financiën / Partnerbijdrage

Eigenrisicodragerschap voor de WGA: de moeite waard?

Eigenrisicodragerschap voor de WGA: de moeite waard? Uw keuze van vandaag bepaalt de rekening van morgen en... overmorgen

mannen-wandelen-gesprek-loyalis-boog-b2b800-x-450--1-.png

Uw keuze van vandaag bepaalt de rekening van morgen en... overmorgen.

Zo’n 800.000 mensen in Nederland zijn arbeidsongeschikt. Dat is allereerst vervelend voor henzelf. Maar ook voor u als werkgever is het nadelig. Zo bent u in sommige gevallen tien jaar verantwoordelijk voor de kosten van de uitkering én de re-integratie. U kunt dit risico publiekelijk verzekeren bij het UWV of privaat bij een verzekeraar (als eigenrisicodrager). Dit is hét moment om die keuze te (her)overwegen. In dit whitepaper geven we u informatie en tips die u helpen bij het maken van de juiste keuze voor uw organisatie.

Als een (ex-)werknemer na twee jaar nog altijd ziek is, bepaalt het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke en niet duurzame volledige arbeidsongeschiktheid, heeft de werknemer recht op een uitkering: de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikt (WGA). Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de kosten van deze WIA-uitkering én voor de kosten van de re-integratie. Een financieel risico waarvoor u zich kunt verzekeren, publiek of privaat.


Publiek verzekeren bij het UWV …

Werkgevers die publiekelijk zijn verzekerd bij het UWV betalen daarvoor een gedifferentieerde premie. Dat betekent dat die premie onder andere afhankelijk is van de schadelast. Hoe hoger de schadelast, hoe hoger de premie. Het UWV betaalt vervolgens de uitkering uit het potje met de afgedragen premies. En het UWV is ook verantwoordelijk voor het re-integratieproces. Nadeel: werkgevers hebben daar dan zelf geen grip meer op, terwijl ze vaak toch de volledige schade moeten betalen.


...of zelf het risico dragen en samenwerken met een verzekeraar (privaat)?

Er zijn ook werkgevers die liever eigenrisicodrager voor de WGA worden en dit risico vervolgens onderbrengen bij een verzekeraar naar keuze. Daardoor ontstaat er vanaf dag één een gezamenlijk belang om samen de schadelast te beheersen en actief te beïnvloeden. Zo houden werkgevers de financiële risico’s meer in eigen hand en kunnen ze ook zelf de oplossingen inrichten. De verzekeraar denkt graag mee en heeft óók oog voor vitaliteit en preventie, want aan het werk blijven is immers voor iedereen de beste inkomenszekerheid.

 

Dit is een goed moment om (opnieuw) te kiezen

Ieder jaar ontvangt u in december de blauwe envelop met uw nieuwe premie Werkhervattingskas (Whk) voor het WGA- en Ziektewet-risico. Dat is voor veel werkgevers een concrete aanleiding om een (her)- overweging te maken over het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Misschien is het eigenrisicodragerschap ook iets voor uw organisatie? Want wie zelf de verzuimrisico’s draagt, hoeft ook geen premie te betalen aan het UWV én heeft tegelijkertijd veel meer invloed op het voorkomen van verzuim.

 

Besluit u het WGA-risico zelf te dragen en zo onafhankelijk te zijn van het UWV? Dan kunt u uw overstap kenbaar maken bij het UWV op twee momenten in het jaar; vóór 1 april of vóór 1 oktober*.

 

*) Dit geldt alleen als u in de afgelopen drie jaar nog geen WGA-eigenrisicodrager bent geweest.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.