Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Na 27 jaar moet dakkapel alsnog weg

Hoe ver reikt het woord van een bouwinspecteur? Die kwestie reikt inmiddels tot de Raad van State nu de gemeente Amsterdam verwijdering eist van een 27 jaar geleden op een woning in de stad geplaatste dakkapel.

24 oktober 2018

Hoe ver reikt het woord van een bouwinspecteur? Die kwestie reikt inmiddels tot de Raad van State  nu de gemeente Amsterdam verwijdering eist van een 27 jaar geleden op een woning in de stad geplaatste dakkapel.

Geen schriftelijk bewijs 

De huidige huiseigenaar beroept zich op een toezegging van de gemeentelijk bouwinspecteur. Die zou de toenmalige eigenaar hebben meegedeeld dat voor de uitbouw geen vergunning was vereist. Voor die mededeling ontbreekt in de gemeentelijke administratie echter het bewijs. Ook valt voor de gemeente Amsterdam niet meer na te gaan wie, destijds in 1991, de verantwoordelijke inspecteur was. Dus hem of haar kunnen ook geen vragen over deze zaak meer worden gesteld. 


Dwangsom
Omdat voor de bouw van de dakkapel wel degelijk een vergunning nodig was, eist de gemeente Amsterdam van de huidige eigenaresse nu alsnog verwijdering van de uitbouw. Doet zij dat niet, dan wordt haar door de gemeente een dwangsom opgelegd. De zaak kwam eerder voor de rechtbank, die het besluit op bezwaar heeft vernietigd en het eerste besluit voor een dwangsom schorste.


Staatsraad om uitspraak gevraagd
Nu ligt de zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft staatsraad advocaat-generaal Wattel gevraagd deze kwestie aan te grijpen voor een bredere uitspraak over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. Kan een burger er na een uitlating namens een bestuursorgaan van uitgaan dat er geen dwangsom meer zal worden opgelegd of geen bestuursdwang meer zal worden toegepast?


Hoe concreet?
Daarbij wil de Raad van State verder gespecificeerd hebben aan welke eisen zo’n oordeel dan moet voldoen. Hoe concreet moet de uitlating door de overheid zijn geweest? En: speelt het tijdsverloop tussen de overtreding en de aankondiging van de sanctie daar nog een rol in? Of kun je ook 27 jaar na dato nog een dwangsom opleggen?

Van groot belang
Welke conclusie Wattel ook zal trekken: bindend is die voor deze specifieke zaak niet. Het oogmerk is hier om een rechtsvraag in breder verband te plaatsen en zo bij te dragen aan rechtseenheid en rechtsontwikkeling. Toch kan de uiteindelijke conclusie voor gemeenten van groot belang zijn. Met de naderende Omgevingswet gaat het vergunningentraject op de schop en wordt meer ruimte gelaten aan de initiatiefnemer. Daarbij wordt het alleen maar relevanter hoe ’hard’ een eenmaal gedane gemeentelijke toezegging is en of die voor de rechter standhoudt.


Volgend voorjaar uitspraak 
De kwestie dakkapel staat 22 januari 2019 bij de Raad van State op de rol. In de loop van het voorjaar wordt daar – met inachtneming van Wattels advies – een definitieve uitspraak in verwacht.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Wat een totale waanzin van de gemeente Amsterdam: 27 (!) jaar bakkeleien over een dakkapel! Best belangrijk, die bouwinspecteurs...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michel / bouwinspecteur
lekker makkelijk, maar wat roepen in de ruimte en niks kunnen bewijzen. “de bouwinspecteur zei dat ik geen vergunning nodig heb”. Wat kun je daar mee.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fred Smit
Voor beide reacties is wat te zeggen:

- roepen dat "iemand" gezegd heeft dat het goed was kan niet, maar natuurlijk schrijft een gemeente geen verklaring dat iets niet verguningplichting is,dat staat immers in de wet beschreven;

- geljktijdg is handhaven na 27 jaar ook te zot voor woorden, wat is na 27 jaar opeens het belang daarvan??
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wout / mantelzorger
Mmmm, 27 jaar geleden was ik inspecteur bij een bouw en woningtoezicht. Volgens mij zag het toezicht er toen anders uit dan nu. En de (soms) politieke druk op het toch maar oogluikend toestaan van dergelijke zaken ook.

Dat na 27 jaar naar het heden verplaatsen en daar dan alsnog op handhaven vanuit de huidige optiek lijkt me niet zo fris.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rex Rotary / Vergunningencoördinator
Welke overijverige inspecteur gaat een poging tot handhaving doen voor iets dat al 27 jaar staat? En dan voor iets zo onbenulligs als een dakkapel. Het lijkt erop dat de inspecteurs werk te weinig hebben, iets dat ik me in het huidige tijdsgewricht niet kan voorstellen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark
Haantjes gedrag vanuit Amsterdam. Zo ken ik ze weer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Simpele
Had de huidige eigenaar zich bij aankoop niet moeten vergewissen dat alles vergunning technisch in orde was?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tjitze / sr.beleidsambtenaar
Dieper kun je niet zinken als gemeente. Dit is volslagen achterlijk!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Albert / beleidsmedewerker
Ik vraag mij af of dit het bestuur dichter bij de burger brengt. Ik zou ook graag van de gemeente Amsterdam horen waarom zij pas na 27 jaar zijn gaan handhaven. Wat is er mis met deze dakkapel dat zij afwijkt is voor het vergunningvrij bouwen voor een dakkapel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Albert / beleidsmedewerker
Een reactie op de opmerking van Michiel.

Jammer dat u zou bureaucratisch reageert. Geef dan ook even aan waarom deze mevrouw geen gelijk zou hebben. Ook dit is een reactie die verwijdering tussen bestuur en burger alleen maar groter maakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marchand
Hier moeten een aantal volwassen mensen toch echt een draai om de oren krijgen. Na 27 jaar tijd en geld besteden aan dergelijke onzin, dan heb je tijd over en zou je zelfs een boete moeten krijgen of ontslagen mogen worden van mij wegens onnodig belasten en op kosten jagen van het rechtssysteem.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Klaas
Voorspelbare reacties allemaal, maar wie kent deze zaak inhoudelijk? Het lijkt idd overdreven, maar misschien ligt er een handhavingsverzoek van de buren + het gaat niet om een dakkapel maar om een dakopbouw.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Tja ben wel nieuwsgierig naar de aanleiding om als gemeente er nu toch werk van te maken (van de eigenaar snap ik het wel, 't zijn hele dure vierkante meters).Iemand?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie