of 58952 LinkedIn

Personalia

Heeft u of uw collega een nieuwe baan, een benoeming of gaat iemand met pensioen? Meld personalia en carrièreswitches aan Binnenlands Bestuur.

Geef personalia door

Personalia

 • Ronald de Meij (53) is per 9 juli benoemd tot wethouder in Zwijndrecht met de portefeuille sociaal domein, onderwijs, cultuur en sport. Hij volgt Jolanda de Witte op die onlangs is geïnstalleerd als burgemeester van Albrandswaard. De nieuwe wethouder is gezondheidswetenschapper met veel ervaring in het publieke domein, met name op de gebieden sociaal, gezondheid en veiligheid. Hij was tot zijn benoeming in Zwijndrecht directeur Publieke Gezondheid in Zeeland, waar hij sinds 2010 eindverantwoordelijk was voor de GGD Zeeland. Ook was hij gedurende 5 jaar directeur van Veilig Thuis Zeeland. De GGD is ook de serviceorganisatie sociaal domein van de Zeeuwse gemeenten waarin de Inkoop Jeugdhulp en Veilig Thuis zijn ondergebracht. Daarnaast was de heer De Meij enige tijd ad interim algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zeeland en ad interim directeur meldkamer. Daarvoor werkte hij onder meer als manager bij Erasmus Medisch Centrum, manager jeugdgezondheidszorg, adviseur jongerenwerk en manager Wmo bij de gemeente Utrecht. Welzijn en zorg zijn belangrijke thema's in het raadsprogramma van de gemeente Zwijndrecht. Met de komst van Ronald de Meij is het Zwijndrechtse college weer compleet. Begin juni startte Hein van der Loo als kroonbenoemde burgemeester en per 1 juli heeft Zwijndrecht ook een nieuwe gemeentesecretaris, Ella Croonenberg - Borst.

  Ronald de Meij

  Nieuwe functie: wethouder

  Nieuwe werkgever: gemeente Zwijndrecht

  Datum in dienst treding: 09 jul 2019

  Oude functie: directeur Publieke Gezondheid Zeeland

  Oude werkgever: GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland

 • Huib van Essen is gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat in de provincie Utrecht. 

  Huib van Essen

  Nieuwe functie: gedeputeerde

  Nieuwe werkgever: Provincie Utrecht

  Datum in dienst treding: 05 jun 2019

  Oude functie: Manager Mobiliteit en Transport

  Oude werkgever: CE Delft

 • Rob van Muilekom is gedeputeerde Wonen, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Sociale Agenda, Cultuur en Erfgoed, Milieu, Organisatie van de provincie Utrecht. 

  Rob van Muilekom

  Nieuwe functie: gedeputeerde

  Nieuwe werkgever: Provincie Utrecht

  Datum in dienst treding: 05 jun 2019

  Oude functie: zelfstandig organisatie-adviseur

  Oude werkgever: Van Muilekom Advies en Management

 • Ella Croonenberg-Borst (57) wordt per 1 juli de nieuwe gemeentesecretaris van Zwijndrecht. Mevrouw Croonenberg heeft een brede ervaring in het publieke domein met diverse beleidsterreinen en was de afgelopen acht jaar werkzaam als Concern Directeur en eerste loco-secretaris van de gemeente Weert (49.500 inwoners). 
Een van haar belangrijkste opdrachten in Zwijndrecht wordt om de nieuwe koers die de gemeentelijke organisatie enkele jaren geleden heeft ingezet, van beheer- naar ontwikkelorganisatie, door te zetten. Deze omslag is in gang gezet in verband met de opgave uit het raadsprogramma en in het licht van de veranderende rol van de overheid. 
Daarnaast gaat zij samen met de organisatie zorgdragen voor de realisatie van de opgaven van het raadsprogramma. De vier grote thema’s waar Zwijndrecht voor staat zijn: Wonen, bouwen en wooncarrière, Bestrijding van armoede, Welzijn en zorg en Veiligheid en leefomgeving. Deze thema's vragen om een grotere mate van samenlevingsgericht werken en het handelen vanuit één organisatie met een integrale aanpak. 
Ella Croonenberg volgt Gerrit van Hofwegen op, die twee jaar als tijdelijk gemeentesecretaris in Zwijndrecht werkzaam is geweest.

  Ella Croonenberg

  Nieuwe functie: gemeentesecretaris

  Nieuwe werkgever: gemeente Zwijndrecht

  Datum in dienst treding: 01 jul 2019

  Oude functie: concern directeur

  Oude werkgever: gemeente Weert

 • Annemieke Gildhuis

  drs. A.J.M. (Annemieke) Gildhuis

  Nieuwe functie: gemeentesecretaris

  Nieuwe werkgever: gemeente Aalten

  Datum in dienst treding: 15 apr 2019

  Oude functie: Lid raad van bestuur

  Oude werkgever: Active Health Group

 • Bij Pool Management & Organisatie (PMO) is Peter van der Terp in april toegetreden tot het partnerteam. Hij maakt hiermee deel uit van het landelijke netwerk gericht op organisatieontwikkeling, tijdelijk leiderschap en werving & selectie binnen de zorg, het onderwijs en de overheid. Van der Terp zal zich samen met partner Janny Flierjans toeleggen op de verdere ontwikkeling van de activiteiten van PMO binnen de overheidssector. Oud-wethouder Peter van der Terp beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van maatschappelijke vraagstukken. De laatste jaren ondersteunde hij gemeenten met trajecten op het gebied van optimalisering van de dienstverlening aan inwoners, onder meer door het optimaliseren van het gebruik van data. Daarvoor was Peter onder andere acht jaar als wethouder verbonden aan de gemeente Steenwijkerland. 

  Peter van der Terp

  Nieuwe functie: Partner Overheid

  Nieuwe werkgever: Pool Management & Organisatie

  Datum in dienst treding: 01 apr 2019

  Oude functie: Wethouder

  Oude werkgever: Gemeente Steenwijkerland

 • Eric Jongmans

  Eric Jongmans

  Nieuwe functie: secretaris-directeur

  Nieuwe werkgever: waterschap Hollandse Delta

  Datum in dienst treding: 01 apr 2019

  Oude functie: Programmadirecteur HWBP

  Oude werkgever: waterschap Rivierenland

 • Olga de Vries is per 1 april 2019 de overheidspraktijk van Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten komen versterken als juridisch adviseur. De Vries is gespecialiseerd op het gebied van openbare overheidsinformatie, in het bijzonder de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik overheidsinformatie

  Olga de Vries

  Nieuwe functie: Juridisch adviseur

  Nieuwe werkgever: van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V.

  Datum in dienst treding: 01 apr 2019

  Oude functie: Jurist

  Oude werkgever: Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!