of 59345 LinkedIn

Personalia

Heeft u of uw collega een nieuwe baan, een benoeming of gaat iemand met pensioen? Meld personalia en carrièreswitches aan Binnenlands Bestuur.

Geef personalia door

Personalia

 • Op 1 maart 2017 is Rika Pot gestopt als burgemeester van Appingedam. Mevrouw Pot gaat met pensioen en is op 6 april opgevolgd door Anno Wietze Hiemstra, voormalig wethouder van Hoogeveen.

  Rika Pot

  Nieuwe functie: Pensioen

  Nieuwe werkgever: N.v.t.

  Datum in dienst treding: 01 mrt 2017

  Oude functie: Burgemeester

  Oude werkgever: Gemeente Appingedam

 • Karin Peters is voorgedragen als nieuwe statengriffier van Utrecht. Provinciale Staten (PS) besluiten tijdens de Statenvergadering van maandag 29 mei a.s. over de voordracht. Als PS ermee instemmen, volgt zij per 1 juli 2017 Leo Graafhuis op die met pensioen gaat.

Karin Peters is geen onbekende in het griffiersvak. Zo was ze van 2003 tot en met 2008 statengriffier van Noord-Holland. Peters was in die periode nauw betrokken bij de invoering van het dualisme en het vormen van een hoogwaardige griffie ter ondersteuning van PS. Na haar werk als statengriffier bij Noord-Holland is Peters aan de slag gegaan als gemeentesecretaris van Castricum. Zij speelde een belangrijke rol bij de ambtelijke fusie van de BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Voorafgaand aan de werving van de nieuwe griffier stelden PS een profiel vast. Daarin lag het accent op iemand die in staat is de verbinding met de samenleving te versterken, en op overtuigende wijze statenleden kan adviseren over hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.
 
De fractievoorzitters kwamen tot de conclusie dat de selectieprocedure, die snel en zorgvuldig is gevoerd, een uitstekend gekwalificeerde kandidaat heeft opgeleverd. De besluitvorming over de benoeming van Karin Peters tot statengriffier vindt plaats tijdens de Statenvergadering van maandag 29 mei a.s.. Het is de bedoeling dat de benoeming per 1 juli 2017 ingaat en dat de nieuwe griffier in de Statenvergadering van 3 juli 2017 wordt beëdigd.

  Karin Peters

  Nieuwe functie: statengriffier van Utrecht

  Nieuwe werkgever: provincie Utrecht

  Datum in dienst treding: 01 jul 2017

  Oude functie: gemeentesecretaris van Castricum

  Oude werkgever: gemeente Castricum

 • Martien Brander is benoemd als directeur / loco-gemeentesecretaris bij gemeente Woerden. De organisatie van Woerden werkt voor de gemeenten Woerden en Oudewater. Martien begint medio augustus en zal zich gaan richten op de domeinen ruimte en dienstverlening. In zijn huidige functie als clustermanager bij gemeente Haarlemmermeer geeft hij leiding aan de gebieds- en procesmanagers.

  Martien Brander

  Nieuwe functie: Directeur

  Nieuwe werkgever: Gemeente Woerden

  Datum in dienst treding: 21 aug 2017

  Oude functie: Clustermanager Gebieds- en Relatiemanagement

  Oude werkgever: Haarlemmermeer

 • Burgemeester Frans Backhuijs (VVD, 57) is herbenoemd tot burgemeester van Nieuwegein. Eerder was hij wethouder in Eindhoven en burgemeester van Oldenzaal. Sinds mei 2011 is hij burgemeester van Nieuwegein. 

  Frans Backhuijs

  Nieuwe functie: Burgemeester

  Nieuwe werkgever: Gemeente Nieuwegein

  Datum in dienst treding: 11 mei 2017

  Oude functie: Burgemeester

  Oude werkgever: Gemeente Nieuwegein

 • Burgemeester Albert van den Bosch heeft per 31 maart 2017 eervol ontslag gekregen van zijn functie als burgemeester van Zaltbommel. Hij is bijna 13 jaar burgemeester van Zaltbommel geweest. Per 23 maart 2017 is hij benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD fractie.

  Albert van den Bosch

  Nieuwe functie: Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Nieuwe werkgever: VVD fractie

  Datum in dienst treding: 23 mrt 2017

  Oude functie: Burgemeester

  Oude werkgever: Gemeente Zaltbommel

 • Burgemeester Wim Groeneweg (CDA) is tijdens de buitengewone raadsvergadering op 11 april 2017 in het Stadhuis door de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de heer Van Beek, opnieuw beëdigd als burgemeester van de gemeente Vianen. Zes jaar geleden werd Wim Groeneweg al benoemd tot burgemeester van de gemeente Vianen. In de raadsvergadering van 29 november 2016 werd hij door de gemeenteraad unaniem voorgedragen voor een tweede termijn.

  Wim Groeneweg

  Nieuwe functie: Burgemeester gemeente Vianen

  Nieuwe werkgever: Gemeente Vianen

  Datum in dienst treding: 11 apr 2017

  Oude functie: Burgemeester gemeente Vianen

  Oude werkgever: Gemeente Vianen

 • Met ingang vanaf 18 april is Sherida Pengel Afdelingshoofd Sociaal Domein en Publiekszaken van de gemeente Landsmeer. Zij was hoofd van de afdeling Onderwijs en Doelgroepenvervoer bij de gemeente Hoorn.

  Sherida Pengel

  Nieuwe functie: Afdelingshoofd Sociaal Domein en Publiekszaken

  Nieuwe werkgever: Gemeente Landsmeer

  Datum in dienst treding: 18 apr 2017

  Oude functie: Hoofd van de afdeling Onderwijs en Doelgroepenvervoer

  Oude werkgever: Gemeente Hoorn

 • Edwin van der Velde (47 jaar) benoemd als nieuwe gemeentesecretaris in Berg en Dal. Hij begint op 3 april. Edwin van der Velde werkte de afgelopen 2 jaar als directeur Bedrijfsvoering bij gemeente Berg en Dal. Daarvoor was hij 6  jaar afdelingshoofd Financiën bij gemeente Groesbeek. Hij volgt Wiljan Looijen op, die directieadviseur is geworden.

  Edwin van der Velde

  Nieuwe functie: Gemeentesecretaris

  Nieuwe werkgever: Gemeente Berg en Dal

  Datum in dienst treding: 03 apr 2017

  Oude functie: Directeur Bedrijfsvoering

  Oude werkgever: Gemeente Berg en Dal