of 64621 LinkedIn

Personalia

Heeft u of uw collega een nieuwe baan, een benoeming of gaat iemand met pensioen? Meld personalia en carrièreswitches aan Binnenlands Bestuur.

Geef personalia door

Personalia

 • Bij het waterschap Zuiderzeeland is Wouter Slob benoemd tot nieuwe secretaris-directeur. Slob is vanaf juni 2012 gemeentesecretaris van Medemblik. Eerder was hij gemeentesecretaris in Harlingen. Hij treedt uiterlijk 1 oktober 2017 in dienst bij het waterschap. 

  Wouter Slob

  Nieuwe functie: Secretaris-Directeur

  Nieuwe werkgever: Waterschap Zuiderzeeland

  Datum in dienst treding: 11 sep 2017

  Oude functie: Gemeentesecretaris

  Oude werkgever: Gemeente Medemblik

 • Na ruim zes jaar neemt Renske van der Tempel afscheid als raadsgriffier van Albrandswaard. Op 1 oktober gaat zij aan de slag als bestuursadviseur bij het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Van der Tempel werkte eerder als juridisch adviseur bij de provincie Friesland en als griffier in Achtkarspelen.

  Renske van der Tempel

  Nieuwe functie: bestuursadviseur bij het college van gemeente Rotterdam

  Nieuwe werkgever: gemeente Rotterdam

  Datum in dienst treding: 01 okt 2017

  Oude functie: raadsgriffier

  Oude werkgever: gemeente Albrandswaard

 • Veiligheidsregio IJsselland heeft Arjen Schepers per 1 september 2017 benoemd als commandant brandweer/directeur veiligheidsregio. Deze functie nam hij al waar sinds december 2016. Van 2007 tot 2014 was hij commandant bij de gemeentelijke brandweer in Kampen en Steenwijkerland. Na de regionalisering van de brandweer in 2014 werd hij clustercommandant midden bij Veiligheidsregio IJsselland.

  Arjen Schepers MSc

  Nieuwe functie: Commandant brandweer / directeur Veiligheidsregio IJsselland

  Nieuwe werkgever: Veiligheidsregio IJsselland

  Datum in dienst treding: 01 sep 2017

  Oude functie: clustercommandant / procesmanager repressie

  Oude werkgever: Veiligheidsregio IJsselland

 • René van Kuilenburg wordt met ingang van 1 september voorzitter van college van bestuur van de groene onderwijsinstelling " De Groene Welle" in Zwolle en Hardenberg. De Groene Welle werkt al intensief samen met AOC Oost. Van Kuilenburg werkt momenteel als concerndirecteur bedrijfsvoering & dienstverlening bij de gemeente Enschede. Hij vervulde daarvoor verschillende directiefuncties bij de gemeente Dordrecht en de Rijksoverheid ( voormalige departement van LNV en Buitenlandse Zaken) alsmede toezichtsfuncties bij verschillende onderwijsinstellingen.

  René van Kuilenburg

  Nieuwe functie: voorzitter van college van bestuur

  Nieuwe werkgever: onderwijsinstelling De Groene Welle

  Datum in dienst treding: 01 sep 2017

  Oude functie: concerndirecteur bedrijfsvoering & dienstverlening

  Oude werkgever: gemeente Enschede

 • Tijdens de ALV van 14 juni 2016 is Fred Schenk als lid van de (landelijke) VNG commissie Bestuur en Veiligheid benoemd. Fred neemt in deze commissie plaats vanuit zijn rol als raadslid namens De Liberalen in de gemeente Bunnik

  Fred Schenk

  Nieuwe functie: Commissielid VNG Bestuur en Veiligheid

  Nieuwe werkgever: VNG

  Datum in dienst treding: 14 jun 2017

  Oude functie: Nvt

  Oude werkgever: Nvt

 • Per 22 mei 2017 is Martin Frensel benoemd tot griffier van de gemeente Leek. Hij volgt daar Mieke Bouwman op die per 1 mei is begonnen als beoogd griffier van de gemeente Midden-Groningen. Martin Frensel is op dit moment ook nog interim griffier in de gemeente Beverwijk.

  Martin Frensel

  Nieuwe functie: griffier

  Nieuwe werkgever: Gemeente Leek

  Datum in dienst treding: 22 mei 2017

  Oude functie: interim griffier Beverwijk

  Oude werkgever: interim griffier o.a. Menameradiel, Uden, weesp, Beverwijk

 • Op 1 juli 2017 stopt Leo Graafhuis als statengriffier van Utrecht. Meneer Graafhuis gaat met pensioen en wordt op 1 juli 2017 opgevolgd door Karin Peters, voormalig gemeentesecretaris van Castricum.

  Leo Graafhuis

  Nieuwe functie: Pensioen

  Nieuwe werkgever: N.v.t

  Datum in dienst treding: 01 jul 2017

  Oude functie: Statengriffier van Utrecht

  Oude werkgever: Provincie Utrecht

 • Op 1 maart 2017 is Rika Pot gestopt als burgemeester van Appingedam. Mevrouw Pot gaat met pensioen en is op 6 april opgevolgd door Anno Wietze Hiemstra, voormalig wethouder van Hoogeveen.

  Rika Pot

  Nieuwe functie: Pensioen

  Nieuwe werkgever: N.v.t.

  Datum in dienst treding: 01 mrt 2017

  Oude functie: Burgemeester

  Oude werkgever: Gemeente Appingedam