of 59123 LinkedIn

Personalia

Heeft u of uw collega een nieuwe baan, een benoeming of gaat iemand met pensioen? Meld personalia en carrièreswitches aan Binnenlands Bestuur.

Geef personalia door

Personalia

 • Wim Dijkstra heeft op 30 juni 2015 afscheid genomen als onafhankelijk voorzitter van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Marianne Schuurmans, tevens burgemeester van Lingewaard, neemt de rol van voorzitter van Stadsregio Arnhem Nijmegen in liquidatie over.

  Wim Dijkstra

  Nieuwe functie: met pensioen

  Nieuwe werkgever: nvt

  Datum in dienst treding: 30 jun 2015

  Oude functie: Voorzitter Stadsregio Arnhem Nijmegen

  Oude werkgever: Stadsregio Arnhem Nijmegen

 • Jorrit Linders

  Jorrit Linders

  Nieuwe functie: Bestuursadviseur

  Nieuwe werkgever: Provincie Flevoland

  Datum in dienst treding: 01 sep 2015

  Oude functie: Directiesecretaris

  Oude werkgever: Gemeente Bunnik

 • Vince Boom is op 1 juni gekozen als eerste kinderburgemeester van Aalsmeer. Uit 34 kandidaten werden op 27 mei 7 kinderen geselecteerd die campagne mochten voeren. Op 30 mei mochten alle kinderen tot 13 jaar uit Aalsmeer en Kudelstaart hun stem op hun favoriete kandidaat uitbrengen. De 10-jarige Vince Boom kreeg de meeste stemmen. Zie ook https://www.aalsmeer.nl/web/artikel/Vince-Boom-eerste-kinderburgemeester-van-Aalsmeer.htm.

  Vince Boom

  Nieuwe functie: kinderburgemeester van Aalsmeer

  Nieuwe werkgever: gemeente Aalsmeer

  Datum in dienst treding: 13 jun 2015

  Oude functie: geen

  Oude werkgever: geen

 • Commissaris van de Koning Max van den Berg heeft op 31 maart 2015 Pieter van Veen (VVD) als waarnemend burgemeester van de gemeente Haren geïnstalleerd. Per 1 mei 2015 is hij begonnen aan zijn ambtstermijn. Haren is de tiende gemeente waar Pieter van Veen (waarnemend) burgemeester is. Vanaf 1987 was hij burgemeester van diverse gemeenten in Gelderland, Drenthe en Overijssel.

  Pieter van Veen

  Nieuwe functie: Waarnemend Burgemeester Gemeente Haren

  Nieuwe werkgever: Gemeente Haren

  Datum in dienst treding: 01 mei 2015

  Oude functie: waarnemend burgemeester

  Oude werkgever: diverse gemeenten

 • Herbert Bos was in 2013-2014 programmadirecteur IJsselmeergebied van het Nationaal Deltaprogramma. In deze periode heeft hij samen met de bestuurders vanuit provincies, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat rondom het IJsselmeer de Deltabeslissing IJsselmeergebied ontwikkeld. Deze Deltabeslissing is inmiddels nationaal beleid en wordt nu verder geconcretiseerd tot projecten en programma´s voor bescherming van het IJsselmeergebied. Herbert Bos zal bij AT Osborne het mede door hemzelf ontwikkelde beleid omzetten naar concrete programma’s en projecten. AT Osborne heeft uitputtende kennis en expertise om beleid daadwerkelijk te realiseren. Door dit mee te nemen naar de waterwereld kan de realisatiekracht daar verder versterkt worden.

  Herbert Bos

  Nieuwe functie: Senior project en programma manager water

  Nieuwe werkgever: AT Osborne

  Datum in dienst treding: 01 jun 2015

  Oude functie: Directeur Deltaprogramma IJsselmeergebied

  Oude werkgever: Provincie Overijssel

 • Adviseur, interim-, project- en programmamanager. Het gemeentelijke sociaal domein is mijn werkterrein. Samenwerking, vernieuwing en verandering. Ik breng resultaat, met oog en oor voor de mens in de organisatie. Met focus op maatschappelijk rendement.

  Ruud Beaumont

  Nieuwe functie: Senior Adviseur

  Nieuwe werkgever: Twynstra Gudde

  Datum in dienst treding: 18 mei 2015

  Oude functie: zelfstandig interim- en projectmanager

  Oude werkgever: Beaumont Verandermanagement BV

 • De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft mevrouw O.M.T. Wolfs met ingang van 1 maart 2015 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Onderbanken. Wolfs was van 1999 tot 2011 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. De huidige burgemeester van de gemeente Onderbanken, mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz, is door zijne Majesteit de Koning met ingang van 1 maart 2015 benoemd tot burgemeester van de gemeente Meerssen. De Gouverneur heeft zijn besluit genomen na goed overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Onderbanken. De waarneming van het burgemeestersambt van Onderbanken zal naar verwachting circa één jaar duren. De Gouverneur zal halverwege deze termijn - of zoveel eerder als mogelijk of nodig is - opnieuw met de fractievoorzitters in overleg treden. Tijdens dit overleg zal de vraag aan de orde zijn of het momentum van de vacature van de burgemeester gebruikt zou moeten worden voor een nadere oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Onderbanken. Het antwoord hierop kan een waarneming voor langere tijd betekenen of het alsnog opstarten van de procedure voor een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester. In dit laatste geval zou begin 2016 een nieuwe burgemeester van Onderbanken door de Kroon kunnen worden benoemd. Mevrouw Wolfs is een ervaren bestuurder. Zij was van 1999 tot 2011 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. Thans is zij lid van de gemeenteraad van Eijsden-Margraten. Zij zal haar raadslidmaatschap met ingang van 1 maart 2015 opgeven wegens de wettelijke onverenigbaarheid met het ambt van burgemeester. Wolfs is 63 jaar en lid van de PvdA.

  Odile Wolfs

  Nieuwe functie: waarnemend burgemeester

  Nieuwe werkgever: Gemeente Onderbanken

  Datum in dienst treding: 01 mrt 2015

  Oude functie: raadslid

  Oude werkgever: Gemeente Eijsden-Margraten

 • Maandag 16 maart 2015 begint Ida Oostmeijer-Oosting (54 jaar) als gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Emmen. Ze volgt hiermee Arjen Mewe op, die met pensioen is gegaan. Eerder bekleedde Ida Oostmeijer-Oosting een zelfde functie bij de gemeenten Assen en Meppel.

  Ida Oostmeijer-Oosting

  Nieuwe functie: gemeentesecretaris/algemeen directeur

  Nieuwe werkgever: Gemeente Emmen

  Datum in dienst treding: 16 mrt 2015

  Oude functie: gemeentesecretaris

  Oude werkgever: Gemeente Assen