of 59345 LinkedIn

Personalia

Heeft u of uw collega een nieuwe baan, een benoeming of gaat iemand met pensioen? Meld personalia en carrièreswitches aan Binnenlands Bestuur.

Geef personalia door

Personalia

 • Op 5 oktober 2017 is Ruurd Palstra geïnstalleerd als raadsgriffier van Velsen. Hij werkt sinds 2006 bij de VNG als senior beleidsadviseur Democratie en Bestuur en als secretaris van de VNG Commissie Bestuur en Veiligheid. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de gemeente Renkum op het gebied van intergemeentelijke samenwerking. Palstra start officieel per 1 november in Velsen. Hij volgt daar Arjen Overbeek op, die nu werkt als adviseur Raads- en Statenleden bij de Metropoolregio Amsterdam.

  Ruurd Palstra

  Nieuwe functie: Raadsgriffier

  Nieuwe werkgever: gemeente Velsen

  Datum in dienst treding: 01 nov 2017

  Oude functie: Senior Beleidsadviseur en commissiesecretaris Bestuur en Veiligheid

  Oude werkgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten

 • Bij het waterschap Zuiderzeeland is Wouter Slob benoemd tot nieuwe secretaris-directeur. Slob is vanaf juni 2012 gemeentesecretaris van Medemblik. Eerder was hij gemeentesecretaris in Harlingen. Hij treedt uiterlijk 1 oktober 2017 in dienst bij het waterschap. 

  Wouter Slob

  Nieuwe functie: Secretaris-Directeur

  Nieuwe werkgever: Waterschap Zuiderzeeland

  Datum in dienst treding: 11 sep 2017

  Oude functie: Gemeentesecretaris

  Oude werkgever: Gemeente Medemblik

 • Na ruim zes jaar neemt Renske van der Tempel afscheid als raadsgriffier van Albrandswaard. Op 1 oktober gaat zij aan de slag als bestuursadviseur bij het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Van der Tempel werkte eerder als juridisch adviseur bij de provincie Friesland en als griffier in Achtkarspelen.

  Renske van der Tempel

  Nieuwe functie: bestuursadviseur bij het college van gemeente Rotterdam

  Nieuwe werkgever: gemeente Rotterdam

  Datum in dienst treding: 01 okt 2017

  Oude functie: raadsgriffier

  Oude werkgever: gemeente Albrandswaard

 • Veiligheidsregio IJsselland heeft Arjen Schepers per 1 september 2017 benoemd als commandant brandweer/directeur veiligheidsregio. Deze functie nam hij al waar sinds december 2016. Van 2007 tot 2014 was hij commandant bij de gemeentelijke brandweer in Kampen en Steenwijkerland. Na de regionalisering van de brandweer in 2014 werd hij clustercommandant midden bij Veiligheidsregio IJsselland.

  Arjen Schepers MSc

  Nieuwe functie: Commandant brandweer / directeur Veiligheidsregio IJsselland

  Nieuwe werkgever: Veiligheidsregio IJsselland

  Datum in dienst treding: 01 sep 2017

  Oude functie: clustercommandant / procesmanager repressie

  Oude werkgever: Veiligheidsregio IJsselland

 • René van Kuilenburg wordt met ingang van 1 september voorzitter van college van bestuur van de groene onderwijsinstelling " De Groene Welle" in Zwolle en Hardenberg. De Groene Welle werkt al intensief samen met AOC Oost. Van Kuilenburg werkt momenteel als concerndirecteur bedrijfsvoering & dienstverlening bij de gemeente Enschede. Hij vervulde daarvoor verschillende directiefuncties bij de gemeente Dordrecht en de Rijksoverheid ( voormalige departement van LNV en Buitenlandse Zaken) alsmede toezichtsfuncties bij verschillende onderwijsinstellingen.

  René van Kuilenburg

  Nieuwe functie: voorzitter van college van bestuur

  Nieuwe werkgever: onderwijsinstelling De Groene Welle

  Datum in dienst treding: 01 sep 2017

  Oude functie: concerndirecteur bedrijfsvoering & dienstverlening

  Oude werkgever: gemeente Enschede

 • Tijdens de ALV van 14 juni 2016 is Fred Schenk als lid van de (landelijke) VNG commissie Bestuur en Veiligheid benoemd. Fred neemt in deze commissie plaats vanuit zijn rol als raadslid namens De Liberalen in de gemeente Bunnik

  Fred Schenk

  Nieuwe functie: Commissielid VNG Bestuur en Veiligheid

  Nieuwe werkgever: VNG

  Datum in dienst treding: 14 jun 2017

  Oude functie: Nvt

  Oude werkgever: Nvt

 • Per 22 mei 2017 is Martin Frensel benoemd tot griffier van de gemeente Leek. Hij volgt daar Mieke Bouwman op die per 1 mei is begonnen als beoogd griffier van de gemeente Midden-Groningen. Martin Frensel is op dit moment ook nog interim griffier in de gemeente Beverwijk.

  Martin Frensel

  Nieuwe functie: griffier

  Nieuwe werkgever: Gemeente Leek

  Datum in dienst treding: 22 mei 2017

  Oude functie: interim griffier Beverwijk

  Oude werkgever: interim griffier o.a. Menameradiel, Uden, weesp, Beverwijk

 • Op 1 juli 2017 stopt Leo Graafhuis als statengriffier van Utrecht. Meneer Graafhuis gaat met pensioen en wordt op 1 juli 2017 opgevolgd door Karin Peters, voormalig gemeentesecretaris van Castricum.

  Leo Graafhuis

  Nieuwe functie: Pensioen

  Nieuwe werkgever: N.v.t

  Datum in dienst treding: 01 jul 2017

  Oude functie: Statengriffier van Utrecht

  Oude werkgever: Provincie Utrecht