Advertentie
juridisch / Nieuws

Best voor de rechter om ‘oneerlijke behandeling’ WOZ-bezwaar

Het zit gemeenten hoog: WOZ-bezwaren als verdienmodel. Zo hoog, dat volgens één WOZ-bureau bezwaren oneerlijk behandeld worden.

30 januari 2023
woz-shutterstock-763322647.jpg

De bureaus procederen namens burgers, maar bij winst strijken zij vaak zelf een flink bedrag op. De aantrekkingskracht van de WOZ voor no-cure-no-pay-bureaus is mogelijk nog groter geworden, sinds de Hoge Raad in mei 2022 oordeelde dat de proceskostenvergoeding voor WOZ-zaken omhoog moest. Gemeenten vreesden toen al voor een aanzuigende werking. Uit onderzoek blijkt dat de proceskostenvergoeding een financiële prikkel is voor claimbureaus om zo veel mogelijk bezwaarschriften in te dienen, ongeacht de kans van slagen.

Programmamanager Digitaal

JS Consultancy
Programmamanager Digitaal

Beleidsmedewerker Jeugd

JS Consultancy
Beleidsmedewerker Jeugd

Gemeente bellen

In 2022 betaalden gemeenten volgens de VNG in totaal 17 miljoen euro uit aan no-cure-no-pay-bureaus. Ook zouden de gemeenten nog eens 15 miljoen euro kwijt zijn aan de behandeling van de bezwaren. Minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) adviseerde burgers in een antwoord op Kamervragen al om direct contact op te nemen met de gemeente, in plaats van met een no-cure-no-pay-bureau. Sommige gemeenten waarschuwen burgers voor no-cure-no-pay-bureaus. Zo attendeert de gemeente Bladel burgers erop dat zij mogelijk een ‘financieel risico’ lopen, doordat zij als ze tussentijds het bezwaar intrekken ‘honderden euro’s’ verschuldigd zijn aan het bureau. Ook de gemeente Oldebroek geeft op haar website aan dat gemeenten veel geld kwijt zijn aan no-cure-no-pay-bureaus, terwijl het winnen van een zaak burgers maar weinig geld oplevert.

Oneerlijk onderscheid

No-cure-no-pay-bureaus zijn het niet eens met de klachten van gemeenten. ‘We willen met de burger en wederpartijen samenwerken en het systeem beter maken’, geeft een bureau aan in Een beschikkingenfabriek, een rapport over procedures tussen burger en overheid. Dat samenwerken lukt nog niet in alle gemeenten. Een van de no-cure-no-pay-bureaus, WOZwet.nl, denkt zelfs dat gemeenten hun moeite met de bureaus laten meewegen in hoe zij hun bezwaren behandelen. Volgens WOZwet.nl maakt in ieder geval de gemeente Best ten onrechte een onderscheid tussen WOZ-bureaus en particulieren. De gemeente zou weigeren te reageren op standpunten die WOZwet.nl inneemt, omdat er ‘andere belangen’ aanwezig zouden zijn. Het bureau denkt dat dit een verwijzing is naar de vergoeding die bureaus krijgen als ze een zaak winnen.

Rechtszaak

WOZwet.nl begint daarom nu een éigen rechtszaak tegen de gemeente Best. Volgens Joas Hollander, woordvoerder en jurist bij het claimbureau, is het ‘onaanvaardbaar’ dat de gemeente weigert een zienswijze te geven. Hiermee verhindert Best volgens hem een ‘juiste juridische procedure’. De gemeente Best geeft in een reactie aan dat ‘géén onderscheid’ wordt gemaakt op basis van de indiener. Gemeenten zijn veel geld kwijt aan bezwaarschriften van bureaus, benadrukt Best. Desondanks worden de bezwaarschriften van no-cure-no-pay-bureaus ‘op geen enkel punt anders behandeld’. De gemeente wacht de uitspraak van de rechter ‘met vertrouwen’ af.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gerben Ambtenaar
Al jaren vraag ik mij af waarom er jaarlijks gewaardeerd moet worden. Waarom niet werken met een WOZ-punten systeem, waarbij de waarde uitgedrukt wordt aan de hand van de eigenschappen van het WOZ object? In de belastingverordening kan dan het tarief per WOZ-punt opgenomen worden. Ook belastingdienst etc. kan o.b.v. het aantal WOZ punten rekenen. Zijn we van een hoop bureaucratie van het jaarlijks waarderen af, met bijbehorende toestanden van bezwaar maken etc.
Hielco Wiersma
1. Door slechte taxaties ligt het probleem bij de desbetreffende Gemeenten zelf. Vooral bij blokwoningen en appartementen wordt er in opdracht van de Gemeenten veel te algemeen getaxeerd.
Onvoldoende precisie bij de taxatie van afzonderlijke woningen geeft onjuiste uitkomsten. Veelal vloeit dit handelen voort uit het feit dat méér precisie bij de taxatie de Gemeenten méér (taxatie)geld kost. Maar zo zijn er genoeg voorbeelden waarbij er soms taxatieverschillen van E 40.000 tot E 60.000 ten nadele van eigenaren ontstaan. In die situaties zijn eigenaren over het algemeen onvoldoende professioneel geëquipeerd om in beroep bij een rechtbank tegenwicht tegen Gemeenten te bieden.
2. De beste oplossing voor de bureaucratische WOZ/OZB-wetgeving en de meeste andere gemeentelijke belastingen is om deze te vervangen door een jaarlijkse ingezetenenbelasting/vestigingsbelasting in verband met publieke diensten voor personen en bedrijven. Hiermee kunnen tevens arbeidsplaatsen bij de Gemeenten en de Rechtbanken worden vrijgespeeld voor andere taken. Het Rijk kan voor het huurwaardeforfait gemakkelijk wat anders verzinnen.
Gert Timmerman
Even simpel denken in termen van oorzaak en gevolg: de oorzaak is een (overheids)organisatie die zich wenst te bedienen van een systeem dat niet naar wens kan functioneren, nl. het produceren van juiste waarden. Is het dan zo verwonderlijk dat de burger, als gevolg daarvan, bewaar gaat maken? Het door de Overheid nog nooit begrepen systeem dat we marktwerking noemen zorgt er dan vervolgens automatisch en perfect voor dat de burger zijn recht kan halen. n.l. het laten halen door de professionele WOZ bezwaarmakers en nog wel op kosten van diezelfde overheid. En dat is gewoon terecht, want als je een slecht product levert zal de genoemde zal markwerking er voor gaan zorgen dat je geen bestaansrecht krijgt. Is het dan misschien wel daarom dat de Overheid zich verre van marktwerking blijft houden?
Nico Bos
Inderdaad @Gerben, als men zoals vroeger om de 4 jaar een hertaxatie doet dan zijn er 4 jaar lang geen bezwaren en kunnen al die taxatie- en no-cure no-pay bureautjes op de schop en krijgen de gemeentes en de rechtbanken ook weer rust. Het enige dat de gemeente moet doen (buiten extreme wijzigingen m.b.t. bouwvergunningen en grondverkoop) is de jaarlijkse trend en inflatie verrekenen in de gemeentelijke omslag. Daar kon de belastingdienst vroeger ook mee rekenen.
Hielco Wiersma
Jaarlijkse taxaties bij de WOZ/OZB-wetgeving wijzigen in meerjaren taxaties is een schijnoplossing omdat de (grote) nadelen rond slechte taxaties en bureaucratie (bezwaar en beroep) ook dan nog in stand blijven. Een ingezetenen/vestigingsbelasting werkt veel duidelijker en efficiënter omdat veel van 'het schaarse product arbeid' dan elders kan worden ingezet.
Tegelijkertijd zou een einde kunnen/moeten worden gemaakt aan alle kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen. Om beter inzicht te krijgen in de totale inkomsten/uitgaven op bepaalde gemeentelijke taken kan het circuit van kwijtscheldingen beter zichtbaar worden gemaakt via de regeling voor de bijzondere bijstand.
Nico Bos
Ik denk dat na het bezwaar/(hoger) beroep de juiste WOZ door de rechter wordt vastgesteld en daarna (in die 4 jarige periode) de WOZ rechter werkeloos wordt, totdat het feest weer opnieuw begint. Hier kan men goud geld mee besparen. Voordeel is ook dat je in 4 jaar veel meer relevante verkoop referenties voor de taxatie kan benutten. Het is een domme wet met zinloze overkill van veel te veel parasiterende bureautjes. Jaarlijks taxeren op basis van gebrekkige data is onzin en juist de oorzaak van veel mis-taxaties.
Advertentie