of 59274 LinkedIn

Personalia

Heeft u of uw collega een nieuwe baan, een benoeming of gaat iemand met pensioen? Meld personalia en carrièreswitches aan Binnenlands Bestuur.

Geef personalia door

Personalia

 • Burgemeester Wim Groeneweg (CDA) is tijdens de buitengewone raadsvergadering op 11 april 2017 in het Stadhuis door de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de heer Van Beek, opnieuw beëdigd als burgemeester van de gemeente Vianen. Zes jaar geleden werd Wim Groeneweg al benoemd tot burgemeester van de gemeente Vianen. In de raadsvergadering van 29 november 2016 werd hij door de gemeenteraad unaniem voorgedragen voor een tweede termijn.

  Wim Groeneweg

  Nieuwe functie: Burgemeester gemeente Vianen

  Nieuwe werkgever: Gemeente Vianen

  Datum in dienst treding: 11 apr 2017

  Oude functie: Burgemeester gemeente Vianen

  Oude werkgever: Gemeente Vianen

 • Met ingang vanaf 18 april is Sherida Pengel Afdelingshoofd Sociaal Domein en Publiekszaken van de gemeente Landsmeer. Zij was hoofd van de afdeling Onderwijs en Doelgroepenvervoer bij de gemeente Hoorn.

  Sherida Pengel

  Nieuwe functie: Afdelingshoofd Sociaal Domein en Publiekszaken

  Nieuwe werkgever: Gemeente Landsmeer

  Datum in dienst treding: 18 apr 2017

  Oude functie: Hoofd van de afdeling Onderwijs en Doelgroepenvervoer

  Oude werkgever: Gemeente Hoorn

 • Edwin van der Velde (47 jaar) benoemd als nieuwe gemeentesecretaris in Berg en Dal. Hij begint op 3 april. Edwin van der Velde werkte de afgelopen 2 jaar als directeur Bedrijfsvoering bij gemeente Berg en Dal. Daarvoor was hij 6  jaar afdelingshoofd Financiën bij gemeente Groesbeek. Hij volgt Wiljan Looijen op, die directieadviseur is geworden.

  Edwin van der Velde

  Nieuwe functie: Gemeentesecretaris

  Nieuwe werkgever: Gemeente Berg en Dal

  Datum in dienst treding: 03 apr 2017

  Oude functie: Directeur Bedrijfsvoering

  Oude werkgever: Gemeente Berg en Dal

 • Wiljan Looijen is in 2005 gemeentesecretaris van Groesbeek geworden. Bij de herindeling werd hij ook de nieuwe gemeentesecretaris van Berg en Dal. Hij wil graag bij deze mooie gemeente blijven werken en gaat verder in de functie van directieadviseur. 

  Wiljan Looijen

  Nieuwe functie: Directieadviseur

  Nieuwe werkgever: Gemeente Berg en Dal

  Datum in dienst treding: 03 apr 2017

  Oude functie: gemeentesecretaris

  Oude werkgever: Gemeente Berg en Dal

 • Op 13 maart is Mirjam Maasdam (CDA, 1967) beëdigd tot gedeputeerde Landelijk gebied, Natuur, Transformatieopgaven en Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Zij volgt Bart Krol op die, na bijna tien jaar als gedeputeerde werkzaam te zijn geweest, afscheid heeft genomen van de provincie. Maasdam is sinds 2011 lid van de Provinciale Staten van Utrecht voor het CDA en sinds 2015 fractievoorzitter. Tot voor kort werkte zij bij Zorgverzekeraars Nederland.

  Mirjam Maasdam

  Nieuwe functie: Gedeputeerde

  Nieuwe werkgever: provincie Utrecht

  Datum in dienst treding: 13 mrt 2017

  Oude functie: beleidsadviseur

  Oude werkgever: Zorgverzekeraars Nederland.

 • Na verschillende adviseursfuncties voor de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam wordt Martijn Koop als Senior adviseur accountmanager Overheid bij DWA. DWA levert oplossingen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

  Martijn Koop

  Nieuwe functie: Senior Adviseur

  Nieuwe werkgever: DWA ingenieurs & adviseurs

  Datum in dienst treding: 03 apr 2017

  Oude functie: Strategisch Beleidsadviseur

  Oude werkgever: Gemeente Amsterdam

 • Op 1 maart 2017 wordt mr. Huub Hieltjes waarnemend dijkgraaf bij Waterschap Brabantse Delta. Hij vervangt dijkgraaf Carla Moonen die vanaf dezelfde datum bestuursvoorzitter wordt bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn tot het moment dat een nieuwe dijkgraaf aantreedt. mr. Huub Hieltjes was al lid van het dagelijks bestuur. In verband met zijn nieuwe functie legt de heer Hieltjes ook zijn functie neer als Director bij NLFI (NL Financial Investments).

  mr. Huub Hieltjes

  Nieuwe functie: Waarnemend dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta

  Nieuwe werkgever: Waterschap Brabantse Delta

  Datum in dienst treding: 01 mrt 2017

  Oude functie: Lid dageliks bestuur Waterschap Brabantse Delta

  Oude werkgever: Waterschap Brabantse Delta

 • Bertus Brinkman volgt Marc Knaapen op. Marc Knaapen gaat per 1 maart 2017 weg bij de gemeente Weert. De heer Knaapen keert niet terug bij de overheid, maar gaat werken bij adviesbureau Geerts & Partners in Vught.

  Bertus Brinkman

  Nieuwe functie: waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur

  Nieuwe werkgever: Gemeente Weert

  Datum in dienst treding: 01 mrt 2017

  Oude functie: Directeur sector Bedrijfsvoering

  Oude werkgever: Gemeente Weert