Advertentie
financiën / Nieuws

VNG: geen belasting op gemeentelijke samenwerking

Als de ene gemeente via een dienstverleningsovereenkomst een wettelijke taak uitvoert voor een andere gemeente, dan moet vrijstelling van vennootschapsbelasting gelden, vindt de VNG.

16 juli 2014

Als de ene gemeente via een dienstverleningsovereenkomst een wettelijke taak uitvoert voor een andere gemeente, dan moet vrijstelling van vennootschapsbelasting gelden. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën.

Uitgebreid en verduidelijkt
De nieuwe wet Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen moet in 2016 ingaan. Eind mei 2014 stelde de VNG zich bij een internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel al op het standpunt dat het aantal overheidstaken dat vrijgesteld moet worden van belastingplicht uitgebreid en verduidelijkt dient te worden. De vereniging beloofde met een lijst te komen van overheidstaken die naar haar mening voor vrijstelling in aanmerking zouden moeten komen.

Lijst
Deze lijst heeft de VNG nu aan de staatssecretaris gepresenteerd. Wiebes en de VNG verschillen met name van mening over het al dan niet onder de vennootschapsbelasting vallen van taken die de ene gemeente verricht voor de andere.
 

Niet anders dan markt
Wiebes meent dat een dienstverleningsovereenkomst tussen publiekrechtelijke rechtspersonen in wezen niet anders is dan dat een gemeente hun dienstvraag op de markt zou zetten. Alleen wanneer deze taken ondergebracht zouden zijn bij een gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid of een centrumgemeenteconstructie, zou volgens de staatssecretaris vrijstelling gelden.

Nog steeds zelf
De VNG is het daar niet mee eens. ‘Als voorbeeld noemen wij gemeente A die de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken op basis van een dienstverleningsovereenkomst uitbesteedt aan gemeente B, omwille van efficiency- en kwaliteitsdoeleinden. De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente B worden daartoe aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente A en aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente A. Gemeente A verricht de activiteit dus als het ware nog steeds zelf’, zo betoogt de vereniging in de brief aan de staatssecretaris.

Haast geboden
2016 lijkt nog ver weg, maar toch is er haast geboden. Bij het opmaken van de gemeentebegroting 2016 dienen immers de budgettaire gevolgen van de vennootschapsbelasting, die mogelijk betaald moet worden, al inzichtelijk te worden gemaakt en meegenomen. Omdat met het opmaken van de (meerjaren)begroting 2016 begin volgend jaar al wordt begonnen, is er dus niet eens zo heel veel tijd.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Joop
Interessant zou zijn om allerlei taken, zoals met de vermelding OT, af te zetten tegen het aanbestedingsrecht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie