of 64231 LinkedIn

Personalia

Heeft u of uw collega een nieuwe baan, een benoeming of gaat iemand met pensioen? Meld personalia en carrièreswitches aan Binnenlands Bestuur.

Geef personalia door

Personalia

 • https://www.commissiemer.nl/actueel/nieuws/lourens-loeven-nieuwe-algemeen-secretarisdirecteur

  Lourens Loeven

  Nieuwe functie: Algemeen secretaris / directeur Nederland

  Nieuwe werkgever: Commissie voor de milieueffectrapportage

  Datum in dienst treding: 01 mrt 2019

  Oude functie: Directeur PMB Amsterdam

  Oude werkgever: Gemeente Amsterdam

 • In Drechterland is Leendert Maarleveld benoemd tot gemeentesecretaris ad interim en algemeen directeur van SED-orgnisatie. De SED organisatie is de samengevoegde ambtelijke organisatie van de gemeenten Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland. Eerder was Maarleveld interim secretaris van de provincie Drenthe en gemeentesecretaris van De Fryske Marren.

  Leendert Maarleveld

  Nieuwe functie: directeur SED organisatie /secretaris gemeente Drechterland a.i.

  Nieuwe werkgever: SED organisatie en gemeente Drechterland

  Datum in dienst treding: 12 nov 2018

  Oude functie: Directeur secretaris a.i.

  Oude werkgever: Provincie Drenthe

 • Gert-Jan Fokkema wordt de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Smallingerland. Zijn benoeming gaat op 1 januari 2019 in. Fokkema is nu nog raadsgriffier in Meppel, daarvoor was hij onder meer raadsadviseur bij de gemeente Almere en adviseur van de Politie Flevoland. In Smallingerland volgt hij Frans van der Heide op, die sinds 1 september 2018 raadsgriffier in Leeuwarden is.

  Gert-Jan Fokkema

  Nieuwe functie: Griffier

  Nieuwe werkgever: Gemeente Smallingerland

  Datum in dienst treding: 01 jan 2019

  Oude functie: Griffier

  Oude werkgever: Gemeente Meppel

 • Arthur Meuleman is door het algemeen bestuur benoemd als nieuwe secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta. Arthur Meuleman is sinds 2007 werkzaam bij het waterschap. Eerst in de functie van Sectorhoofd Strategisch Beleid en Onderzoek en vanaf 2009 als lid van het directieteam voor het cluster Watersystemen en Waterveiligheid. Daarvoor werkte hij o.a. bij Kiwa Water Research N.V. en de Natuurbeschermingsraad en deed verschillende onderzoeken voor de Universiteit van Utrecht.

  Arthur Meuleman

  Nieuwe functie: secretaris-directeur

  Nieuwe werkgever: Waterschap Brabantse Delta

  Datum in dienst treding: 01 jan 2019

  Oude functie: lid directieteam cluster Watersystemen en Waterveiligheid

  Oude werkgever: Waterschap Brabantse Delta

 • Op 1 november is Guda Kager benoemd als interim-griffier van de gemeente Hollands Kroon. Zij is tot 1 januari 2019 ook interim-griffier voor de gemeente Noordwijk. Eerder was zij onder meer interim-griffier voor Langedijk, StedeBroec en De Bilt.

  Guda Kager

  Nieuwe functie: interim-griffier

  Nieuwe werkgever: gemeente Hollands Kroon

  Datum in dienst treding: 01 nov 2018

  Oude functie: interim-griffier

  Oude werkgever: Noordwijk

 • Bij het waterschap richt hij zich vooral op waterveiligheid en de thema’s Klimaat Actief, Duurzaam DOEN en internationale samenwerking. 
www.wdodelta.nl

  David van Raalten

  Nieuwe functie: directielid

  Nieuwe werkgever: Waterschap Drents Overijsselse Dela

  Datum in dienst treding: 01 nov 2018

  Oude functie: Programmaleider Klimaatadaptatie

  Oude werkgever: Arcadis

 • Piet van Elteren is vanaf 1 september gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Ede. Het gaat om een tijdelijke functie van ongeveer een half jaar waarbij Van Elteren zich concentreert op de ontwikkelopgave van de gemeente. 

De heer Van Elteren werkte de afgelopen maanden als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente Zevenaar en heeft ruime ervaring bij andere gemeenten in de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur. Zo werkte hij 13 jaar voor de gemeente Nieuwegein en daarvoor 14 jaar voor de gemeente Leusden in deze functie. Het college van burgemeester en wethouders heeft gekozen voor een secretaris met een ruime ervaring binnen een gemeente.

Het college kiest bewust voor een tijdelijke invulling van de functie van gemeentesecretaris, omdat het realiseren van een geschikte invulling vraagt om een zorgvuldig proces en een duidelijke langetermijnvisie.

  Pieter van Elteren

  Nieuwe functie: Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

  Nieuwe werkgever: Gemeente Ede

  Datum in dienst treding: 01 sep 2018

  Oude functie: Adjunct-algemeen directeur

  Oude werkgever: Gemeente Zevenaar

 • Met ingang van 1 september 2018 is René Borgardijn gestart als Manager Bedrijfsvoering bij De Rading Jeugd- en Opvoedhulp. De Rading verleent gespecialiseerde jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in Midden Nederland. In zijn nieuwe rol van Manager Bedrijfsvoering is René Borgardijn verantwoordelijk voor de afdelingen Finance & Control, Personeel & Organisatie, IT, Secretariaat en Facilitair.

  René Borgardijn

  Nieuwe functie: Manager Bedrijfsvoering

  Nieuwe werkgever: De Rading Jeugd- en Opvoedhulp

  Datum in dienst treding: 01 sep 2018

  Oude functie: Senior adviseur bedrijfsvoering

  Oude werkgever: Openbaar Ministerie/Ministerie van Justitie en Veiligheid