of 59250 LinkedIn

Personalia

Heeft u of uw collega een nieuwe baan, een benoeming of gaat iemand met pensioen? Meld personalia en carrièreswitches aan Binnenlands Bestuur.

Geef personalia door

Personalia

 • Herbert Bos was in 2013-2014 programmadirecteur IJsselmeergebied van het Nationaal Deltaprogramma. In deze periode heeft hij samen met de bestuurders vanuit provincies, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat rondom het IJsselmeer de Deltabeslissing IJsselmeergebied ontwikkeld. Deze Deltabeslissing is inmiddels nationaal beleid en wordt nu verder geconcretiseerd tot projecten en programma´s voor bescherming van het IJsselmeergebied. Herbert Bos zal bij AT Osborne het mede door hemzelf ontwikkelde beleid omzetten naar concrete programma’s en projecten. AT Osborne heeft uitputtende kennis en expertise om beleid daadwerkelijk te realiseren. Door dit mee te nemen naar de waterwereld kan de realisatiekracht daar verder versterkt worden.

  Herbert Bos

  Nieuwe functie: Senior project en programma manager water

  Nieuwe werkgever: AT Osborne

  Datum in dienst treding: 01 jun 2015

  Oude functie: Directeur Deltaprogramma IJsselmeergebied

  Oude werkgever: Provincie Overijssel

 • Adviseur, interim-, project- en programmamanager. Het gemeentelijke sociaal domein is mijn werkterrein. Samenwerking, vernieuwing en verandering. Ik breng resultaat, met oog en oor voor de mens in de organisatie. Met focus op maatschappelijk rendement.

  Ruud Beaumont

  Nieuwe functie: Senior Adviseur

  Nieuwe werkgever: Twynstra Gudde

  Datum in dienst treding: 18 mei 2015

  Oude functie: zelfstandig interim- en projectmanager

  Oude werkgever: Beaumont Verandermanagement BV

 • De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft mevrouw O.M.T. Wolfs met ingang van 1 maart 2015 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Onderbanken. Wolfs was van 1999 tot 2011 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. De huidige burgemeester van de gemeente Onderbanken, mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz, is door zijne Majesteit de Koning met ingang van 1 maart 2015 benoemd tot burgemeester van de gemeente Meerssen. De Gouverneur heeft zijn besluit genomen na goed overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Onderbanken. De waarneming van het burgemeestersambt van Onderbanken zal naar verwachting circa één jaar duren. De Gouverneur zal halverwege deze termijn - of zoveel eerder als mogelijk of nodig is - opnieuw met de fractievoorzitters in overleg treden. Tijdens dit overleg zal de vraag aan de orde zijn of het momentum van de vacature van de burgemeester gebruikt zou moeten worden voor een nadere oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Onderbanken. Het antwoord hierop kan een waarneming voor langere tijd betekenen of het alsnog opstarten van de procedure voor een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester. In dit laatste geval zou begin 2016 een nieuwe burgemeester van Onderbanken door de Kroon kunnen worden benoemd. Mevrouw Wolfs is een ervaren bestuurder. Zij was van 1999 tot 2011 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. Thans is zij lid van de gemeenteraad van Eijsden-Margraten. Zij zal haar raadslidmaatschap met ingang van 1 maart 2015 opgeven wegens de wettelijke onverenigbaarheid met het ambt van burgemeester. Wolfs is 63 jaar en lid van de PvdA.

  Odile Wolfs

  Nieuwe functie: waarnemend burgemeester

  Nieuwe werkgever: Gemeente Onderbanken

  Datum in dienst treding: 01 mrt 2015

  Oude functie: raadslid

  Oude werkgever: Gemeente Eijsden-Margraten

 • Maandag 16 maart 2015 begint Ida Oostmeijer-Oosting (54 jaar) als gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Emmen. Ze volgt hiermee Arjen Mewe op, die met pensioen is gegaan. Eerder bekleedde Ida Oostmeijer-Oosting een zelfde functie bij de gemeenten Assen en Meppel.

  Ida Oostmeijer-Oosting

  Nieuwe functie: gemeentesecretaris/algemeen directeur

  Nieuwe werkgever: Gemeente Emmen

  Datum in dienst treding: 16 mrt 2015

  Oude functie: gemeentesecretaris

  Oude werkgever: Gemeente Assen

 • Randy Eichhorn is per 1 maart 2015 een verbintenis aangegaan met adviesbureau Berenschot. Bij Berenschot richt hij zich als adviseur op vraagstukken met betrekking tot informatiemanagement in het algemeen en besluitvorming en informatie in ketens in het bijzonder. De afgelopen periode was Eichhorn werkzaam bij Green Valley als (business) consultant. Daarvoor was hij zelfstandig adviseur en projectleider.

  Randy S.Eichhorn

  Nieuwe functie: Sr Adviseur Informatiemanagement

  Nieuwe werkgever: Berenschot

  Datum in dienst treding: 01 mrt 2015

  Oude functie: Business Consultant

  Oude werkgever: Green Valley N.V.

 • Per 1 maart treedt Ferdi de Lange in dienst van EY (voorheen Ernst & Young) als Manager Business Development voor de publieke sector. Hij richt zich daarbij o.a. op provincies, gemeenten en waterschappen. De afgelopen acht jaar was hij werkzaam bij het IPO als o.a. directiesecretaris voor het IPO-bestuur en secretaris van de Kring van Provinciesecretarissen.

  Ferdi de Lange

  Nieuwe functie: Manager Business Development Public

  Nieuwe werkgever: EY (Ernst & Young)

  Datum in dienst treding: 01 mrt 2015

  Oude functie: Directiesecretaris IPO / Secretaris Kring van Provinciesecretarissen

  Oude werkgever: Interprovinciaal Overleg (IPO)

 • Sylvia Bronmans

  Sylvia Bronmans

  Nieuwe functie: Directeur SSC-ICT Haaglanden

  Nieuwe werkgever: ministerie BZK

  Datum in dienst treding: 01 dec 2014

  Oude functie: Directeur P-Direkt

  Oude werkgever: ministerie BZK

 • Michiel van Kruijsbergen (39) is per 1 januari 2015 benoemd tot gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Woerden. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van de gemeente Leerdam.

  Michiel van Kruijsbergen

  Nieuwe functie: Gemeentesecretaris / algemeen directeur

  Nieuwe werkgever: Gemeente Woerden

  Datum in dienst treding: 01 jan 2015

  Oude functie: Gemeentesecretaris

  Oude werkgever: Gemeente Leerdam