of 59244 LinkedIn

Personalia

Heeft u of uw collega een nieuwe baan, een benoeming of gaat iemand met pensioen? Meld personalia en carrièreswitches aan Binnenlands Bestuur.

Geef personalia door

Personalia

 • Ron Jeltema

  Ron Jeltema

  Nieuwe functie: Interim gemeentesecretaris

  Nieuwe werkgever: Gemeente Lansingerland

  Datum in dienst treding: 08 jan 2018

  Oude functie: Interim gemeentesecretaris

  Oude werkgever: Gemeente Heemskerk

 • De commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer drs. J.M.M. (Han) Polman, heeft de heer mr. H.B. (Huub) Hieltjes (1965) benoemd als waarnemend burgemeester van Kapelle. Zijn benoeming gaat in op 1 januari 2018. Dit besluit volgt op de benoeming van de heer A.B. (Anton) Stapelkamp als burgemeester van de gemeente Aalten per 22 december 2017.

  Huub Hieltjes

  Nieuwe functie: Waarnemend burgemeester

  Nieuwe werkgever: Gemeente Kapelle

  Datum in dienst treding: 01 jan 2018

  Oude functie: Lid van het dagelijkst bestuur (loco-dijkgraaf)

  Oude werkgever: Waterschap Brabantse Delta

 • Leo Bezemer neemt per 1 november 2017 afscheid als secretaris/directeur van Regio Noord-Veluwe (RNV), het samenwerkingsverband van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Per 1 januari 2018 gaat RNV over in een nieuwe samenwerkingsvorm : Samenwerking Noord-Veluwe. Bezemer blijft in een nieuwe rol tot augustus 2018 betrokken bij de regionale samenwerking.

  Leo Bezemer

  Nieuwe functie: nvt

  Nieuwe werkgever: nvt

  Datum in dienst treding: 01 nov 2017

  Oude functie: Secretaris/directeur

  Oude werkgever: Regio Noord-Veluwe

 • Op 5 oktober 2017 is Ruurd Palstra geïnstalleerd als raadsgriffier van Velsen. Hij werkt sinds 2006 bij de VNG als senior beleidsadviseur Democratie en Bestuur en als secretaris van de VNG Commissie Bestuur en Veiligheid. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de gemeente Renkum op het gebied van intergemeentelijke samenwerking. Palstra start officieel per 1 november in Velsen. Hij volgt daar Arjen Overbeek op, die nu werkt als adviseur Raads- en Statenleden bij de Metropoolregio Amsterdam.

  Ruurd Palstra

  Nieuwe functie: Raadsgriffier

  Nieuwe werkgever: gemeente Velsen

  Datum in dienst treding: 01 nov 2017

  Oude functie: Senior Beleidsadviseur en commissiesecretaris Bestuur en Veiligheid

  Oude werkgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten

 • Bij het waterschap Zuiderzeeland is Wouter Slob benoemd tot nieuwe secretaris-directeur. Slob is vanaf juni 2012 gemeentesecretaris van Medemblik. Eerder was hij gemeentesecretaris in Harlingen. Hij treedt uiterlijk 1 oktober 2017 in dienst bij het waterschap. 

  Wouter Slob

  Nieuwe functie: Secretaris-Directeur

  Nieuwe werkgever: Waterschap Zuiderzeeland

  Datum in dienst treding: 11 sep 2017

  Oude functie: Gemeentesecretaris

  Oude werkgever: Gemeente Medemblik

 • Na ruim zes jaar neemt Renske van der Tempel afscheid als raadsgriffier van Albrandswaard. Op 1 oktober gaat zij aan de slag als bestuursadviseur bij het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Van der Tempel werkte eerder als juridisch adviseur bij de provincie Friesland en als griffier in Achtkarspelen.

  Renske van der Tempel

  Nieuwe functie: bestuursadviseur bij het college van gemeente Rotterdam

  Nieuwe werkgever: gemeente Rotterdam

  Datum in dienst treding: 01 okt 2017

  Oude functie: raadsgriffier

  Oude werkgever: gemeente Albrandswaard

 • Veiligheidsregio IJsselland heeft Arjen Schepers per 1 september 2017 benoemd als commandant brandweer/directeur veiligheidsregio. Deze functie nam hij al waar sinds december 2016. Van 2007 tot 2014 was hij commandant bij de gemeentelijke brandweer in Kampen en Steenwijkerland. Na de regionalisering van de brandweer in 2014 werd hij clustercommandant midden bij Veiligheidsregio IJsselland.

  Arjen Schepers MSc

  Nieuwe functie: Commandant brandweer / directeur Veiligheidsregio IJsselland

  Nieuwe werkgever: Veiligheidsregio IJsselland

  Datum in dienst treding: 01 sep 2017

  Oude functie: clustercommandant / procesmanager repressie

  Oude werkgever: Veiligheidsregio IJsselland

 • René van Kuilenburg wordt met ingang van 1 september voorzitter van college van bestuur van de groene onderwijsinstelling " De Groene Welle" in Zwolle en Hardenberg. De Groene Welle werkt al intensief samen met AOC Oost. Van Kuilenburg werkt momenteel als concerndirecteur bedrijfsvoering & dienstverlening bij de gemeente Enschede. Hij vervulde daarvoor verschillende directiefuncties bij de gemeente Dordrecht en de Rijksoverheid ( voormalige departement van LNV en Buitenlandse Zaken) alsmede toezichtsfuncties bij verschillende onderwijsinstellingen.

  René van Kuilenburg

  Nieuwe functie: voorzitter van college van bestuur

  Nieuwe werkgever: onderwijsinstelling De Groene Welle

  Datum in dienst treding: 01 sep 2017

  Oude functie: concerndirecteur bedrijfsvoering & dienstverlening

  Oude werkgever: gemeente Enschede