Advertentie
financiën / Nieuws

Schatkistbankieren definitief verplicht

Het Rijk stelt lagere overheden vanaf volgend jaar verplicht hun vermogen onder te brengen bij de schatkist. Gemeenten blijven tegen.

12 juni 2012

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn vanaf volgend jaar definitief verplicht hun tegoeden bij het Rijk onder te brengen.

Rijk ziet voordelen
Het Rijk ziet veel voordelen in het schatkistbankieren: de tegoeden van de lagere overheden komen op de staatsbalans te staan en mogen van Europa van de staatsschuld worden afgetrokken. Volgens het Rijk is het ook veiliger omdat gemeenten minder risico lopen hun vermogen bij een slechte belegging kwijt te raken.

Uiterlijk 2013
Tegoeden die vanaf 4 juni 16:00 uur beschikbaar zijn - bijvoorbeeld omdat contracten vanaf dat moment af zijn gelopen - mogen slechts tot eind 2013 opnieuw worden weggezet. Ze dienen uiterlijk eind 2013 in de schatkist te zijn ondergebracht te zijn. Daarnaast staat het gemeenten vrij hun tegoeden eerder in de schatkist onder te brengen.

Gemeenten zien nadelen
Met name de VNG is sterk gekant tegen de ‘gedwongen winkelnering’. Ralph Pans noemde de inperking van het risico eerder al overbodig: ‘Na het Icesave debacle is de wetgeving flink aangescherpt, dus daar hoef je het niet voor te doen’.

Weinig speelruimte
Hij noemt het verplicht stallen van (tijdelijk) overtollig geld bij het Rijk zelfs schadelijk voor gemeenten. In combinatie met andere beperkingen die het Rijk oplegt, blijft er volgens hem weinig speelruimte over voor de lagere overheden om ‘de zaken aan de praat te houden’.

Minder rente
Belangrijkste punt is echter de principiële kant. Gemeenten willen zelf kunnen bepalen wat ze met hun geld doen en waar ze dat stallen. Praktisch gezien vrezen ze verder dat het Rijk lagere rente zal betalen dan er op de vrije markt te halen is.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Dat de gemeenten beter af zijn door de verplichte winkelnering val sterk te betwijfelen.Het Rijk heeft zich al vaker een zeer onbetrouwbare partner getoond.Zodra het de overheid uitkomt is er geen sprake van marktwerking.Het gaat het rijk niet om het veilige beleggen.Het gaat primair om het eigen begrotingstekort.Mijn oproep aan de lagere overheden is om hun financiele buffers op zeer korte termijn omzetten in investeringen. Daar heeft de burger wat aan en het helpt ook nog eens een financiele crisis te bestrijden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
chesnedy
Goed nieuws. Belastinggeld is niet om te beleggen en te speculeren wat gemeenten en provincies en waterschappen de afgelopen tijd gedaan hebben (zi Icesave). Het is geld dat door de belastingbetalers is opgebracht en als de ontvangers geen noodzakelijke besteding of doel ervoor hebben dan dient het teruggegeven of bewaard te worden bij de "schatkist".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
G.D.Johanns / financieel adviseur/voormalig rijksambtenaar
Prima! Nu de organisaties in het middenveld c.q semipublieke organisaties (woningcorporaties etc.).

Redelijke financiële buffers aanhouden: geen enkel bezwaar. Blijft mogelijk!

Weloverwogen, goede investeringen plegen (tgv de burgers): evenzo goed. Blijft ook mogelijk!Wat niet meer mogelijk blijft:

Domme beleggingen plegen; experimenteren met voor hen onbegrijpelijke derivaten alleen voor een "procentje" meer?: dat is dan achter de rug.De winst van dat "procentje "meer beleggingsrendement met enorm veel meer risico valt dikwijls ook te verdienen met het stopzetten van ondoelmatige nonsens uitgaven: citymarketing ( om maar eens een modieuze, dwaasheid te noemen), buitenlandse relaties( zustersteden) en studiereizen eens goed op effectiviteit en doelmatigheid onderzoeken. Het procentje meer van "Ice save"-achtige beleggingen is dan zo weer verdiend en kan de subsidie voor de lokale speeltuin - die daarmee wordt verdiend - ook worden bekostig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron / adviseur
De landelijke politiek heeft op deze wijze een boekhoudkundige truc uit de doos gehaald om de staatsschuld kleiner te laten lijken. Geen goede zaak, immers de noodzaak om te snijden in de uitgaven van de landelijke overheid wordt daarmee verkleind!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Sorry, maar schatkistbankieren is geen anti speculatiebeding (en ICE save verbleekt met onze laatste miljardeninvesteringen in de geldmarkt door Jan Kees).Nee het gaat om het EMU saldo, een administratief ding, via deze weg doet het Rijk een greep in de kas/ op de beleidsvrijheid van de decentrale overheden.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjoerd Visser
-Het Rijk ziet veel voordelen in het schatkistbankieren-

Dat ziet het Rijk wel vaker maar altijd moeten we achter de negatieve financiële feiten aanhobbelen: weer meer bezuinigingen als "oplossing". Al vele jaren meent het Rijk alles beter te weten en past daar het beleid naar aan, maar we moeten met z'n allen elk jaar weer horen dat men niet de beoogde winst heeft gemaakt. Hoeveel verlies men ondertussen na al die wijzigingen heeft geleden wordt helaas niet echt openbaar gemaakt. Dus moeten we doorgaan met "bezuinigen"...oftewel: moeten we lijdzaam het Overheidsstelen door misleiding over ons heen laten komen...blijkbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Het Rij ziet veel voordelen>

Tja, net zoals het Rijk zich ontfermde over het "schatkistbankieren" van het ABP fonds zeker...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John / Adm. medewerker
@Jan:

De door jou genoemde aktie was regelrechte diefstal.

Daar draait het nu ook op uit.

@algemeen De meeste gemeenten hebben beleggingen waaruit ze jaarlijks een goed dividend halen. De risico's van de meeste beleggingen zijn zowat nihil, al heb je er altijd een paar gekken tussen zitten. Maar wat nu gebeurt, is het afnemen van inkomen en tegelijkertijd korten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
Dit is regeren in communistenstijl. De staat weet wat goed voor iedereen is. De meeste gemeenten hebben na ICESAVE/Ceteco strenge regels opgesteld waar ze aan moeten voldoen zodat de risico's inmiddels nihil zijn. Effect is dat gemeenten minder inkomsten kunnen genereren en de burger hiervoor uiteindelijk opdraaid. En dat alles om een nietszeggend EMU-saldo aan Brussel te kunnen laten zien wat de goede kant op beweegt. Waanzin dat in een "democratie" dit soort zaken kunnen gebeuren. Nu zijn het de gemeenten, morgen ben jij aan de beurt, watch out!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janssen / Boekhouder
Nu weten de gemeenten ook, hoe de burger zich voelt in dit land als het Rijk weer op de deur klopt, voor geld!Wat de voor- en nadelen zijn van dit systeem voor gemeenten en Rijk zal de komende jaren wel blijken.

- Het is best mogelijk dat het werkt,

- dat Rijk inderdaad fair play hanteert

- de spelregels niet verandertNee gemeenten, let op ons geld wat wij - de burgers - aan jullie betaald hebben. Ik vertrouw de overheid helemaal niet. Die geven de burger de schuld als zij zelf fouten maken.

(www.libertarischepartij.nl)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het positieve aspect is natuurlijk wel dat het Rijk de beheerkosten van het schatkistbankieren voor haar rekening neemt en dat de gemeenten, provincies etc. kunnen besparen op hun personeelskosten. Dat scheelt misschien nog een procentje. Of zou het Rijk ook dat anders hebben geregeld?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mene Tekel
Is niets op tegen, sterker ik vind het een wijs besluit na jaren van wanbeheer. Vele gemeenten hebben op onverantwoorde wijze bakken geld uitgegeven. Vooral in de Vastgoedsector met hun tomeloze bouwdrift. De eerste de beste wethouder mocht even bepalen waar nu nog een plekje vrij was om er steen te dumpen wegens opbrengsten en belasting-inkomsten. Nooit genoeg. Eindeloze schulden hebben sommigen opgebouwd. Het maakt nogal wat uit waar je woont als het gaat om het verkrijgen van paspoort, vergunning of rijbewijs. Verplicht Staatspapier maar de kosten zijn heel divers voor de burger. Hoe groter de ruif, hoe beter de verdeling van lusten en lasten. Hoe kleiner hoe pietluttiger en vooral duurder. De reactie van de VNG (ook al zo'n ongekozen belangenclub) is ridicuul natuurlijk. Het gaat niet om aan de praat houden, het gaat er om te verhinderen dat ongecontroleerd geld wordt gespendeerd aan allerhande zaken die niet hoeven of overbodig zijn. Niemand heeft bezwaar tegen de kosten van aanleg en onderhoud van fietspaden of zo. Gemeenten hebben niks te bepalen lijkt mij, ten opzichte van een Rijksoverheid. Waar de gemeenten hun geld wensen te stallen hebben we kunnen zien. Er zijn miljarden verloren gegaan. Je krijgt heus je geld wel maar het Rijk wil wel even zien waar jet het aan uit geeft en wat je er mee wilt doen. Volstrekt legitiem hoor gemeentenlui.Iedereen schijnt vergeten dat de verzelfstandiging van kleinere overheden geweldig veel nadeel heeft opgeleverd. In de grote steden zitten we met het fenomeen van deelgemeenten. Het maakt als burger zelfs uit in welke wijk je woont. Weg met deze grabbelton van ambtenarij. Het niveau is werkelijk schrikbarend. Denk daar eens over na. Het Rijk is van ons allemaal. Dat een burgemeester even roept het zelf wel even te bepalen, ondanks wetgeving is ontoelaatbaar. "Geen geld geen Zwitsers" en zo is dat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.A. van Anen / VVD raadslid
De rente op schatkistbankieren is te laag, omdat Gemeenten nu een hoger rendement al nodig hebben om de begroting -zoals bijv. door de provincie geeist!!-

sluitend te krijgen/houden. De liquide middelen beschikbaarstellen is geen bezwaar maar dan wel tegen bijv. de rente die de fiscus aanhoudt 4% en

met de garantie op terugbetaling.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie