of 64621 LinkedIn

Personalia

Heeft u of uw collega een nieuwe baan, een benoeming of gaat iemand met pensioen? Meld personalia en carrièreswitches aan Binnenlands Bestuur.

Geef personalia door

Personalia

 • Jelmer Mulder is met ingang van 1 januari 2022 benoemd tot gemeentesecretaris van Hoogeveen. Hij is nu nog gemeentesecretaris van Smallingerland.

  Jelmer Mulder

  Nieuwe functie: gemeentesecretaris

  Nieuwe werkgever: Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

  Datum in dienst treding: 01 jan 2022

  Oude functie: gemeentesecretaris/ algemeen directeur

  Oude werkgever: gemeente Smallingerland

 • Opvolger wethouder Ankie van Tatenhove - BMC

  Titia Cnossen

  Nieuwe functie: Wethouder

  Nieuwe werkgever: Gemeente Lansingerland

  Datum in dienst treding: 01 nov 2021

  Oude functie: Burgemeester

  Oude werkgever: Woudenberg

 • Boudewijn Steur wordt met ingang van 1 november 2021 directeur Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De directeur KIEM vervult zowel intern als extern een belangrijke spilfunctie bij de realisatie van de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven waar BZK voor staat.

Daarbij wordt van de directeur gevraagd om voor de beleidsterreinen van het ministerie van BZK voor zowel de korte als langere termijn (meerdere) bestuurlijke perspectieven te ontwikkelen en deze verder te brengen

  Boudewijn Steur

  Nieuwe functie: Directeur Kennis, Internationaal, Europa, Macro-economie (KIEM)

  Nieuwe werkgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum in dienst treding: 01 nov 2021

  Oude functie: Programmadirecteur Strategie en Kennis Covid-19

  Oude werkgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Debbie Bruijn-van den Berg begint op 1 oktober 2021 als gemeentesecretaris in Westerveld. Ze werkt nu nog in Meppel als manager sociaal domein. Eerder werkte ze onder meer bij de politie. Ook werkte ze als programmaregisseur Veiligheid in Hoogeveen, als regiocoördinator risicojeugd en jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en als locosecretaris in Wierden. Van 2018 tot 2020 was ze raadslid in Hoogeveen namens de VVD.

  Debbie Bruijn-van den Berg

  Nieuwe functie: gemeentesecretaris / algemeen directeur

  Nieuwe werkgever: Westerveld

  Datum in dienst treding: 01 okt 2021

  Oude functie: manager Sociaal domein

  Oude werkgever: Meppel

 • Jordan Daane (49) is op 19 juli 2021 door de algemene vergadering benoemd als nieuwe secretaris-directeur van waterschap Scheldestromen. Deze functie was vacant geworden na het vertrek van Wies Vonck. De heer Daane was sinds oktober 2017 werkzaam bij de gemeente Terneuzen als directeur organisatie/adjunct-secretaris. Daarvoor was hij in diverse functies werkzaam bij de Provincie Zeeland. De datum van in dienst treding bij het waterschap is 15 september a.s.

  Jordan Daane

  Nieuwe functie: secretaris-directeur

  Nieuwe werkgever: waterschap Scheldestromen

  Datum in dienst treding: 15 sep 2021

  Oude functie: directeur organisatie/ adjunct-secretaris

  Oude werkgever: gemeente Terneuzen

 • Eline Huiting (44) wordt de adjunct-directeur van Waterschap Zuiderzeeland. Ze start op 1 september. De afgelopen zestien jaar werkte ze bij Havenbedrijf Amsterdam. Samen met secretaris-directeur Wouter Slob vormt Eline Huiting de directie van Waterschap Zuiderzeeland. De directie geeft leiding aan de ambtelijke organisatie en adviseert het dagelijks en algemeen bestuur.

  Eline Huiting

  Nieuwe functie: Adjunct-directeur

  Nieuwe werkgever: Waterschap Zuiderzeeland

  Datum in dienst treding: 01 sep 2021

  Oude functie: Plaatsvervangend directeur-secretaris

  Oude werkgever: Havenbedrijf Amsterdam

 • Pieter Jan Mersie, Kabinetschef van de Commissaris van de Koning in Zeeland en tevens (qualitate qua) Directeur Roosevelt Foundation stopt per 1 juli aanstaande. Beide functies vervulde hij sinds 2012. Pieter Jan Mersie gaat met pre-pensioen.

  Pieter Jan Mersie

  Nieuwe functie: Pre-pensioen

  Nieuwe werkgever: Gepensioneerd

  Datum in dienst treding: 01 jul 2021

  Oude functie: Kabinetschef Commissaris van de Koning in Zeeland, tevens directeur Roosevelt Foundation

  Oude werkgever: Provincie Zeeland

 • Pieter Jan Mersie, Kabinetschef van de Commissaris van de Koning in Zeeland en tevens (qualitate qua) Directeur Roosevelt Foundation stopt per 1 juli aanstaande. Beide functies vervulde hij sinds 2012. Pieter Jan Mersie gaat met pre-pensioen.

  Pieter Jan Mersie

  Nieuwe functie: Pre-pensioen

  Nieuwe werkgever: Gepensioneerd

  Datum in dienst treding: 01 jul 2021

  Oude functie: Kabinetschef CdK in Zeeland

  Oude werkgever: Provincie Zeeland