of 58952 LinkedIn

Kritiek op 'ondemocratische' waterschappen

Ook in Noord-Brabant staan komende maand initiatiefvoorstellen op de agenda van de Statencommissies om de spelregels te veranderen.

Krap een jaar voor de verkiezingen voor de waterschapsbestuurders, laait de discussie over het democratisch gehalte van de waterschappen weer op. In Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant proberen Statenfracties van PvdA en – in de eerstgenoemde provincies - ook D66 om het aantal geborgde zetels omlaag te brengen. Initiatiefvoorstellen daartoe liggen klaar voor bespreking.

Spelregels veranderen in vijf waterschappen

In Overijssel en Noord-Brabant staan komende maand initiatiefvoorstellen op de agenda van de Staten. In beide provincies willen de indienende fracties voor respectievelijk twee en drie waterschappen de spelregels veranderen. In Drenthe moet het voorstel nog worden ingediend.

 

Geborgde vertegenwoordigers

De samenstelling van het waterschapsbestuur moet democratischer en met meer macht voor de burger, is de strekking van de voorstellen. De Waterschapswet maakt onderscheid tussen twee verschillende soorten bestuurders: ingezetenen die direct door de burgers worden gekozen, en “categorieën van belanghebbenden”, legt indiener Peter Hermans (PvdA) uit Overijssel uit. Die belanghebbenden zijn bijvoorbeeld bedrijven of natuur- of landbouworganisaties die hun eigen ‘geborgde’ vertegenwoordigers in het waterschapsbestuur benoemen.

 

Helft van hoogheemraden op geborgde zetel

Die zogenoemde geborgde zetels maken een te groot deel uit van het totaal, vinden PvdA en D66. ‘In de twee Overijsselse waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland zijn het er acht van de respectievelijk 23 en 25 zetels. Het dagelijks bestuur bestaat zelfs voor de helft uit hoogheemraden met een geborgde zetel. Daarmee hebben de geborgde zetels een onevenredig grote invloed op het beleid van de waterschappen.’

 

Burgers betalen steeds meer

Misplaatst, volgens Hermans, omdat de rekening van de waterschappen steeds meer naar de burgers en minder naar de boeren gaat. Dat bleek onlangs ook uit berekeningen van het onderzoeksinstituut Coelo uit Groningen. ‘Het op deze manier verankeren van de invloed van belangenorganisaties is niet meer van deze tijd’, stelt Hermans.

 

Schultz laat waterschappen met rust

Het liefst wil zijn partij helemaal af van de geborgde zetels, maar daarvoor zal in het parlement de wet moeten worden aangepast en dat zien Hermans’ Haagse collega’s niet gebeuren voor de komende verkiezingen, zo meldt hij. Zeker niet na het OESO-rapport van vorige maand over het waterbeheer en de reactie daarop van minister Melanie Schultz van Haegen om de waterschappen voorlopig met rust te laten.

 

Aantal zetels minimaliseren

Het initiatiefvoorstel van PvdA en D66 reduceert daarom het aantal geborgde zetels tot het wettelijke minimum van zeven. Hermans verwacht daarvoor voldoende steun. Vorig jaar stemden Provinciale Staten in tweede instantie unaniem voor eenzelfde voorstel over het samengevoegde Overijssels-Drents waterschap Vechtstromen. In Noord-Brabant wordt eenzelfde voorstel in mei in de Staten besproken.

 

Kritisch boek over waterschap Rivierenland

Bij waterschap Rivierenland wordt dezelfde discussie opgeworpen door onderzoeksjournalist Theo Dersjant, die zojuist zijn boek Oud bestuur uitbracht over het reilen en zeilen binnen dat waterschap. Dersjant woonde een jaar lang ruim dertig openbare vergaderingen bij en sprak met waterschapsbestuurders. Het waterschap is - mede door de geborgde zetels - niet erg democratisch, concludeert hij.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wybe Zijlstra (Afdelingshoofd) op
Naast het democratisch beginsel is de trits van belang, betaling, zeggenschap een groot goed in waterschapsland. Dankzij de geborgde zetels is er een bovengemiddelde zakelijkheid in het waterschapsbestuur. Ik heb liever droge voeten en schoon water tegen een scherp tarief dan dat het waterschap als een weide fungeert waar politieke stokpaardjes bereden worden. If it ain't broke, don't fix it!
Door Niels op
Eens met Broadcaster!
Door J. Hak op
Dit is al jaren bekend. En er wordt al jaren gesproken over plannen om dit te veranderen. Maar er gebeurt nooit wat. Volgens het regeerakkoord zouden de waterschappen worden opgeheven. Maar dat voornemen is allang weer losgelaten. En zo lult bestuurlijk en politiek Nederland maar door.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Gelet op de opkomst bij de verkiezingen voor de waterschappen in het verleden interesseert dit de inwoners geen lor. Wellicht is het beter de waterschappen onder te brengen bij Rijkswaterstaat of bij de provincie.