Advertentie
financiën / Nieuws

Samenwerken bij inzamelen afval goedkoper dan uitbesteden

Voor periodes tot 5 jaar is private inzameling goedkoper, samenwerking tussen gemeenten is dan relatief duur. Bij samenwerking is sprake van hoge opstartkosten.

09 december 2011

Uitbesteden van afvalinzameling aan een private onderneming is niet de goedkoopste oplossing. Samenwerking tussen gemeenten levert meer op, zo constateert hoogleraar Elbert Dijkgraaf, tevens Tweede Kamerlid voor de SGP.

Voortschrijdend inzicht noemt Elbert Dijkgraaf het. Hij publiceerde onlangs samen met collega Raymond Gradus van de Vrije Universiteit in economenblad ESB een artikel waarin vraagtekens worden gezet bij de aanbesteding van afvalinzameling. In eerdere artikelen in 1997 en 2007 kwamen de twee economen tot de conclusie dat private afvalinzameling 15 tot 20 procent voordeel oplevert voor de aanbestedende gemeente. Over langere tijd bekeken en met inachtneming van gemeentespecifieke kenmerken is dat voordeel maar een paar procent. En niet langer statistisch significant.

Dijkgraaf: ‘We hebben de periode 1998-2010 bekeken en ditmaal rekening gehouden met gemeentespecifieke kenmerken, zoals bevolkingsdichtheid, DIFTAR-beleid (tariefdifferentiatie) en het feit of een gemeente bijvoorbeeld een eigen afvalverbrandingsinstallatie heeft. Dan blijken de voordelen van aanbesteden niet zo groot meer. Het is goedkoper dan het zelf doen, al is dat niet altijd zo. In 2004, 2005 en 2006 was aanbesteden zelfs duurder dan zelf je afval inzamelen. Maar samenwerking tussen gemeenten bij de inzameling blijkt op lange termijn het meest op te leveren.’

Dijkgraaf is hoogleraar economie van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit en deed veel onderzoek naar afvalinzameling. Dat hij nu tot andere inzichten komt dan een paar jaar geleden, heeft volgens hem te maken met het beschikbaar zijn van meer gegevens over een langere periode. ‘Voor korte periodes, tot pakweg een jaar of 5, is private inzameling wel goedkoper, terwijl samenwerking dan juist relatief duur is. Er is bij samenwerking blijkbaar sprake van hogere opstartkosten.’

Dat gemeenten die hun krachten bundelen goedkoper afval inzamelen, heeft volgens Dijkgraaf behalve met schaalvoordelen ook te maken met leereffecten. ‘Gemeenten die samenwerken jutten elkaar op en leren van elkaar. En het kostenbewustzijn bij gemeenten is blijkbaar gegroeid.’

Het onderzoek van Dijkgraaf en Gradus sluit uitstekend aan bij de groeiende kritiek op aanbestedingen. Dat een SGP’er en CDA’er - Gradus is tevens directeur van het wetenschappelijk instituut voor het CDA - nu met een onderzoek komen waarin samenwerking beter uit de bus komt, lijkt geen toeval. Maar er is geen politieke insteek, verzekert Dijkgraaf.

‘Dit is een puur wetenschappelijk artikel over een onderwerp waar ik al heel lang mee bezig ben. Dat er nu andere uitkomsten uit komen heeft te maken met het beschikbaar zijn van meer en andere gegevens.’ Dijkgraaf vindt wel dat gemeenten het onderzoek ter harte moeten nemen als ze bij bezuinigingen uitbesteding van de afvalinzameling overwegen. ‘Samenwerking levert dus meer op dan aanbesteden.

Bijkomend voordeel is dat je als gemeente niet alle kennis op dat terrein ineens kwijt bent. Maar de trend is juist dat gemeenten minder samenwerken op dit terrein.’  

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Willem Kamps
Kortom, de heilige marktwerking blijkt toch niet de goedkoopste oplossing. Nu de bewindslieden met andere portefeuilles nog overtuigen, zoals Schultz van Haegen met haar onzinigge plannen voor het openbaar vervoer.
nostradamus / burger
Mensen van dit kaliber die zich beroepen op voortschrijdend inzicht leveren hun geloofwaardigheid meteen in. Waarom zou ik hem anno nu wel verdenken van enig vermogen vooruit te kunnen kijken? Maar goed, de heer Dijkgraaf bevindt zich in goed gezelschap. Van de heer Wellink bijvoorbeeld en de rest van de wereld.

Gewoon gezond verstand moet een veel belangrijkere factor worden bij debatten over zogenaamd moeilijke vraagstukken. Als iets moeilijk gevonden wordt moet je opletten. Meestal gaat het dan om hele grote belangen, financieel, positie, reputatie of een combinatie.

Jan / adviseur
Moet je hoogleraar zijn voor deze conclusie? Is bij ter zake kundigen allang bekend. Uitbesteden is altijd een politieke keuze. En de strategische visie van een college is max 4 jaar.....
Ron / beleidsmedewerker
Indertijd heb ik al commentaar geleverd via een ingezonden brief in het RD op het artikel en boek van dhr Dijkgraaf "Regulering van de afvalmarkt". Ik heb toen aangegeven dat ik zijn conclusies niet allemaal deelde en dat er inderdaad met samenwerking tussen gemeentes veel meer kan worden behaald. Jammer genoeg werd dit toen door Dijkgraaf hooghartig bestreden met als reden dat het niet wetenschappelijk was onderbouwd. Nu blijkt dat kennelijk toch anders te liggen, waarvan acte!
Ronald
Nu we doorhebben dat samenwerken tussen gemeenten bij de afvalinzameling, en bij het toezicht (RUDvorming) goedkoper is, wanneer gaan we leren dat dit geldt voor alles wat zich afspeelt binnen gemeenteland. Waarom bestaan er nog steeds vele gemeenten in ons land met minder dan 30.000 inwoners? Persoonlijk zou ik de grens van een gemeente hoger willen leggen, maar laten we hier beginnen.Deze conclusie heb ik opgesteld zonder 5 jarig onderzoek, laat staan zonder een 15 jarig onderzoek of speciale commissie maar met gezond verstand.Advertentie