Advertentie
financiën / Nieuws

Raad Stadskanaal weigert verder te bezuinigen

De gemeenteraad van Stadskanaal past ervoor om volgend jaar 7 miljoen euro te gaan bezuinigen. Het pakket maatregelen dat daarvoor volgens het college van B&W noodzakelijk is, zou een enorme kaalslag met zich meebrengen.

07 oktober 2020
financien---dun-spaarvarken-web--shutterstock-473274757.jpg

De gemeenteraad van Stadskanaal past ervoor om volgend jaar 7 miljoen euro te gaan bezuinigen. Het pakket maatregelen dat daarvoor volgens het college van B&W noodzakelijk is, zou een enorme kaalslag met zich meebrengen.

Unaniem kiest de raad ervoor de door het college op een rij gezette besparingsopties links te laten liggen en bij de provincie volgende maand dan maar een niet-sluitende begroting aan te leveren.

 

Spookscenario’s

De technische mogelijkheden die het college in een zogeheten ambitienota samenbracht om verder te bezuinigen en het verwachte tekort weg te werken, zetten volgens de gemeenteraad de kwaliteit van de samenleving op het spel. De afgelopen tien jaar heeft Stadskanaal al fors moeten bezuinigen. Nog meer bezuinigen betekent ‘afbraak van de voorzieningen voor de inwoners’, zoals sluiting van een van de buitenzwembaden, een hogere drempel voor de thuiszorg en spookscenario’s voor het plaatselijke theater.

 

Onvoldoende compensatie

De gemeenteraadsleden zeggen te staan voor hun verantwoordelijkheid, ‘maar niet op deze manier en op deze termijn.’ Daarmee wil de raad het signaal afgeven dat de inwoners niet nog meer de dupe mogen worden van het rijksbeleid. Want daar ligt volgens de raad de grootste oorzaak van het tekort. ‘Stadskanaal krijgt, net als de meeste gemeenten, al jaren te weinig geld van het rijk om de extra taken uit te voeren. Met name de kosten voor de uitgaven binnen het sociale domein , zoals jeugdzorg, Wmo en werk, worden structureel onvoldoende gecompenseerd door het rijk.’

 

Preventief toezicht

Door niet extra te bezuinigen ontstaat er volgend jaar een fors tekort op de gemeentebegroting. Het meest logische gevolg is dat Stadskanaal daardoor onder preventief toezicht van de provincie wordt gesteld en de begroting extern zal worden doorgelicht. Daaruit moet dan blijken of er inderdaad geen ruimte meer is om extra te bezuinigen.

 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Merkwaardige keuze van de gemeenteraad. Het lijkt me logischer om in het sociaal domein gewoon niet meer uit te geven dan er via het Rijk inkomt. Klachten doorsturen naar het Rijk. Bij gerechtelijke procedures het Rijk eens voor schut zetten zal ook helpen.
Johan
Voor de discussie zou het goed zijn dat Binnenlands Bestuur vermeld of Stadskanaal al de art.12-status heeft.

Jammer dat dit nu niet vermeld is.

Advertentie