of 63372 LinkedIn

Personalia

Heeft u of uw collega een nieuwe baan, een benoeming of gaat iemand met pensioen? Meld personalia en carrièreswitches aan Binnenlands Bestuur.

Geef personalia door

Personalia

 • Na ruim zes jaar neemt Renske van der Tempel afscheid als raadsgriffier van Albrandswaard. Op 1 oktober gaat zij aan de slag als bestuursadviseur bij het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Van der Tempel werkte eerder als juridisch adviseur bij de provincie Friesland en als griffier in Achtkarspelen.

  Renske van der Tempel

  Nieuwe functie: bestuursadviseur bij het college van gemeente Rotterdam

  Nieuwe werkgever: gemeente Rotterdam

  Datum in dienst treding: 01 okt 2017

  Oude functie: raadsgriffier

  Oude werkgever: gemeente Albrandswaard

 • Veiligheidsregio IJsselland heeft Arjen Schepers per 1 september 2017 benoemd als commandant brandweer/directeur veiligheidsregio. Deze functie nam hij al waar sinds december 2016. Van 2007 tot 2014 was hij commandant bij de gemeentelijke brandweer in Kampen en Steenwijkerland. Na de regionalisering van de brandweer in 2014 werd hij clustercommandant midden bij Veiligheidsregio IJsselland.

  Arjen Schepers MSc

  Nieuwe functie: Commandant brandweer / directeur Veiligheidsregio IJsselland

  Nieuwe werkgever: Veiligheidsregio IJsselland

  Datum in dienst treding: 01 sep 2017

  Oude functie: clustercommandant / procesmanager repressie

  Oude werkgever: Veiligheidsregio IJsselland

 • René van Kuilenburg wordt met ingang van 1 september voorzitter van college van bestuur van de groene onderwijsinstelling " De Groene Welle" in Zwolle en Hardenberg. De Groene Welle werkt al intensief samen met AOC Oost. Van Kuilenburg werkt momenteel als concerndirecteur bedrijfsvoering & dienstverlening bij de gemeente Enschede. Hij vervulde daarvoor verschillende directiefuncties bij de gemeente Dordrecht en de Rijksoverheid ( voormalige departement van LNV en Buitenlandse Zaken) alsmede toezichtsfuncties bij verschillende onderwijsinstellingen.

  René van Kuilenburg

  Nieuwe functie: voorzitter van college van bestuur

  Nieuwe werkgever: onderwijsinstelling De Groene Welle

  Datum in dienst treding: 01 sep 2017

  Oude functie: concerndirecteur bedrijfsvoering & dienstverlening

  Oude werkgever: gemeente Enschede

 • Tijdens de ALV van 14 juni 2016 is Fred Schenk als lid van de (landelijke) VNG commissie Bestuur en Veiligheid benoemd. Fred neemt in deze commissie plaats vanuit zijn rol als raadslid namens De Liberalen in de gemeente Bunnik

  Fred Schenk

  Nieuwe functie: Commissielid VNG Bestuur en Veiligheid

  Nieuwe werkgever: VNG

  Datum in dienst treding: 14 jun 2017

  Oude functie: Nvt

  Oude werkgever: Nvt

 • Per 22 mei 2017 is Martin Frensel benoemd tot griffier van de gemeente Leek. Hij volgt daar Mieke Bouwman op die per 1 mei is begonnen als beoogd griffier van de gemeente Midden-Groningen. Martin Frensel is op dit moment ook nog interim griffier in de gemeente Beverwijk.

  Martin Frensel

  Nieuwe functie: griffier

  Nieuwe werkgever: Gemeente Leek

  Datum in dienst treding: 22 mei 2017

  Oude functie: interim griffier Beverwijk

  Oude werkgever: interim griffier o.a. Menameradiel, Uden, weesp, Beverwijk

 • Op 1 juli 2017 stopt Leo Graafhuis als statengriffier van Utrecht. Meneer Graafhuis gaat met pensioen en wordt op 1 juli 2017 opgevolgd door Karin Peters, voormalig gemeentesecretaris van Castricum.

  Leo Graafhuis

  Nieuwe functie: Pensioen

  Nieuwe werkgever: N.v.t

  Datum in dienst treding: 01 jul 2017

  Oude functie: Statengriffier van Utrecht

  Oude werkgever: Provincie Utrecht

 • Op 1 maart 2017 is Rika Pot gestopt als burgemeester van Appingedam. Mevrouw Pot gaat met pensioen en is op 6 april opgevolgd door Anno Wietze Hiemstra, voormalig wethouder van Hoogeveen.

  Rika Pot

  Nieuwe functie: Pensioen

  Nieuwe werkgever: N.v.t.

  Datum in dienst treding: 01 mrt 2017

  Oude functie: Burgemeester

  Oude werkgever: Gemeente Appingedam

 • Karin Peters is voorgedragen als nieuwe statengriffier van Utrecht. Provinciale Staten (PS) besluiten tijdens de Statenvergadering van maandag 29 mei a.s. over de voordracht. Als PS ermee instemmen, volgt zij per 1 juli 2017 Leo Graafhuis op die met pensioen gaat.

Karin Peters is geen onbekende in het griffiersvak. Zo was ze van 2003 tot en met 2008 statengriffier van Noord-Holland. Peters was in die periode nauw betrokken bij de invoering van het dualisme en het vormen van een hoogwaardige griffie ter ondersteuning van PS. Na haar werk als statengriffier bij Noord-Holland is Peters aan de slag gegaan als gemeentesecretaris van Castricum. Zij speelde een belangrijke rol bij de ambtelijke fusie van de BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Voorafgaand aan de werving van de nieuwe griffier stelden PS een profiel vast. Daarin lag het accent op iemand die in staat is de verbinding met de samenleving te versterken, en op overtuigende wijze statenleden kan adviseren over hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.
 
De fractievoorzitters kwamen tot de conclusie dat de selectieprocedure, die snel en zorgvuldig is gevoerd, een uitstekend gekwalificeerde kandidaat heeft opgeleverd. De besluitvorming over de benoeming van Karin Peters tot statengriffier vindt plaats tijdens de Statenvergadering van maandag 29 mei a.s.. Het is de bedoeling dat de benoeming per 1 juli 2017 ingaat en dat de nieuwe griffier in de Statenvergadering van 3 juli 2017 wordt beëdigd.

  Karin Peters

  Nieuwe functie: statengriffier van Utrecht

  Nieuwe werkgever: provincie Utrecht

  Datum in dienst treding: 01 jul 2017

  Oude functie: gemeentesecretaris van Castricum

  Oude werkgever: gemeente Castricum