ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Hoogeveen maakt werk van woonvisie

Geactualiseerd met behulp van betrokken bewoners.

29 juni 2023
Companen Hoogeveen

De woonvisie van de gemeente Hoogeveen stamde uit 2017. Sindsdien is de woningmarkt, zeker in deze gemeente, sterk veranderd. Voor een adequate woningmarktstrategie actualiseerde Hoogeveen haar woonvisie. Met hulp van betrokken inwoners uit de kern Hoogeveen en de tien dorpen in de gemeente.

Terughoudendheid maakt plaats voor ambitie

Waar eerst sprake was van een zeer terughoudend woningbouwbeleid, ervaart Hoogeveen nu veel druk op de woningmarkt door de oprukkende verstedelijking van de regio Zwolle. De gemeente wil het woningtekort terugdringen. Tegelijkertijd wil zij haar bijdrage aan de regionale opgave leveren.

Breed gedragen woon(zorg)visie

Voor de vernieuwde woonvisie heeft Hoogeveen werk met werk gemaakt. De woonvisie is meteen een woonzorgvisie geworden. Het gemeentebestuur vond het belangrijk dat deze visie geen ‘bureaustuk’ werd. De dorpen moesten mee kunnen praten. Eerst konden inwoners hun ervaringen delen via een online enquête met kaartbeelden. Vervolgens kwamen ze tijdens een dorpentour volop aan het woord. Ze konden daarbij reageren op een atlas met kaarten en informatie over hun dorp. Het leidde tot geanimeerde discussies.

Samen praten over grote thema’s

Vaak lijkt een woonvisie ‘abstract’. Maar door in de dorpen met inwoners concreet over locaties te spreken, ontstaan praktische gesprekken die de grote thema’s raken. Die gingen niet alleen over nieuwbouw. Ook voorzieningen, zorg en ouder worden in de dorpen en leefbaarheid waren onderwerp van gesprek.

Kennisbrenger en procesbegeleider

De gemeente Hoogeveen vroeg Companen de totstandkoming van de woonvisie en woonzorgvisie te begeleiden. We brachten hiervoor onze kennis en ervaring rond wonen, maar ook rond wonen met welzijn en zorg mee. Daarnaast waren we procesbegeleider. De inzet van creatieve en diverse werkvormen brachten energie en enthousiasme rondom het traject.

Meer weten?
Benieuwd naar de ervaringen in Hoogeveen, of wilt u meer weten over een woonvisie of woonzorgvisie voor uw gemeente?
Bel of mail Jan van Deursen of Bram Klouwen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.