of 59229 LinkedIn

Kritiek op 'ondemocratische' waterschappen

Ook in Noord-Brabant staan komende maand initiatiefvoorstellen op de agenda van de Statencommissies om de spelregels te veranderen.

Krap een jaar voor de verkiezingen voor de waterschapsbestuurders, laait de discussie over het democratisch gehalte van de waterschappen weer op. In Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant proberen Statenfracties van PvdA en – in de eerstgenoemde provincies - ook D66 om het aantal geborgde zetels omlaag te brengen. Initiatiefvoorstellen daartoe liggen klaar voor bespreking.

Spelregels veranderen in vijf waterschappen

In Overijssel en Noord-Brabant staan komende maand initiatiefvoorstellen op de agenda van de Staten. In beide provincies willen de indienende fracties voor respectievelijk twee en drie waterschappen de spelregels veranderen. In Drenthe moet het voorstel nog worden ingediend.

 

Geborgde vertegenwoordigers

De samenstelling van het waterschapsbestuur moet democratischer en met meer macht voor de burger, is de strekking van de voorstellen. De Waterschapswet maakt onderscheid tussen twee verschillende soorten bestuurders: ingezetenen die direct door de burgers worden gekozen, en “categorieën van belanghebbenden”, legt indiener Peter Hermans (PvdA) uit Overijssel uit. Die belanghebbenden zijn bijvoorbeeld bedrijven of natuur- of landbouworganisaties die hun eigen ‘geborgde’ vertegenwoordigers in het waterschapsbestuur benoemen.

 

Helft van hoogheemraden op geborgde zetel

Die zogenoemde geborgde zetels maken een te groot deel uit van het totaal, vinden PvdA en D66. ‘In de twee Overijsselse waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland zijn het er acht van de respectievelijk 23 en 25 zetels. Het dagelijks bestuur bestaat zelfs voor de helft uit hoogheemraden met een geborgde zetel. Daarmee hebben de geborgde zetels een onevenredig grote invloed op het beleid van de waterschappen.’

 

Burgers betalen steeds meer

Misplaatst, volgens Hermans, omdat de rekening van de waterschappen steeds meer naar de burgers en minder naar de boeren gaat. Dat bleek onlangs ook uit berekeningen van het onderzoeksinstituut Coelo uit Groningen. ‘Het op deze manier verankeren van de invloed van belangenorganisaties is niet meer van deze tijd’, stelt Hermans.

 

Schultz laat waterschappen met rust

Het liefst wil zijn partij helemaal af van de geborgde zetels, maar daarvoor zal in het parlement de wet moeten worden aangepast en dat zien Hermans’ Haagse collega’s niet gebeuren voor de komende verkiezingen, zo meldt hij. Zeker niet na het OESO-rapport van vorige maand over het waterbeheer en de reactie daarop van minister Melanie Schultz van Haegen om de waterschappen voorlopig met rust te laten.

 

Aantal zetels minimaliseren

Het initiatiefvoorstel van PvdA en D66 reduceert daarom het aantal geborgde zetels tot het wettelijke minimum van zeven. Hermans verwacht daarvoor voldoende steun. Vorig jaar stemden Provinciale Staten in tweede instantie unaniem voor eenzelfde voorstel over het samengevoegde Overijssels-Drents waterschap Vechtstromen. In Noord-Brabant wordt eenzelfde voorstel in mei in de Staten besproken.

 

Kritisch boek over waterschap Rivierenland

Bij waterschap Rivierenland wordt dezelfde discussie opgeworpen door onderzoeksjournalist Theo Dersjant, die zojuist zijn boek Oud bestuur uitbracht over het reilen en zeilen binnen dat waterschap. Dersjant woonde een jaar lang ruim dertig openbare vergaderingen bij en sprak met waterschapsbestuurders. Het waterschap is - mede door de geborgde zetels - niet erg democratisch, concludeert hij.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robert Hoek op
Waterbeheer is slecht één van de vele verantwoordelijkheden van de overheid. Waarom speciaal daarvoor dan verkiezingen? Lijkt me onzin en geldverspilling.
Door Derk Jan Hoogeveen (Functioneel beheerder SquitXO) op
Geen gerommel met de Waterschappen. Ze bestaan niet voor niets al honderden jaren en volgens mij gaat het prima. Ze hebben maar een taak en dat is: waterbeheer. Dat moet niet gaan concurreren met andere taken wat zou gebeuren door ze op te heffen als zelfstandig orgaan. Ook het voornemen van het kabinet (staat in het regeerakkoord) om de waterschappen uit de grondwet te halen lijkt mij rampzalig. Derhalve een slecht plan wat het ook helemaal niet gaat halen.
Door Erik Eggers (steunfractielid Waterschapsbestuur) op
Laat ik nou als PvdA-lid gedacht hebben dat mijn partij vol zou inzetten op een goede opkomst bij de komende verkiezingen en op een positieve beleidsinzet. Vooral na de desastreuze uitslag bij de GR-verkiezingen geen overbodige luxe. Maar nee hoor, blijkbaar hoort het inpikken van een stukje tuin van de buren tot het nieuwe sociaal-demokratische gedachtengoed. Daarbij de ijzersterke formule van het regionaal funktionele bestuur negerend. Partijgenoten, ga toch eerst eens het OESO-rapport lezen. Onze eigen kandidaten worden door een select groepje regionale bestuurders kandidaat gesteld en zijn veela grote onbekenden. Bij de geborgen worden vertegenwoordigers aangewezen die een groot draagvlak hebben bij hun achterban. Dus: eerst nadenken svp voordat je maar wat begint te roepen.
Door Herman Nijskens op
De PvdA ziet kennelijk nog een mogelijkheid om zich te laten gelden.
Geborgde zetels zijn heel hard nodig.
Voor wie zijn de waterschappen opgericht?
Je kunt de boeren de rekening van vernatting niet eenzijdig laten betalen. Door kwalitatieve eisen van water aan de waterschappen toe te kennen worden de problemen van te veel water minder belangrijk.
Wie slaat bij te groot wateraanbod dit te veel op?
Juist ja de grondeigenaar, er is dus absoluut geen gelijkheid van belangen.
Door Gerrie op
Per direct afschaffen die gesubsidieerde geldverslindende schappen. Knoeien met belastinggeld, daar zijn ze goed in. Ze worden in leven gehouden met subsidie, die ambtenaren. Per direct een streep er doorheen
Door John (Ambtenaar) op
Ik heb die Waterschapsverkiezingen nooit gesnapt. Daarvoor ging het veel beter. Zodra de politiek zich ermee gaat bemoeien en vriendjes gaat regelen voor in het bestuur krijg je een stelletje onbekwame lamzakken die niet weten waar ze over praten maar wel een mooi zakcentje overhouden. Besluiten worden politiek genomen, terwijl het nemen van de juiste maatregelen op technisch gebied moet liggen.
Door Toon van der Klugt (dagelijks bestuurder) op
Zoals het OESO al terecht opmerkte:
Als her goed gaat, wil men het in Nl afschaffen.
Bedrijven betalen substantieel van alle waterschapslasten en zij in relatie daarmee verre van oververtegenwoordigd.
Zonder geborgde zetels geen enkele vertegenwoordiging bedrijven in bestuur en daarmee direct het waterschap als eigenstandige overheid en bestuur afgeschaft. Laten we toch een collectief wijs en zuinig zijn op waar we goed in zijn!
Door Bram op
Dat politici roepen dat waterschappen te weinig democratisch zijn is alleen maar omdat ze geld ruiken. En met beschikken over geld heb je meer macht. Meer politieke invloed of onderbrengen bij provincies wil absoluut niet zeggen dat het dan wel democratischer gaat en zeker niet dat het er in Nederland niet veiliger zal worden.
En die paar tientjes dat de burger er dan in de beginjaren beter van wordt? Peanuts bij de bedragen die het gaat kosten als we de politiek ook op dit vlak haar bekende geknoei laten botvieren.
Door Hans (afdelingsmanager) op
Waterschappen: volgens mij een special intrest group, zoals de Amerikanen zeggen. En dubbel werk doen. En hun project niet kunnen managen: zie Logica ict fiasco waar de belastingbetaler € 25 mio voor opgehoest heeft en niets voor gekregen. Kan makkelijk door provincies gedaan worden en dan binnen de huidige provincie budgetten. Dus: ook afschaffen waterschapslasten.