ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Social Handprint by MAEX toont positieve impact op werelddoelen

Inzicht in impact van alle voedselinitiatieven in Nederland.

01 maart 2024
Gerda Deekens en Silvia Oostwegel
Gerda Deekens (l) en Silvia Oostwegel (r) van Social Handprint by MAEX

‘Wij vinden het superbelangrijk dat maatschappelijke initiatieven serieus worden genomen. Dat is het hart van ons bedrijf,’ zegt Gerda Deekens. Samen met Silvia Oostwegel richtte ze Social Handprint by MAEX op en samen vormen ze de directie. ‘We maken maatschappelijke impact meten leuk en simpel. En het unieke is dat wij er euro’s aan hangen,’ zegt Silvia.
Het landelijk programma DuurzaamDoor werkt samen met Social Handprint by MAEX en ondersteunt het zichtbaar maken van de impact van alle voedselinitiatieven in Nederland.

De samenleving doet zoveel zelf. En kan zoveel zelf. Maar dat is niet altijd goed zichtbaar. Op die constatering vonden Silvia en Gerda elkaar twaalf jaar geleden. Gerda als voormalig Rijksambtenaar en Silvia als bioloog die zich in eerdere functies al bezighield met thema’s sociaal en duurzaam. ‘We bleken allebei even gedreven,’ zegt Gerda. ‘En we zagen allebei dat er zoveel onontgonnen gebied was. Vervolgens hebben we ons van alles op de hals gehaald,’ lacht Silvia.

Positief concept

Zo ontwikkelden ze samen de Social Handprint. ‘Iedereen kent de carbon footprint. Dat gaat over de negatieve belasting van de aarde, die je zo klein mogelijk wilt houden. Wij zetten er een positief concept tegenover,’ verklaart Silvia. ‘Of je nu een klein burgerinitiatief bent, een sociaal ondernemer of een bedrijf, we leggen je langs dezelfde meetlat. We laten zien wat je concreet bijdraagt aan een sociaal en duurzaam Nederland,’ vertelt Silvia. Hoe concreet? ‘We drukken de waarde ook uit in euro’s, dat maakt het onderscheidend. Zo heeft een buurthuis al snel een impactwaarde van een paar ton. Mensen ontmoeten elkaar, er vindt taalles plaats, er wordt voorlichting gegeven over het verduurzamen van huizen. Al die verschillende waardes tellen we op en dat geeft een totaal nieuw gesprek bij een overheid. Ook een bedrijf dat vloerbedekking wil leggen bij een overheid kan zo laten zien dat het kwetsbare groepen in dienst heeft en duurzaam werkt.’

‘Maatschappelijke impact meten was voorheen iets voor de happy few,’ zegt Gerda. ‘Superduur en alleen haalbaar voor grote bedrijven die daarvoor mensen in dienst hebben. Voor een gemiddeld burgerinitiatief was dat niet te doen. Wij wilden dat het toegankelijk werd voor de happy mass. Impact meten moest laagdrempelig, betaalbaar, leuk en simpel zijn. Met een prettige vragenlijst, waar dan een Social Handprint uitrolt waarop je kunt zien hoe je scoort en hoeveel dat waard is. Het moest ook heel visueel zijn.’

Moeilijke materie simpel maken vereist noeste arbeid, hebben Silvia en Gerda ervaren. Zelf zijn ze geen whizzkids en er is veel studie nodig voor alleen al een deugdelijke basis van het meetmodel. Silvia: ‘Daarvoor scannen onze medewerkers dagelijkse allerlei wetenschappelijke bronnen en onderzoeken. Wat is het waard als je iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebt? Als je met je initiatief CO2 bespaart? Als iemand een uur voorlichting geeft over verduurzaming?’ Social Handprint by MAEX meet op basis van 200 indicatoren. Die zijn bewust gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals, de SDG’s, vertelt Gerda: ‘We sluiten hiermee aan bij de oproep van Kim Putters om samen te werken aan brede welvaart, meetbaar op basis van de SDG’s.’

Laagdrempelig

Dat het gelukt is een laagdrempelige tool te maken voor zowel burgers als bedrijven, is gebleken. Op de website staan ruim 2700 Social Handprints. Ze zijn onder meer weergegeven als stippen op de kaart van Nederland, die zijn aan te klikken voor meer informatie. ‘Zo maken we letterlijk zichtbaar wat al gedaan wordt aan een sociaal en duurzaam Nederland, precies wat we wilden,’ zegt Silvia.’ Op de website zijn de Social Handprints ook verdeeld over platforms. De platforms vormen een ander product van Social Handprint by MAEX. Ook het landelijk programma DuurzaamDoor heeft een platform op de site: Voedsel van Dichtbij. Daarop staan al 450 lokale voedselinitiatieven, vertelt Gerda trots. ‘Je kunt zien dat ze impact maken op alle SDG’s.’

Ook een aantal gemeenten en provincies hebben een eigen platform. ‘Zo hebben ze snel een overzicht van initiatieven in hun gebied die een Handprint hebben. Die informatie geeft interessante feedback voor het beleid.’

Community

Binnen een platform vormen de initiatieven overigens automatisch een community, waardoor kennisuitwisseling gemakkelijk is. En een initiatief kan op meerdere platforms staan. Een stadslandbouwinitiatief in Amsterdam bijvoorbeeld staat op zowel het platform van Amsterdam als het platform van DuurzaamDoor dat over ‘Voedsel van Dichtbij’ gaat.

De platforms bij Social Handprint zijn bovendien een gemakkelijke vindplaats voor donateurs. ‘We hebben een perfecte basis voor een laagdrempelig en effectief donatieconcept, namelijk de Impuls,’ vertelt Gerda. ‘Donateurs, zoals overheden, bedrijven en fondsen, zoals het Univé Buurtfonds, kunnen bij ons heel gericht investeren. Als Amsterdam voedselinitiatieven wil subsidiëren, komt er een oproep naar het platform Voedsel van Dichtbij en naar het Amsterdamse platform en worden meteen honderden initiatiefnemers bereikt. We zijn trots dat we op deze laagdrempelige manier al zoveel geld hebben kunnen laten uitkeren aan kleine initiatieven. Bewonersinitiatieven moeten blijven bestaan en duurzaam versterkt worden in hun organisatiekracht. Dat blijft onze gedrevenheid. En dat lukt met deze aanpak.’

Platform Voedsel van Dichtbij

Het landelijk programma DuurzaamDoor werkt samen met Social Handprint by MAEX aan het inzichtelijk maken en versterken van maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de voedseltransitie via het platform Voedsel van Dichtbij. Meer dan 400 initiatieven zijn nu in beeld, meer dan 250 hebben donaties (Impuls) ontvangen. De totale waarde van de donaties is 720.000 euro en die komen onder andere van Univé Buurtfonds, de gemeente Amsterdam en Triodos. De ruim 400 organisaties leveren met hun activiteiten jaarlijks ruim 100 miljoen euro aan maatschappelijke waarde. Alle organisaties dragen bij aan SDG’s.

Social Handprint helpt 18 overheden - gemeenten, provincies en departementen - via eigen platforms met het krijgen van inzicht in de impact van organisaties in de samenleving, en helpt het versterken van deze organisaties met de Impuls.

Theo Leupen van DuurzaamDoor: ‘DuurzaamDoor heeft als doel duurzame transities te versnellen door de samenwerking tussen partijen in die transities te bevorderen. Die samenwerking is er zeer bij gebaat dat de waarde van die initiatieven kan worden geduid en gevisualiseerd in termen van SDG’s en euro's. Herkenbare taal en beelden als smeerolie voor samenwerking! Daarom ondersteunt DuurzaamDoor de ontwikkeling van de Social Handprint by MAEX.’

Meer weten?

Neem dan contact op met Social Handprint of kijk op de site van Duurzaam Door.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.