Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Flinke impuls voor aanpak Rotterdam-Zuid

Het Rijk en de gemeente Rotterdam trekken samen 260 miljoen euro uit voor het voortzetten van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Ministers Schouten (LNV) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) en de Rotterdamse wethouder Moti ondertekenden deze week de Regiodeal waarmee fors geïnvesteerd gaat worden in onderwijs, wonen en werk.

04 december 2018
Tarwewijk.jpg

Het rijk en de gemeente Rotterdam trekken samen 260 miljoen euro uit voor het voortzetten van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Ministers Schouten (LNV) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) en de Rotterdamse wethouder Moti ondertekenden deze week de Regiodeal waarmee fors geïnvesteerd gaat worden in onderwijs, wonen en werk.

Overkoepelende aanpak

Vergeleken met de rest van de stad kent Zuid, een stadsdeel met 200.000 inwoners, een hogere werkloosheid, een lager opleidingsniveau en een grotere gevoeligheid voor ondermijnende criminaliteit. Sinds 2011 werkt de gemeente daarom samen met de rijksoverheid en maatschappelijke en (semi-) private partijen samen in een overkoepelende aanpak, de NPRZ.

Doelen

De partijen komen begin 2019 met concrete plannen voor investeringen, maar er is nu al een aantal doelen gesteld. Zo moet het aantal extra uren leertijd voor kinderen op Zuid naar 10 uur per week en moeten investeringen in werkgelegenheid leiden tot een daling van het aantal uitkeringen van 15.000 tot 11.200.

Wonen

Maar de partijen zetten ook flink in op de verbetering van de woningvoorraad. Zuid kent relatief veel kleine woningen en appartementen, maar het ontbreekt aan woonruimte voor sociale stijgers, mensen die doorgroeien naar een midden of hoger inkomen. Voor de gemeente is het van groot belang dat juist deze mensen voor Rotterdam-Zuid behouden blijven en niet noodgedwongen moeten verhuizen. De komende jaren moeten daarom minstens 1400 woningen worden opgeknapt of vervangen door nieuwbouw. Rijk en gemeente trekken daar 120 miljoen euro voor uit.

Markt

Het is alleen nog steeds moeilijk om dat op Zuid aan de markt over te laten, zegt NPRZ-woordvoerder Edwin Cornelisse. ‘Voor veel  grotere ontwikkelaars is Zuid nog niet interessant genoeg. Maar als er een begin is, dan gaat dat proces vaak wel lopen. Met het NPRZ proberen we dat vliegwiel in gang te krijgen door die onrendabele top aan te pakken.’

Waardestijging

Volgens Cornelisse werpt de aanpak inmiddels zijn vruchten af. ‘Je ziet dat de cito-scores van kinderen uit Zuid harder stijgen dan elders in de stad. En inmiddels is er in een aantal wijken een flinke waardestijging aan de gang. Het is al niet meer zo vreemd voor woningzoekenden om eens "over de brug" te gaan kijken’  Cornelisse stelt dat de aanpak succesvol kan zijn, omdat het een NPRZ een langdurig en integraal programma is, dat relatief weinig last heeft van de politieke waan van de dag. ‘Doordat over investeringen over zo’n lange tijd gaat, staat het los van de natuurlijke cyclus van vier jaar. Dat maakt het uniek.’ Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid loopt nog tot 2030.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
De "nieuwe Kuip" nadert met rasse schreden.
Advertentie