Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Clustering van bewoners risico voor arbeidsmarkt

Clustering van hogeropgeleiden in woonwijken leidt tot hogere welvaart, maar er zit ook een gevaar in, laat het rapport 'soort zoekt soort' van platform 31 zien.

24 februari 2014

Villabewoners gaan veelal bij elkaar wonen, en niet in een mooi pand in een achterstandsbuurt. Ook voor andere bevolkingsgroepen geldt dat ze doorgaans bij mensen met dezelfde kenmerken gaan wonen, zo blijkt uit het rapport 'Soort zoekt soort' van Platform 31. Deze clustering kan gevaarlijk zijn, met name voor de arbeidsmarkt.

Segregatie

Het overheidsbeleid om segregatie op de woningmarkt tegen te gaan richtte zich de afgelopen jaren vooral op het herstructureren van woonwijken. Dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, concluderen de onderzoekers. Ook nu maken mensen met lage inkomens een grotere kans om in een andere arme wijk terecht te komen. Met allochtone gezinnen is dit ook zo: de kans is groot dat zij bij een verhuizing opnieuw in een allochtone wijk komen te wonen. In het vervolg zou gekeken moeten worden naar maatregelen die onbedoeld een segregatie-effect kunnen hebben, bijvoorbeeld de manier waarop de woningmarkt is ingericht of de huurverhoging voor midden- en hoge inkomens in de sociale huur.

Kenmerken als kracht
No-go-areas kent Nederland niet, schetst Arjen Verweij van het ministerie van Sociale Zaken. De Vinex-wijken moeten voor 30 procent uit sociale huurwoningen bestaan en er is door woningcorporaties ook voldoende aandacht voor de verschillende inkomensgroepen. De grootste bijdrage aan de integratie is volgens Verweij toch te verwachten van ‘beleid dat inhaakt op de verbetering van de individuele kenmerken van personen’. Die kenmerken zijn verantwoordelijk voor de grote verschillen tussen mensen, de woonmogelijkheden liggen er al.  

Krachtwijken
De krachtwijkenaanpak van toenmalig minister Ella Vogelaar moest ertoe leiden dat de krachtwijken prachtwijken werden vol met diversiteit. Of dat gelukt is, is volgens het rapport niet te zeggen. ‘Onduidelijk is hoeveel geld er in de wijken geïnvesteerd is’, schrijven Hans Koster en Jos van Ommeren. Maar ze zien ook dat de krachtwijken de laatste jaren aantrekkelijker geworden zijn, dat is goed nieuws.


Niet onderschatten
De clustering van mensen moet niet onderschat worden, stellen de auteurs van de bundel. ‘De stad wint, de regio verliest’, zeggen ze. Het gevaar dreigt dat in steden de onderkant van de arbeidsmarkt, met laagbetaalde banen, niet langer gevuld gaat worden en hier in de regio juist een overschot aan komt. Dit verklaart volgens het rapport ook de populariteit van de SP en PVV in de krimpregio’s, als een signaal dat ‘ook in Nederland sociaaleconomische scheidslijnen onvrede en spanningen in de hand werken.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

joop luster / ontwerper
we weten het wel maar willen niet weten. Het hele volkshuisvesting met de daarbij behorende sociale samenhang wordt al jaren willens en wetens kapotgemaakt. Het meest succesvolle wapen daartoe was de verlokking van de aflossingsvrije hypotheek waarmee grote delen van de samenleving mede-corrupt gemaakt werden. Deze mensen gingen uit eigen welbegrepen belang een systeem verdedigen dat zelfs door CDA-er Hillen ooit een pervers systeem genoemd is. Zo krijg je de sociale volkshuisvesting wel klein. Blok is het nu nog even aan het afronden. De vulkaan wordt zo wel gevoed en bij een dergelijk beleid komt er vroeg of laat een uitbarsting.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan
Zou ook helpen als bedrijven niet gaan clusteren in de randstad.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob Zeebeek / ambtenaar
Het aantal banen zal de komende jaren verder krimpen als gevolg van automatisering/digitalisering. Vele mensen zullen zonder werk komen en zijn dus gedwongen goedkoper te gaan wonen. De krimpregio's zijn ook de gebieden waar het goedkoper wonen is. Zo zien we langzaam maar zeker gebieden ontstaan waar zich een onderklasse zal vormen. Eigenlijk is dat al zo. Het wordt tijd voor een nieuw belastingsysteem. Een systeem dat arbeid veel minder zal belasten. Dan wordt arbeid weer goedkoper en zullen meer mensen weer kunnen meedoen met de maatschappij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ton thonon / lijsttrekker blanco lijst 10 de buren, Amsterdam Verandert
De uitverkoop van de sociale woningbouw verandert het karakter van de Stad. De gemoedelijkheid is ver te zoeken, contact met de buren. Een praatje maken?

Hoogopgeleiden en duur betaalden kennen vooral zichzelf. En zijn doorgaans gereserveerd naar hun medemens. De Jordaan is, door de uittocht van de lage inkomensgroepen, tot Yuppendorp geworden.

Mensen parkeren hun fiets pardoes midden op de stoep. Voor de deur van de winkel.

Het sociaal verkeer lijdt hier onder.

De stad is er voor rijk en arm, niet enkel voor de een of de ander.

mvg

Ton Thonon
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie