Advertentie
juridisch / Nieuws

Interne BZK-monitors diversiteit toch openbaar

De interne monitor Diversiteit en Inclusie 2022 wordt na een Woo-verzoek samen met alle vorige monitors toch openbaar gemaakt door BZK.

15 februari 2024
papieren doorzoeken
Overheden verstrekken de informatie doorgaans alleen aan de indiener en maken de stukken niet verder openbaar.Shutterstock

Het ministerie van BZK maakt de eerder uitgelekte ‘Monitorrapportage Diversiteit en Inclusie 2022’ en alle voorgaande monitoren toch openbaar. Op een Woo-verzoek van een burger kwamen geen zienswijzen binnen de gestelde termijn binnen, waardoor niets openbaarmaking meer in de weg stond. Zo krijgt een burger documenten die eerder aan een Tweede Kamerlid werden geweigerd.

Adviseur bestuur en directie

Gemeente West Betuwe
Adviseur bestuur en directie

Communicatieadviseur

Gemeente Westerkwartier
Communicatieadviseur

Intern klankbord

Eerder weigerde staatssecretaris Alexandra van Huffelen de documenten te verstrekken aan DENK-Kamerlid Stephan van Baarle, omdat het ‘met oog op een scherpe en constructieve afstemming de voorkeur heeft om de monitorrapportages als intern klankbord te blijven inzetten.’ Een bezorgde burger liet het hier echter niet bij zitten en diende eind november 2023 een Woo-verzoek tot openbaarmaking van alle Monitorrapportages Diversiteit en Inclusie in. Dat is nu ingewilligd, waarmee een burger dus wel iets krijgt dat eerder aan een Tweede Kamerlid werd geweigerd.

Dagelijkse schendingen

Dat Van Huffelen het in eerste aanleg weigerde is volgens de indiener ‘een van de dagelijkse schendingen van artikel 68 Grondwet’. Bijna precies vier jaar geleden diende Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt namelijk een motie in met een verzoek aan de regering om te bevestigen ‘dat op grond van artikel 68 een individueel Kamerlid specifieke documenten binnen een redelijke termijn moet kunnen ontvangen, tenzij het belang van de Staat zich hiertegen verzet’. Minister Raymond Knops ontraadde destijds de motie, omdat daarvoor de Grondwet zou moeten worden veranderd. Niettemin werd de motie met algemene stemmen aangenomen.

Meer begrip en ontspanning

 

De bevestiging gaf de regering in een op 5 oktober 2020 aan de Kamer gezonden ‘nader rapport’ op het ongevraagde advies uit juni 2020 van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid. Onder verwijzing naar het pleidooi van de Raad van State om in de relatie tussen Kamerleden, bewindslieden en ambtenaren ‘meer begrip en ontspanning’ te brengen, meldde de regering: ‘Het kabinet zal gerichte verzoeken om specifieke documenten honoreren op dezelfde wijze als wanneer de verzochte stukken via de Wob zouden zijn verstrekt. Indien nodig kan de bewindspersoon bij het verstrekken van de stukken deze ook voorzien van een duiding van de inhoud.’

Zeer onwenselijk

De Woo-verzoeker wijst er verder op dat in de motie-Omtzigt wordt overwogen ‘dat het zeer onwenselijk is dat aan een Kamerlid ten behoeve van zijn of haar controlerende documenten niet verstrekt worden, die wel aan een burger (zoals een journalist) verstrekt worden op grond van de Wet openbaarheid van bestuur’. Laat nu net in dit geval de informatie toch eerst naar de burger zijn gestuurd. Pas aan het eind van deze week komen de stukken naar verwachting online te staan op rijksoverheid.nl en de brief naar de Tweede Kamer gaat er na deze publicatie uit. Naar verwachting pas volgende week.

Zie hier de Monitorrapportage Diversiteit en Inclusie 2022.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Koen Post
hoezo moet nu gekeken worden naar opvattingen in strijd met grondwet, alsof de kabinetten Rutte bijv. de informatieplicht aan leden van beide kamers niet stelselmatig heeft ingekrompen tot de bizarre situatie in dit geval dat een burger wel de info ontvangt en een parlementarier niet. Straks gaat het huidige kabinet samen met de EU de vrijheid van meningsuiting verder beknotten door het mogelijk te maken dat de staat bepaalt welke info op bijv. de sociale media nog wel is toegestaan. 1984? nee: 2024.
Advertentie