ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Verzakking: Nationaal probleem, nationale oplossing!

Landelijke aanpak nodig, met cruciale rol voor overheid.

23 april 2024
verzakkingsprobleem woningen
Beeld : Shutterstock

Auteurs bijdrage: Sectordirecteur Rijksoverheid Eke Schins-Derksen en hoofd constructie Paul Minartz van Arcadis

De roep om een klimaatlabel voor woningen klinkt steeds luider. Terecht, want de urgentie van de klimaatverandering is groot. We moeten onze CO2-uitstoot verminderen en onze woningen energiezuiniger maken. Maar is een klimaatlabel dan de juiste oplossing? Want voor individuele burgers kunnen kosten flink oplopen.

Neem het voorbeeld van mevrouw Jansen. Ze kocht recent een woning en zag later pas zichtbare scheuren in het fundament. De herstelkosten bedragen maar liefst zeventigduizend euro een onmogelijke opgave voor mevrouw Jansen. En de oorzaak van deze scheuren: verzakking door een te lage grondwaterstand. Een klimaatlabel zou de woning van mevrouw Jansen onverkoopbaar maken, terwijl ze al geconfronteerd wordt met een onbetaalbare herstelklus. Is dat eerlijk?

Het probleem van verzakking is veel groter dan individuele woningen. In grote delen van Nederland kampen we met verzakkende funderingen door lage grondwaterstanden, landbouwpraktijken of mijnbouwactiviteiten. En dan gaat het met name gebouwen die ouder zijn dan ongeveer vijftig jaar. Zo is bijvoorbeeld bijna de gehele binnenstad van Amsterdam gebouwd op houten palen. In andere delen van het land is dat niet zo, maar is het probleem wel net zo groot. Te grote verzakkingen leiden tot scheuren en problemen in je gebouw. Dit zijn complexe problemen die individuen niet kunnen oplossen.

Maar wat dan?

Wij pleiten voor een landelijke aanpak gericht op het versterken van de ondergrond. De rijksoverheid heeft hier een cruciale rol te spelen. Investeren in innovatieve funderingstechnieken, het verhogen en constant houden van de grondwaterstand en het ontwikkelen van een landelijk plan voor verzakkingsproblematiek zijn noodzakelijke stappen.

Op deze wijzen krijgen we een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden. De samenleving draagt de kosten in plaats van het individu. Door de oorzaken van verzakking aan te pakken, organiseren we een toekomstbestendige leefomgeving. Inwoners hoeven zich geen zorgen te maken over onverkoopbare woningen door onverwachte gebreken. Bijkomend voordeel is dat verduurzaming op deze manier aantrekkelijker wordt bij een eerlijke verdeling van de lasten.

Dus laten we solidair zijn met mevrouw Jansen en die miljoenen andere inwoners die zich geconfronteerd zien met de gevolgen van verzakking. De toekomst van onze woningen, en die van Nederland, hangt ervan af.

Conceet betekent dit

We moeten investeren in onderzoek naar innovatieve funderingstechnieken, zoals het vullen van holle ruimtes in de ondergrond of preventief onderhoud van het fundament van je gebouw. Verder pleiten we voor een landelijk plan voor aanpassing van de grondwaterstanden in samenwerking met waterschappen en landbouworganisaties.

Verder denken we dat de overheid een fonds moet instellen voor inwoners die zich geconfronteerd zien met onverwachte herstelkosten door verzakking. In het kader van de woningnood denken wij ook dat het goed is om duurzame nieuwbouwprojecten te stimuleren met oog voor klimaatbestendigheid, met strengere eisen aan fundering en waterbestendigheid.

De tijd dringt. Laten we niet langer wegkijken van de complexe problematiek van verzakking. Door samen te werken, creëren we een toekomstbestendig Nederland voor iedereen!

Meer informatie
Arcadis is een internationale adviesorganisatie en is actief bij diverse vraagstukken en ontwikkelingen in de samenleving. Neem voor meer informatie contact met ons op, of kijk op onze site.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Volgens mij is het vooral een probleem van de eigenaar.