Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Motie van treurnis voor handelwijze Floriade

Voor het verkeerd en onvolledig informeren van de raad over veranderingen in de plannen voor woningbouw op het Floriade-terrein heeft het college van de gemeente Almere een bijna raadsbrede motie van treurnis aan de broek gekregen.

16 november 2018

Het college van de gemeente Almere heeft een bijna raadsbrede motie van treurnis aan de broek gekregen voor het verkeerd en onvolledig informeren van de raad over veranderingen in de plannen voor woningbouw op het Floriade-terrein.

Informatie niet gedeeld
De raad wil voortaan direct en volledig geïnformeerd worden over alle mogelijke afwijkingen van de door de raad vastgestelde kaders rond de ontwikkeling van het Floriade-terrein. Vorig jaar had de raad nog vastgesteld dat 660 woningen op het terrein zouden worden gebouwd, waarvan 30 procent sociale woningbouw. Het college heeft dat in het Definitieve Ontwikkelingsplan Floriade afgebouwd tot 20 procent. Projectontwikkelaar Amvest zou meer sociale woningen kunnen bouwen, maar dat zou 4,2 miljoen extra kosten. Met dat laatste ging het college niet akkoord. Met de raad heeft het college die afbouw van de sociale woningbouw tijdens besloten vergaderingen in mei en juni echter niet gedeeld. Er werd zelfs bevestigd dat binnen de kaders van de raad zou worden gebleven.

Dit mag nooit meer voorkomen
Toenmalig wethouder Herrema gaf toen ook aan dat het plan van Amvest was gebaseerd op 660 woningen en meer woningen geen onderdeel waren van de bieding. Uit nota van inschrijvingen en de inschrijving van Amvest blijkt echter wat anders. Het college week al af van het vastgestelde sociale woningbouwprogramma en sprak al over uitbreiding van het aantal woningen, terwijl de raad daar niet over was geïnformeerd. Reden voor de Partij voor de Dieren om een motie van treurnis in te dienen over deze handelwijze. Het college wegsturen had volgens fractievoorzitter Jesse Luijendijk geen zin, omdat de nieuwe wethouder Loes Ypma de omissies ruiterlijk toegaf en er toen nog niet zat. ‘We willen als raad de duidelijke boodschap meegeven dat dit niet de bedoeling is en nooit meer mag voorkomen.’

Constructieve indruk
Ypma maakte een constructieve en transparante indruk tijdens het debat. Ze wilde bij haar aantreden direct een overzicht van alle kosten om meer verrassingen te voorkomen. Een kritisch rapport van Akro Consult, waarin werd gewaarschuwd voor een mogelijk te krappe planning werd door haar gepareerd en onzekerheden over het nakomen van verplichtingen door de projectontwikkelaar weggenomen, naar het leek naar tevredenheid van een groot deel van de raad. Wijs geworden uit het verleden blijft de raad kritisch op enerzijds de hoge kosten voor de Floriade en anderzijds over hoe groen en duurzaam de wijk zal zijn met een groter aantal woningen. Ook de betrokkenheid van de Almeerder is een aandachtspunt. Volgende week worden de moties en amendementen behandeld. De besluitvorming over het Definitieve Ontwikkelingsplan Floriade en de Ontwikkelingsovereenkomst Floriadeterrein en Stadswijk staat op 6 december gepland. Het contract met Amvest moet ook begin volgende maand worden getekend.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie