ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Alphen aan den Rijn werkt aan toekomstbestendig buitengebied

Participatie met inwoners en ondernemers.

13 mei 2024
Boskoop sierteelt

De uitdaging

De gemeente Alphen aan den Rijn bestaat 80% uit buitengebied. Inwoners, ondernemers en bezoekers wonen, werken en recreëren in dit gevarieerde en levendige landschap. De gemeente staat met dit gebied voor grote uitdagingen als woningnood, klimaatverandering, verduurzaming, biodiversiteit en ontwikkelingen in de landbouw. Maar de gemeente wil ook zoveel mogelijk de unieke en waardevolle kenmerken voor het gebied op economische, ruimtelijk en sociaal vlak behouden en verbeteren. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn onderzocht Arcadis | Over Morgen wat er speelt in het buitengebied op ruimtelijk, economisch en sociaal vlak als voorbereiding op het nieuwe plattelandsbeleid en programma buitengebied. Samen met inwoners, ondernemers en gebruikers ontwikkelden onze experts een samenhangend beeld wat de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen, kansen en knelpunten in het buitengebied zijn. Met deze eindresultaten en aanbevelingen kreeg de gemeente Alphen aan den Rijn concrete bouwstenen voor het programma buitengebied. De eindresultaten van het onderzoek lees je in het magazine ‘Buitengewoon Buitengebied’. Of bekijk in de interactieve Storymap de meer uitgebreide onderzoeksresultaten.

Aanvullend op dit onderzoek wil de gemeente Alphen aan den Rijn gebiedsgericht aan de slag gaan om per deelgebied tot een gedragen gebiedsvisie en uitvoeringsplan te komen. De gemeente wil starten met een pilot in het Steekterweg-gebied en vraagt onze specialisten om met een nieuwe manier van intensieve co-creatie met inwoners en ondernemers een gebiedsvisie en uitvoeringsplan op te stellen.

Rad van het buitengebied Alphen aan den Rijn

De oplossing

In de Steekterwegpilot gaan we in verschillende stappen aan de slag. Eerst verkennen we de individuele belangen en ideeën via keukentafelgesprekken met inwoners, ondernemers en grondeigenaren. Daarna organiseren we interactieve werksessies in het gebied waarbij overheid én inwoners en ondernemers in gesprek komen aan dezelfde tafel. Tot slot puzzelden we met de ruimte via een bouwstenenspel.

"Via een ansichtkaartenactie, enquêtes, keukentafelgesprekken, gebiedsateliers, pionierspanels en een online participatieplatform hebben we mensen actief betrokken om deel te nemen aan het onderzoek. Met succes! Ruim 200 inwoners stuurden ons een ansichtkaart. Wij ontvingen ruim 1.500 ingevulde enquêtes en tientallen ondernemers, organisaties en inwoners namen deel aan de digitale gebiedsateliers."

Gerard van Santen - Adviseur Buitengebied Arcadis | Over Morgen

De impact

Via de pilot komen we tot een visie én uitvoeringsplan voor een deelgebied wat bijdraagt aan een duurzaam en toekomstbestendig buitengebied. Hierin is niet alleen de overheid projecttrekker, maar hebben ook inwoners en ondernemers eigenaarschap opgepakt. Voor de lange termijn zijn ze in samenwerking verbonden. Inwoners, ondernemers, beheerders en gebruikers staan nu samen aan de lat om opgaven op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit, biodiversiteit, woningbouwopgave en klimaat een plek te geven die past bij de identiteit en kwaliteiten van het gebied een plek te geven.

Meer weten?

Lees hier meer informatie over de oplossingen voor de transitie van het landelijk gebied.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.