Alle whitepapers

Toekomst voor het landelijk gebied

Wat zien we gebeuren in het landelijk gebied?

In het landelijk gebied zien we verschillende ontwikkelingen en uitdagingen. Klimaatverandering zorgt voor weersextremen, bedreigt de bodemkwaliteit en vermindert de biodiversiteit. Sociaaleconomische problemen, zoals gebrek aan betaalbare woningen en energiearmoede, creëren onzekerheid en beperkt toekomstperspectief. Er is druk op de ruimte, met behoefte aan duurzaam voedsel, woningen, energie en recreatie.
Het huidige systeem overschrijdt zijn draagkracht en er is behoefte aan creatieve en integrale oplossingen. De huidige manier van samenleven schiet door het ecologisch plafond en zakt door de sociaaleconomische fundering. En juist in het landelijk gebied komen veel van deze ontwikkelingen samen. Een grote transitie vindt plaats waarin creatieve, integrerende en samenhangende oplossingen de balans herstellen. Alles hangt daarin met alles samen.

Een samenhangende aanpak

Het realiseren van fysieke opgaven en beleidsdoelen vereist de inzet van menselijke creativiteit en kennis, samen met beschikbare capaciteit. Een samenhangende benadering is essentieel vanwege de complexe verwevenheid van (deel)oplossingen en transities in het landelijk gebied. Als aanjager van een samenhangende, programmatische manier van werken in het landelijk gebied, delen wij onze aanpak en kritische succesfactoren vanuit zes proceselementen van een gebiedsproces:

  1. Gebiedsgericht inzicht in de opgaven
  2. In gesprek met het gebied
  3. Samenhangende gebiedsanalyse en toekomstscenario’s
  4. Visievorming en (politieke) keuzes maken
  5. Organiseren van een slagvaardige uitvoering
  6. Realisatie, evaluatie en iteratief aan het werk

Missie gedreven aan de slag

Wij pleiten voor een integrale aanpak en missie gedreven uitvragen om systeemoplossingen te vinden. Langjarige, gebiedsgerichte aanpak met vaste teams en programmatische uitvoering is essentieel. Een sturende overheid en verandering van het economisch systeem blijven nodig, en het vraagt lef om transities te sturen. Samen met opdrachtgevers willen wij een nieuw perspectief ontwikkelen voor het landelijk gebied, waarin we de grenzen van het ecologische plafond niet overschrijden en bouwen aan een stevige sociaaleconomische fundering. Samen bouwen aan creatieve, integrerende en samenhangende oplossingen om de balans te herstellen.

Contactpersonen:

  • Marnix Brongers - Adviseur Duurzame Leefomgeving
  • Fiona van der Burgt Adviseur Buitengebieden
  • Gerard van Santen Adviseur Duurzame Buitengebieden

Whitepaper aanvragen

Aanhef