Alle whitepapers

Versnellen in transitie

Veel transformatieprofessionals die binnen of met de overheid werken, weten aan te geven wat nodig is om te kunnen versnellen: meer richting en ruimte vanuit bestuur en besluitvorming. Ze willen zelf ook hun rol innemen en werken aan een aanpak die anders, beter, sneller is.

DuurzaamDoor neemt daarbij de rol op zich om de lessen op te tekenen uit geslaagde samenwerkingen van partijen bij een transitieopgave rond circulaire economie. De opgetekende lessen worden vervolgens gedeeld met andere ambtenaren in het netwerk. De meerwaarde van lessen optekenen en delen mag duidelijk zijn: het vergoot het vermogen van regioambtenaren en rijksambtenaren om opgavegericht en tegelijk doeltreffend te blijven omgaan met de transitieopgaven. Geen gemakkelijke rol, maar tegelijkertijd is het uitwisselen van ervaringen verkwikkend en verrijkend, merken ambtenaren die aan transitieopgaven werken.

Vandaar deze whitepaper over één jaar ‘leren transformeren’ binnen de netwerken van de Participatietafel Circulaire Economie, in samenwerking met het internationale netwerk van transitieprofessionals ‘100 Months to Change’.

Verder lezen? Download het whitepaper. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef