Advertentie
financiën / Nieuws

VNG: onvoldoende duidelijkheid over no cure, no pay

Er blijft onduidelijkheid bestaan over het fenomeen van de no-cure-no-pay-bedrijven, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vrijdag bleek uit onderzoek dat, hoewel er anekdotisch bewijs is dat deze ncnp-bedrijven ‘profiteren’ van wet- en regelgeving, dit niet kenmerkend lijkt te zijn voor de meeste van deze bedrijven die namens particulieren en bedrijven bezwaar maken bij de Waardering onroerende zaken. De VNG is niet overtuigd.

16 februari 2021
WOZ-shutterstock-1440247742-2.png

Er blijft onduidelijkheid bestaan over het fenomeen van de no-cure-no-pay-bedrijven, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vrijdag bleek uit onderzoek dat, hoewel er anekdotisch bewijs is dat deze ncnp-bedrijven ‘profiteren’ van wet- en regelgeving, dit niet kenmerkend lijkt te zijn voor de meeste van deze bedrijven die namens particulieren en bedrijven bezwaar maken bij de Waardering onroerende zaken (WOZ). De VNG is niet overtuigd.

Belangrijk aspect

‘Het rapport bevat nieuwe inzichten, maar over een aantal vragen is nog onvoldoende duidelijkheid’, schrijft de VNG over het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). ‘Het rapport geeft bijvoorbeeld aan dat de kosten bij de no cure, no pay-bedrijven op het gebied van de Wet WOZ niet goed in beeld zijn gekregen. En dat is naar de mening van de VNG wel een belangrijk aspect bij een onderzoek naar een eventueel verdienmodel.’

 

Kosten

De door gemeenten en uitvoeringsinstanties uitgekeerde proceskostenvergoedingen, waar ncnp-bedrijven aan verdienen, variëren van 76 tot 221 euro gemiddeld per bezwaar. ‘De daartegenover staande kosten bij de ncnp-bedrijven hebben we niet goed in beeld kunnen krijgen’, schrijft het WODC in het rapport.

 

Nieuwe inzichten

Minister Dekker (Rechtsbescherming, VVD), op wiens verzoek het onderzoek gebeurde, concludeerde al dat het rapport ‘een aantal interessante nieuwe inzichten’ bevat, maar gaf aan dat hij eerst de reacties van de VNG en eventuele andere betrokken partijen wil afwachten voordat hij tegenover de Tweede Kamer reageert op de werkwijzen en verdienmodellen van de ncnp-bedrijven.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

leo
alle ogen zijn gericht op kwatta , terwijl het veroorzakende probleem van het proces van waardebepaling voor de WOZ de oorzaak is van de omvang van het aantal bezwaarschriften en het gebruik van de no-cure-no-pay- adviseurs. De uitgekeerde vergoedingen aan deze adviseurs zijn bepaald niet exhorbitant te noemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gijs Groen / WOZ-gedupeerde burger
De VNG leidt met dat onderzoek naar NCNP-bureaus de aandacht af van de echte problemen met de WOZ. Minister Dekker zou eens onderzoek moeten laten doen naar de praktijken van de Waarderingskamer, de VNG en gemeenten om maar net te doen alsof de waardebepalingen wel goed zijn. Onder andere was de VNG met de werkgroep Modelmatig Waarderen met o.a. het bedrijf Thorbecke bezig te proberen onbetrouwbare taxaties bij wet gelegaliseerd te krijgen. Ook Thorbecke gebruikt zo'n onbetrouwbare taxatiemethode.

En wat te zeggen van al die jaren dat gemeenten hebben geclaimd, dat het nietszeggende misleidende taxatieverslag, zoals opgelegd door de Waarderingskamer de grondslag ofwel de onderbouwing van de waardebepaling zou zijn. Daar zou met de uitspraak van de Hoge Raad van 17-08-2018 (ECLI:NL:HR:2018:1316) en de uitspraak van de Raad van State van 30-01-2019 (ECLI:NL:RVS:2019:247) een einde aan gekomen moeten zijn. Maar dat blijkt niet het geval. Een paar voorbeelden. De Hoge Raad vindt dat het een plicht is van de heffingsambtenaar om de woningeigenaar, die daarom verzoekt te voorzien van een inzichtelijk rapport, ook als die moeilijk uit een geautomatiseerde waarderingsapplicatie te halen is. De waarderingsapplicatie OrtaX heeft al jarenlang een optie om een waardevergelijkingsrapport te produceren met de nodige details en uitleg hoe de waarde tot stand is gekomen. De gemeente 's-Hertogenbosch verstrekte die tot op heden slechts gedeeltelijk. Nu om de rest wordt gevraagd (delen, die wel in een andere gemeente verstrekt zijn), wordt de grond kennelijk te heet voor de heffingsambtenaar en heeft hij besloten de optie van het waardevergelijkingsrapport uit de waarderingsapplicatie van OrtaX te laten weghalen, zodat er niet meer om gevraagd kan worden. Regelrecht in tegenspraak met het genoemde arrest van de Hoge Raad. Die truc werd al eerder in 2003 uitgehaald door de Waarderingskamer door de wetgever de wettelijke plicht voor de rapportage van de resultaten van de marktanalyse te doen afschaffen, zodat die resultaten niet meer met een beroep op de WOB opgevraagd konden worden. En eerder constateerde ik het ook al in Apeldoorn met de verstrekking van taxatieverslagen, die nog minder informatie bevatten dan het wettelijke minimum, zodat woningeigenaren niet op het idee kwamen erlastige vragen over te stellen. Om die reden haalde de Waarderingskamer ook allerlei termen, zoals marktsegment, waardeverloop, kengetallen van de marktanalyse uit de waarderingsinstructie. De Waarderingskamer pocht met ratio-controles, maar laat na om grafieken van de ratio's in haar inspectierapporten te vermelden. Die grafieken spreken de echte waarheid over de nauwkeurigheid van de taxaties. Die mogen we niet weten. Ik heb er zelf gemaakt voor mijn buurt in Apeldoorn en ze opgestuurd naar de Waarderingskamer. Die beloofde er iets mee te doen, maar deed er niets mee.

Ik vrees, dat ook het onderzoek van WODC beïnvloed is, in ieder geval met de begeleiding van professor Arjen Schep, die nog altijd meent dat traditionele taxaties de beste methode van bepaling zijn in tegenstelling met de bevindingen van AFM en DNB. Maar ook blijkt die beïnvloeding uit de aanhaling van de zogenaamde WOZ-paradox, dat getuigt van statistische onzin uit de kraam van een eigenzinnige jurist van de VNG.

En zo kan ik nog wel doorgaan. De VNG heeft een flink pak boter op het hoofd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Helemaal eens met de vorige schrijvers. Vandaag nog weer een aanslag gezien van één van de grotere gemeenten per 1 januari 2021 waarbij de WOZ-waarde van een pand van ruim E 400.000 in 2020 voor het jaar 2021 met E 1000 wordt verlaagd ondanks dat de woningprijzen in zijn algemeenheid met ruim 8% zijn gestegen. Daarentegen is de OZB aanslag wel met ruim 14% toegenomen. Deze aanslag WOZ/OZB beoordelende lijkt deze meer te zijn ingegeven door politieke motieven dan door het vaststellen van objectieve waarden en/of standaarden. De gehele systematiek is warrig, niet objectief en ingegeven door politieke vooringenomenheid. Kortom, beter vandaag in de prullenbak met deze belastingheffing dan morgen. Ook hier zijn de Kabinetten Rutte niet verder gekomen dan een klein beetje op de winkel passen. Op de verkeerde winkel wel te verstaan!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie