Alle whitepapers

Werken aan water in de industrie

PFAS in de Westerschelde en kankerverwekkend benzeen in de Maas: de waterkwaliteit in Nederland is het slechtst van alle EU-landen. Onze industrie is daar deels verantwoordelijk voor, met (soms ongereguleerde) lozingen op het oppervlaktewater. De politiek staat daarmee voor een enorme uitdaging, want Nederland moet in 2027 voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het grond- en oppervlaktewater moet dan overal in ‘goede’ staat verkeren. Maar op dit moment voldoet nog geen enkel waterlichaam in Nederland aan alle KRW-eisen, volgens cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving uit 2022.

Er moet dus flink wat veranderen. Experts noemen waterkwaliteit het nieuwe stikstofdossier, met een deadline die de druk sterk opvoert. Wat voor gevolgen heeft dat voor de industrie? 

Meer lezen? Download nu de whitepaper.

Whitepaper aanvragen

Aanhef