Branchevereniging Bodemenergie

Branchevereniging Bodemenergie is de brancheorganisatie voor alle organisaties die aan open en gesloten bodemenergiesystemen werken.

Open en gesloten bodemenergiesystemen zijn warmtepompsystemen die warmte en koude bufferen in de ondergrond. Op die manier wordt het gebruik van fossiele energie verminderd of vermeden.

Belangrijke rol voor bodemenergie in de energietransitie
Als we in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken, voorzien bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling. Wij zetten ons in voor verantwoorde en duurzame inzet van de ondergrond voor de energietransitie en optimale werking van bodemenergiesystemen.

Kennisoverdracht verduurzaming gebouwde omgeving
Specifiek voor beleidsmakers, gemeenten, provincies en omgevingsdiensten organiseren wij basis- en verdiepingscursussen, die helpen bij het ontwikkelen van een breed inzicht in de rol van bodemenergie. Ook organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor deze specifieke doelgroep, over actuele vraagstukken en diverse aspecten uit hun dagelijkse praktijk. Hiermee helpen wij beleidsmakers met zaken waar zij tegenaan lopen om de transitievisies warmte uit te rollen.

Samenwerken binnen en buiten de sector
Via onderzoeksprojecten dragen wij bij aan het ontwikkelen en borgen van deze kennis over duurzame warmte en koeling uit de bodem. Dit betreft ook kennis die onder meer handhavers (zoals gemeenten en provincies) moeten hebben bij de uitoefening van hun werkzaamheden op het gebied van bodemenergie. Hiervoor faciliteren wij het Gebruikersplatform Bodemenergie en het Kennisplatform Bodemenergie en werken wij samen met diverse koepels. Wij zijn hét aanspreekpunt voor de landelijke en lokale politiek, het onderwijsveld en andere branches in de keten.

Niet voor niets is ons credo: Op bodemenergie kun je bouwen!

Mocht u vragen hebben, bijvoorbeeld over specifieke situaties binnen uw werkterrein, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via info@bodemenergie.nl of telefoonnummer 035 – 542 75 24.

Warmtetransitie. Bodemenergie helpt gemeenten op weg

Meer weten over warmte uit de bodem en de mogelijkheden van ‘gratis’, hernieuwbare warmte en koeling voor de gebouwde omgeving?

Download hier de whitepaper.

Branchevereniging Bodemenergie

Cursussen en leergang Bodemenergie

Wij faciliteren dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering, die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Ook verzorgen wij opleidingen voor omgevingsdiensten, overheden en toezichthouders, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.

Bekijk hier ons cursusaanbod: Cursussen | Bodemenergie

Branchevereniging Bodemenergie

Ledenlijst Branchevereniging Bodemenergie

Samen met onze leden maken we ons sterk voor de energietransitie, een verantwoorde groei en kwalitatief goede toepassing van bodemenergiesystemen.

Bekijk hier onze: Ledenlijst | Bodemenergie Branchevereniging

Branchevereniging Bodemenergie