Advertentie
juridisch / Nieuws

Bindend advies Vahstal-zaak nog niet openbaar

De voorzieningenrechter heeft het openbaar maken van het bindend advies met schadestaatprocedure in de Vahstal-zaak voor 6 weken geschorst.

11 november 2023
Rechtershamer-shutterstock-565403683.jpg
Shutterstock

Het bindend advies met de schadestaatprocedure waarin de geleden schade van projectontwikkelaar Hans Vahstal voor het niet kunnen bouwen van 244 huizen in Amersfoort staat mag openbaar worden gemaakt door de gemeente Amersfoort, met uitzondering van de woonplaats en het winstpercentage van Vahstal. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald.

Directeur Huisvesting & Facilitair - Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bestman - Bestuur & Management in opdracht van Tweede Kamer der Staten-Generaal
Directeur Huisvesting & Facilitair - Tweede Kamer der Staten-Generaal

Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Gemeente Lansingerland
Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Openbaarmaking uitgesteld

De gemeente Amersfoort is eerder aansprakelijk gesteld voor de geleden schade en moet Vahstal een bedrag van 5,35 miljoen euro plus wettelijke rente betalen. Het bedrag zou dan uitkomen op 6,5 miljoen euro. Op 28 september j.l. besloot het college dit bindend advies actief openbaar te maken. De openbaarmaking werd echter twee weken uitgesteld om Vahstal de gelegenheid te geven om bezwaar te maken tegen het besluit en een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank Midden Nederland.

Geen woonplaats en winstpercentage

Vahstal heeft op 9 oktober j.l. bij het college bezwaar gemaakt tegen actieve openbaarmaking van het bindend advies en de rechtbank gevraagd om het besluit van het college te schorsen. Op 2 november bepaalde de voorzieningenrechter dat enkel de woonplaats van Vahstal en het door hem gestelde winstpercentage niet openbaar mogen worden gemaakt. De rechter stelde vast dat woonplaatsen van andere betrokkenen wel waren weggelakt, maar die van Vahstal niet. ‘Dit roept de vraag op waarom het college dit onderscheid heeft gemaakt.’ De woonplaats van Vahstal staat maar in één openbare bron: het boek dat over de zaak is verschenen. Verder gaat het om een persoonsgegeven. Om die redenen vindt de rechter de belangenafweging van het college ‘te kort door de bocht’ en moet het hieraan een nadere overweging maken.

Vertrouwelijke bedrijfsgegevens

De reden dat Vahstal niet wil dat zijn winstpercentage openbaar wordt, is dat het hier zou gaan om vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens. Het cijfer zou dan inzicht moeten geven in de financiële bedrijfsvoering. Volgens Vahstal is dat zo Hij noemt het een eigen cijfer dat wordt gehanteerd en waarvoor aanknopingspunten zijn gegeven in de schadestaatprocedure. Maar het college stelt dat de bindend adviseurs dat percentage ‘niet geloven’ en daarom zou het ook geen ‘beschermenswaardig bedrijfsgegeven’ zijn.

Volgens de bindend adviseurs is het cijfer "onrealistisch en disproportioneel en ongeloofwaardig" ten opzichte van cijfers van soortgelijke bedrijven

De voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland

Openbaarmaking 'nadelig'

De rechter begrijpt die redenering en schrijft dat de bindend adviseurs het cijfer ‘onrealistisch en disproportioneel en ongeloofwaardig’ vinden ten opzichte van cijfers van soortgelijke bedrijven. Zo zou het dus ook geen wetenswaardigheden over de bedrijfsvoering prijsgeven. Maar dan kan het nog wel een bedrijfsgegeven zijn in de zin van de Wet open overheid (Woo), aldus de rechter. De rechter kan namelijk niet uitsluiten dat het om een percentage gaat waarmee intern binnen het bedrijf wordt gerekend. Vahstal jr. heeft tijdens de zitting gezegd dat het gegeven is gebaseerd op (regionale) biedingen in de relevante periode en het nog actueel is. Het zou bij openbaarmaking nadelig kunnen werken in onderhandelingen.

Voordeel van de twijfel

De rechter vindt met het college dat dit standpunt nu nog te weinig is onderbouwd en vraagt Vahstal om dit nader te doen in zijn bezwaar. Echter, als de rechter dit verzoek van Vahstal zou afwijzen, zou het nader onderbouwen ‘zinloos’ worden, want openbaarmaking is onomkeerbaar. Daarom krijgt Vahstal van de rechter hier het voordeel van de twijfel. Conclusie dan ook dat de rechter het besluit van het college schorst tot zes weken nadat op het beroep is beslist, maar alleen op die onderdelen. Het college mag het bindend advies wel publiceren zonder de woonplaats en het winstpercentage van Vahstal. Omdat het bezwaar van Vahstal een redelijke kans van slagen heeft, moet het college het griffierecht en de proceskosten betalen.

Vahstal wees aanbod af

In een recent bericht stelt het college dat de uitspraak van de voorzieningenrechter gelijk is aan het aanbod dat het college aan Vahstal had gedaan naar aanleiding van zijn verzoek om schorsing: een gefaseerde openbaarmaking. ‘Het aanbod werd door Vahstal afgewezen.’ Verder meldt het college dat afhankelijk van de beslissing op het bezwaarschrift opnieuw over de openbaarmaking van de woonplaats en het winstpercentage zal worden geoordeeld. Er staat nu een hoorzitting gepland waarin Vahstal zijn bezwaar kan toelichten. Daarna neemt het college een beslissing op bezwaar. Het college maakte eerder al bekend dat het inmiddels ook een verzoek heeft ontvangen om het bindend advies openbaar te maken op grond van de Wet open overheid.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De schadevergoeding, exclusief rentevergoeding, ligt zelfs nog bijna 10% hoger dan mijn eerder gedane suggestie. Vahstal kan beter 'eieren voor zijn geld' kiezen.
Advertentie