ruimte en milieu / Partnerbijdrage

RVO-expertpool MIEK-PEH zorgt voor versnelling aanpak netcongestie in Nissewaard

Gemeenten staan voor grote uitdagingen bij uitbreiding stroomnet.

24 juni 2024
Hoogspanningsnetwerk

Gemeenten staan voor grote uitdagingen bij de uitbreiding van het stroomnet, waarbij de benodigde expertise niet altijd voorhanden is. Vertraging dreigt, maar dankzij de expertpool MIEK-PEH van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan de aanpak van netcongestie juist versneld worden. Een project voor de gemeente Nissewaard laat dit duidelijk zien.

In de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard spelen tal van grote opgaven op het gebied van de energietransitie. Van de Delta-Rhine Corridor tot het initiatief voor een windpark en uitbreiding van het stroomnet, de regio staat voor diverse complexe vraagstukken. Daarbovenop kreeg de gemeente in de herfst van 2023 te maken met netcongestie voor afname. “We willen bouwen, we gaan ook bouwen, maar we willen voor die nieuwe woningen en scholen wel stroom”, zegt Raymond van der Sluijs, manager Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Nissewaard. “Tot een jaar geleden kende ik het woord netcongestie niet eens, nu ben ik ambtelijk opdrachtgever. ”

Inzet van RVO-expertpool

Om de problemen met het volle stroomnet aan te pakken, waren Tennet en Stedin gestart met uitbreidingen en verzwaringen van de infrastructuur. Binnen de gemeente Nissewaard ontbrak het echter aan de juiste kennis en competenties om dit proces vlot te laten verlopen. Daarom werd Dennis Iseger ingeschakeld vanuit de RVO-expertpool MIEK-PEH.

“Het bedrijf waarvoor ik werk, Arcadis, levert de deskundigen voor de expertpool. In dit project help ik de gemeente om de ruimtelijke procedures te coördineren voor de uitbreiding van de hoogspanning stations bij Simonshaven en Geervliet-Noordijk in Spijkenisse. Deze zijn van groot belang voor het oplossen van netcongestie in de regio. Niet alleen de gemeente zelf, maar ook de Rotterdamse haven is ervan afhankelijk. We proberen met alle belanghebbenden te versnellen waar het kan, uiteraard met oog voor een goede ruimtelijke inpassing.”

Effectieve samenwerking en structuur

Al snel werd duidelijk dat netcongestie grote maatschappelijke gevolgen zou hebben, maar hoe dit precies zat, was nog onduidelijk. Dit bracht Dennis Iseger in kaart. Ook bleek dat de gemeente op verschillende momenten en niveaus met Stedin overlegde, maar dat afstemming en structuur hierin ontbraken. Dit werd opgelost met een overleg- en escalatiestructuur waarbij naast verzwaring van het regionale stroomnet ook onderwerpen als de warmtetransitie en de uitbreiding van het stroomnet de revue passeren. “Voor de uitbreiding van het stroomnet moet de komende jaren één op de drie straten open, dus het is belangrijk om dit goed af te stemmen met alle partijen, zodat we hierover goed kunnen communiceren met onze inwoners”, zegt Sander Deijl, strategisch adviseur bij de gemeente Nissewaard.

Scholen zonder stroom onacceptabel

Een intern projectteam van de gemeente probeert waar mogelijk al grip te krijgen op netcongestie. Dennis Iseger draagt hieraan bij met zijn kennis over het energiesysteem en netuitbreiding. Het team heeft een handelingsplan vastgesteld waarbij projecten met de hoogste maatschappelijke waarde prioriteit krijgen, zoals de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC) en de verhuizing van twee scholen.  Hierover vindt nu overleg plaats tussen alle belanghebbenden, want scholen zonder stroom zijn “onacceptabel” vindt Raymond van der Sluijs.

Kennisdeling en maatwerk

Dankzij de inzet van de RVO-expertpool MIEK-PEH en de samenwerking met Arcadis heeft de Gemeente Nissewaard concrete stappen gezet om netcongestie aan te pakken en de energietransitie te versnellen. Ook andere overheden kunnen dit voorbeeld volgen en een beroep doen op de expertpool, niet alleen voor ondersteuning bij projecten die te maken hebben met de uitbreiding van het hoogspanningsnet, maar bijvoorbeeld ook met de opslag van CO2 of de aanlanding van Wind op Zee. De geboden hulp is altijd gratis en maatwerk staat centraal. Op de RVO-website valt te zien hoe breed de hulp is die kan worden geboden.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.