is dat onvoldoende ingevuld, dan voelen inwoners zich te weinig serieus genomen. Participatiemoeheid ligt dan op de loer. Eeuwig zonde, want participatietrajecten kunnen behalve nuttig ook leuk zijn. Vooral wanneer inwoners zelf met vraagstukken aan de slag gaan.

Van participatie naar blijvende betrokkenheid

Ook het burgerberaad is een participatievorm die tot blijvende betrokkenheid van inwoners kan leiden. Hiervoor selecteer je nauwgezet een groep inwoners die een afspiegeling is van de samenleving. Ze verdiepen zich in een onderwerp waar de politiek moeilijk uitkomt en gaan samenwerken om tot aanbevelingen te komen. Wereldwijd worden burgerberaden al ingezet. Met als resultaat beter en breder gedragen keuzes, inclusiever beleid, minder polarisatie en blijvende betrokkenheid. Dit vraagt wel om lef en durf van de politiek.

Burgerberaad Klimaat provincie Gelderland

Samen met Moventem voerden we één van de grootste burgerberaden in ons land tot nu toe uit; het Gelders Burgerberaad Klimaat. In deze opdracht kwam onze gecombineerde brede kennis en expertise van participatie en meerdere beleidsterreinen samen. Via een burgerpanel en een burgerforum bedachten burgers oplossingen voor, en de aanpak van, het klimaatprobleem in de provincie. Het resultaat? Maar liefst 44 adviezen over 14 klimaatonderwerpen. Het adviesrapport is inmiddels aan het provinciebestuur aangeboden.

Aanbevelingen

Geen vrijblijvend instrument

Een burgerberaad kost tijd en inspanning van een grote groep mensen en is alleen al daarom geen vrijblijvend instrument. De inzet ervan toont dat de provincie Gelderland burgerparticipatie serieus neemt. Als vervolg hierop is het belangrijk dat zij het advies van het burgerberaad zwaar laat wegen in de vernieuwing van het Gelders Klimaatplan later dit jaar. En laat zien hoe dit advies in het plan terugkomt.

Meer weten?

Wilt u ook met burgerparticipatie aan de slag? Wij denken graag met u mee over het opzetten en uitvoeren van een traject. Hiervoor werken we regelmatig samen met Moventem aan vraagstukken op beleidsterreinen zoals wonen, leefomgeving & leefbaarheid, mobiliteit & bereikbaarheid, klimaat en economie & werkgelegenheid.

Nieuwsgierig naar onze aanpak?
Neem dan contact op met Ilse de Groot of Jeroen Lijzenga.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.