of 58952 LinkedIn

Burger draait op voor steeds meer waterschapsbelasting

Sinds het jaar 2000 betalen agrariërs 65 miljoen euro minder aan waterschapslasten, terwijl de lasten voor de burgers met 650 miljoen euro zijn gestegen, aldus onderzoeksinstituut Coelo uit Groningen.
7 reacties

De rekening van de waterschappen gaat steeds meer naar de burgers en minder naar de boeren. Dat blijkt uit berekeningen die het onderzoeksinstituut Coelo uit Groningen op verzoek van Nieuwsuur maakte. Het tv-programma bracht de resultaten zondagavond naar buiten.

Lasten burgers met 650 miljoen gestegen

Sinds het jaar 2000 betalen agrariërs 65 miljoen euro minder aan waterschapslasten, terwijl de lasten voor de burgers met 650 miljoen euro zijn gestegen, aldus de onderzoekers. Vooral bij het beheer van het watersysteem komt de rekening meer en meer op het bordje van de burger terecht. Het betreft zaken als dijkversterkingen, maatregelen om de kwaliteit van het water te verbeteren en ecologische plannen. Van de 1,3 miljard euro die voor deze taken wordt geheven, wordt 90 procent betaald door de burgers, een heel klein deel door bedrijven en 10 procent door de boeren. In 2000 werd nog 70 procent van de lasten betaald door de burgers en 30 procent door de boeren, zo meldt Nieuwsuur.

 

Succesvole boerenlobby

Volgens onderzoeker Corine Hoeben van onderzoeksinstituut Coelo is de lastenverschuiving er gekomen door een succesvolle lobby van de boeren. "De waterschappen zeggen dat ze meer zijn gaan doen voor de stedelijke gebieden en dat huishoudens dus meer moeten gaan betalen, maar ik heb nooit cijfers gezien die dat onderbouwen. Ik twijfel of een dergelijk grote verschuiving wel klopt."

 

Gemeenten betalen extra voor wegen

En er is nog een maatregel bijgekomen die de rekening voor boeren verlaagt. Gemeenten moeten nu extra waterschapslasten betalen voor het beheer van wegen, zegt wethouder Ruud Grondel van Diemen, die hierover in Nieuwsuur het woord voerde namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. "Soms moeten gemeenten nu het dubbele of meer gaan betalen. Deze maatregel was bedoeld om een scheefgegroeide situatie in het waterschap Delfland te repareren, maar nu maken bijna alle waterschappen gebruik van deze mogelijkheid." De VNG wil deze maatregel, die de gemeenten 6 miljoen euro extra zou kosten, in maart bij een overleg met minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ter discussie stellen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P. Reynders (ambtenaar) op
Het zoveelste voorbeeld van lastenverzwaring door de burger. En steeds meer lijkt het erop dat dit indirect gebeurt. Ik mag stellen dat ik het nieuws toch vrij goed volg maar voor zover mij bekend is hier destijds weinig tot geen ruchtbaarheid aan gegeven. Maar ineens zag je de jaarlasten zeer fors stijgen. En je kon er niets aan doen.

Maar niet alleen de waterschappen ook de rijksoverheid:
Nivellering via zorgpremie levert teveel protest op? Dan doen we het wel via het huurwaardeforfait en de arbeidskorting.
Referendum over Europa afgewezen? Balkenende regelt het wel op een andere manier.
Begrotingstekort? Weet je wat, laten we de accijnzen op brandstof nog maar eens verhogen. En de old-timerregeling binnen een paar jaar voor de zoveelste maal veranderen om meer geld binnen te harken.

De belastingdruk in dit land neemt echt absurde vormen aan. Vandaag begint dat blijkbaar ook een beetje door te druppelen in Den Haag. Men wil in mei bekijken of de accijnsverhoging op brandstof teruggedraaid moet worden omdat de maatregel méér kost dan oplevert.
Door J. Hak op
De Waterschapswereld wordt volledig gedomineerd door het agrarische belang. Dat durf ik, met 14 jaar besuurderservaring, gerust te stellen. Begin jaren 90 was de kostenverdeling nog heel simpel: 50% bebouwd ( huiseigenaren), 50% onbebouwd (boeren). 20 jaar later is het aandeel onbebouwd gezakt naar 10%, bebouwd is 50% gebleven. De nieuw geïntroduceerde groep ingezetenen (alle inwoners) neemt 40% voor zijn rekening. Dat hebben de boeren perfect geregeld. Met hulp van VVD en CDA.
Door Piet van Noort (kustcriticus) op
Hebben we de waterschapsbelastingverhoging te danken aan een paar tobambtenaren die Den Haag voorgesteld hebben om Waterschappen 50% van de onderhoudskosten aan dijken te laten betalen? Hebben deze heren, nadat ze een vette premie voor het goede idee ontvingen, met een hoger salaris afscheid genomen vaan de werkvloer?

Dat heb ik me laten wijsmaken.

Het maakt in z'n totaal niet uit wie de kosten betaald maar Den Haag krijgt zo flinke ruimte aan hun uitgavenkant. Het lijkt dus of Den Haag goed bezig is maar dit komt van de burgers (verplicht) die iets meer bijdragen.

Door Ron de Craen (ZZP beheerspecialist) op
Ik verbaas me al jaren over de sterk gestegen tarieven voor waterschapslasten. We hebben het wel over de WOZ heffing door gemeenten maar blijkbaar is de koppeling van het tarief van deze aan de woningwaarde en mede daardoor de enorme stijging wel acceptabel. Nu de woningen in waarde dalen blijven ondanks dat de waterschapslasten net zo goed stijgen. Tijd voor meer aandacht hiervoor in Den Haag!!!
Door p op
@Gerrie Landbouw verbruikt 70% van al het water, betalen ze ook 70%? Dacht het niet...

Landbouw is de grootste vervuiler van het water, betalen ze daarvoor? Ik dacht het niet...

Landbouw is de grootste profiteur van allerlei waterkundige maatregelen, betalen ze daarvoor? Ik dacht van niet...

Dus Gerrie, ik zou maar in m'n handjes knijpen...
Door johannes (ambtenaar) op
Krijgen boeren niet onwijs veel subsidie.
Door Gerrie op
Sinds wanneer zijn boeren geen burgers? Wat ik mis in dit stukje is dat de gemiddelde waterschapslasten van de boer de afgelopen jaren met 700% zijn gestegen. Een misleidend artikel