ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Consultatiereactie op Wet versterking regie volkshuisvesting

In drie aandachtspunten.

03 april 2023
Companen aandachtspunten

Medio februari 2023 ging de Wet versterking regie volkshuisvesting in consultatie. In een reeks artikelen lichtten we de onderdelen van het wetsvoorstel toe. We nodigden opdrachtgevers uit mee te denken over de betekenis van de wet. Dat leidde tot boeiende discussies die we meenamen in een positief-kritische consultatiereactie.

Drie aanbevelingen

We schreven onlangs over de nieuwe Wet Versterking regie volkshuisvesting. Daarbij kwamen achtereenvolgens doelen, volkshuisvestingsprogramma, urgentieverordening en prestatieafspraken.

Tot en met 30 maart kon op het wetsvoorstel worden gereageerd. Duidelijk is dat voor een effectieve volkshuisvestingsaanpak strakkere regie noodzakelijk is. Collega Bram Klouwen van Companen geeft de minister hierbij drie aanbevelingen mee:

  1. Meer helderheid over de paradigmaverschuiving en de rollen daarin van Rijk, provincie en gemeenten
  2. Meer uitvoeringsmiddelen voor gemeenten vanuit de wet (instrumentarium en financiële armslag)
  3. Meer evenwichtige governance-invulling rond het lokale volkhuisvestingsbeleid, met waardering voor het vakmanschap van woningcorporaties

U leest hier de volledige consultatiereactie.

Meer weten?

Wilt u dat we meedenken over de impact van de nieuwe wet voor uw praktijk?
Neem dan contact op met Bram Klouwen of Martin Bleijenburg.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.