Advertentie
financiën / Nieuws

16 miljard euro raakt uit zicht

De controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de zestien miljard euro die met de decentralisaties sociaal domein zijn gemoeid, is niet geregeld. Dat is vragen om controleproblemen, stelt Arno Visser, lid van de Algemene Rekenkamer in een interview in Binnenlands Bestuur. Ruim zestien miljard euro dreigt uit het zicht te verdwijnen.

06 december 2013

Voor de controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de zestien miljard euro die met de decentralisaties sociaal domein na 1 januari 2015 zijn gemoeid, blijkt niets geregeld. Ruim zestien miljard euro dreigt uit het zicht te verdwijnen.

Controleproblemen

Kijkend naar de wetgeving zoals deze nu in de maak is − Wmo 2015, Participatiewet en de Jeugdwet − dan is het vragen om controleproblemen, stelt Arno Visser, lid van de Algemene Rekenkamer in een interview in Binnenlands Bestuur. Om dat te voorkomen, trekken de rekenkamers, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) aan de bel.

 

Plasterk aan de bak

‘Er wordt hard gewerkt aan de ‘voorkant’ van de drie decentralisaties, maar de ‘achterkant’ wordt vergeten. En dat moet evenzeer worden geregeld, voor dat de wetten van kracht worden’, benadrukt Visser. Een adequaat stelsel van democratische controle is onontbeerlijk. Inzicht in de besteding van middelen is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of het geld wordt ingezet waarvoor het is bedoeld. En dus moet Plasterk − als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de inrichting van het openbaar bestuur − aan de bak.

 

Bevoegdheden in geding

‘De bevoegdheden van lokale rekenkamers en –commissies zijn onvoldoende toegesneden op de nieuwe ontwikkelingen’, stelt Ans Hoenderdos, eveneens bestuurslid van de NVRR. Met name door de samenwerkingsverbanden die gemeenten moeten vormen om de decentralisaties op een verantwoorde manier te kunnen uitvoeren, zijn die bevoegdheden van de rekenkamers en vooral die van de rekenkamercommissies in het geding. Nu mogen rekenkamers alleen onderzoek doen bij samenwerkingsverbanden als de afzonderlijke gemeente een belang van meer dan 50 procent heeft. Een versoepeling is nodig, vindt de NVRR.

 

Doelmatige besteding

Maar er moet meer gebeuren. ‘Als we het over doelmatige besteding hebben, moet eerst duidelijk zijn wat doelmatig is, wat er nodig is om dat te meten en vervolgens hoe je dat gaat meten. In het sociaal domein is dat ‘heel erg moeilijk’, realiseert Visser zich. Maar wel nodig. ‘Met wat nu in de steigers staat, weten we op landelijk en op lokaal niveau niet wat er gebeurt’, zegt Visser. ‘Behalve dat er geld wordt uitgegeven. En dat stuit de rekenkamers tegen de borst.’

 

Bewaken belastinggeld

Visser: ‘Het staat hier buiten op de gevel bij de deur: “Wij bewaken het belastinggeld van de Nederlandse belastingbetaler.” Wij gaan na of dat rechtmatig, doelmatig en doeltreffend wordt uitgegeven. Dus als er geld uit het zicht verdwijnt, is dat erg. Omdat er veel geld mee is gemoeid, maar ook omdat het hier gaat om drie heel kwetsbare groepen.’

Niemandsland

Eerder kaartte de Algemene Rekenkamer al aan dat bij iets meer dan 10 procent van de specifieke uitkeringen van het rijk aan de gemeenten (1,4 miljard euro), het onzeker is waaraan dat wordt uitgegeven. Visser waarschuwt: ‘Dat kan hier in het groot gaan gebeuren. Dat zijn al aanwijzingen dat als je het niet strak afspreekt, het ergens in een niemandsland terechtkomt.’

 

Lees het hele interview in Binnenlands Bestuur van deze week (BB24)

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Een ministeriële opzet voor de inrichting van de financiën van de te decentraliseren taken lijkt me noodzakelijk.

Gemeentelijke financiën worden al gecontroleerd door gemeentelijke financiële professionals, AA-accountants en door de respectievelijke gemeenteraden. De rol voor Rekenkamers wordt hier schromelijk overdreven. Het lijkt me verdacht veel preken voor eigen parochie.
Henri Okken / Hoogeveense burger.
Ik zou het even anders willen omschrijven. Wie steekt wat in zijn zak,en wie zijn verantwoordelijk ! Bestuurders hebben jaren lang hun gang kunnen gaan. De politiek heeft nooit willen luisteren ! De mentaliteit is ver beneden de maat. Het verkwanselen van miljoenen gemeenschapsgelden. Hiermee is de fraude en corruptie groot mee geworden! De politiek kan deze terug verdienen met scherpere controle. Keiharde maatregelingen ! Bestuurders belonen naar waarde. Waar dubieuze praktijken in zicht zijn, opruiming houden! Betrokken bestuurders die niet integer zijn, vervolgen. Het kan en mag niet zo zijn, dat de bevolking ten onder gaat aan deze fraude en corruptie praktijken. Ik noem het een verschrikkelijke blamage ! Balanceren op de rand van de afgrond ! Vriendelijke groet, het ga u goed. Klokkenluider misbruik & corruptie praktijken Hoogeveen Alescon Drenthe. H. Okken.
Paul / projectleider
Ik snap de onderstaande reacties niet helemaal. De rekenkamer zegt, decentralisatie van gelden is niet genoeg.Je moet middelen hebben om, democratische, controle van het besteedde geld mogelijk te maken. Oftewel, gemeenteraden in de positie brengen om een goed oordeel te kunnen vormen. Als dat gaandeweg bedacht moet worden, zie ook ik heel veel geld verdwijnen.
Henri Okken / Hoogeveense burger.
Gemeenteraadsleden hebben een controle taak! Zij die door het volk zijn gekozen . Volksvertegenwoordigers noemen we dat . Democratisch gekozen ! Maar langzamerhand gaat de vut er uit en laten de leden zich inpakken! Zie nu de Rendo Fraude, hoe is het mogelijk.Wie heeft wat in z'n zak. Bestuurders die boven op het nest zitten, waar praten we over. gewoon recht voor z'n raap. Een gigantische smerige kliek, waar de bevolking de dupe van word . Miljoenen euro's. Dit is nog maar het topje van de ijsberg, Er is meer in aantocht ! Drenthe in beeld en geluid ! vriendelijke groet, het ga u goed. Klokkenluider misbruik & corruptiepraktijken Hoogeveen Alescon, gehandicapten Drenthe. Henri Okken.
Kaas !
Er staat dat 16 miljard van de 16 miljard uit zicht dreigt te verdwijnen, dat is nogal wat.
Gerrit de Jong / docent
Die 16 miljard komen nu pas echt in het zicht. Bij het ophalen van de informatie bleek het heel lastig te zijn te achterhalen hoe elke financieringsstroom liep en hoe fraudegevoelig de verantwoording o.a. via pgb's was. Nu dit bij de gemeenten komt, kunnen lokale rekenkamers de Gemeenteraden desgevraagd ondersteunen in de controlerende taak.
Johan brouwer
Op dit moment controleren wij via de normale wegen de kosten voor de 'gezondheidszorg ' in onze gemeente en worden debudgetten bewaakt. Niets mis mee. Regeionale samenwerkingsprojecten zijn echter moeilijker te bewaken al gaat dat met goede en inzichtelijke afspraken zeer redelijk. Als we deze terndt door kunnen zetten zal niet alles 100 precent zijn. Dat is het in politiek Den Haag ook niet. Met een wat gezond vertrouwen kunnen we ook de nieuwe situatie aan, maar dan moeten wel betere 'speelregels' worden geformuleerd over regeionale samenwerkingsverbanden. Ik heb een hekel aan wantrouwen voordat we beginnen.
John / Adm. medewerker
Waar het om gaat is eenvoudig in één zin uit te leggen:

De topambtenaren in Den Haag zijn niet gewend banen en controle te verliezen en proberen dus op allerlei manieren nieuwe werkgelegenheid te creëren.

Ik heb nog niet gehoord, dat er veel ontslagen vallen in het Haagse bij veranderingen. Dat komt dus, omdat men altijd nieuw werk weet te creeren. Knap hè. En de politiek tuimelt er altijd in!
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Simpel op te lossen door deze financiële middelen met schotten te oormerken. Daarbij aan te geven dat gemeenten bij overschrijding van een onderdeel tot een nader te bepalen percentage ontschot mogen aanwenden. De rest gewoon terugvorderen voor het aanwenden van frictiekosten binnen de gedecentraliseerde taken bij de gemeenten.
K. de Beer / organisatie adviseur
Hier wordt wel heel negatief gedacht over het financiele gedrag van gemeenten voordat er nog maar 1 cent uitgegeven is. Maar goed, ik heb ook vertrouwen in de mensheid maar zet toch mijn fiets op slot. Al te strakke controle van het rijk op de gemeentelijke bestedingen moet beeindigd worden. Is pure bureaucratie van dikbetaalde controlfreaks. Beter is om uniforme begrotings- en rekeningsrichtlijnen mee te geven en steeksproefgewijs te checken of een risicoklant de bocht uit vliegt. Nu de rechtbank een sjoemeldende bestuurder voor 3 jaar de nor in gestuurd heeft, biedt dat een voorbeeld voor andere bestuurders om zich te houden aan de gebruikelike regels.
Nico Verstee / Gemeentesecretaris
De boodschap van het stuk is gebaseerd op een aantal uitgangspunten die niet meer voldoen en ons zeker niet verder helpen in huidige situatie in NL:

1. Gemeenten zijn niet te vertrouwen ..... Tja waarom dan inzetten op decentralisatie

2. Er is geen controle bij gemeenten ... Lijkt mij een bijzonder vreemd beeld van de gemeenteraden en ambtelijke organisaties

3. We moeten kijken waaraan en hoe het geld wordt uitgegeven .... Volgens mij ging het over het effect op straat en in de samenleving van de jeugdzorg, awbz etc onder verantwoordelijkheid van gemeenten, geld is maar een hulpmiddel dat daarvoor ingezet wordtDe realiteit is dat we op veel plekken meer dan de helft van onze tijd kwijt zijn aan verantwoording, procedures en controles over controles. Allemaal tijd die nauwelijks echte toegevoegde waarde in de samenleving heeft. En het lastige is dat al die controle instanties van nature gericht zijn op hun eigen voortbestaan en dus zullen blijven uitleggen dat meer controle nodig is.

Laten we eens dapper zijn en elkaar iets meer vertrouwen. Vertrouwen in al die professionals dat zij het uiteindelijk beter weten dan alle stuurlui aan de wal, vertrouwen dat professionals nog meer plezier en effect hebben als ze minder zinloze bureaucratie door hoeven..... Laten we dapper zijn en het anders durven doen!
Advertentie