Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeenten krijgen geld extra energietoeslag in september

Het geld voor de verhoging van de energietoeslag en voor de uitvoeringskosten gaat in september naar de gemeenten.

22 juli 2022
gaspit geld
Shutterstock

Het Rijk keert het budget voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag van 800 naar 1300 euro in september uit. Het gaat in totaal om 550 miljoen euro extra bij de septembercirculaire gemeentefonds 2022.

Uitvoeringskosten

Van dit geld is 500 miljoen euro bedoeld voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag met 500 euro per huishouden. De overige 50 miljoen is bedoeld voor uitvoeringskosten die gemeenten moeten maken om het extra bedrag van 500 euro bij huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het bestaansminimum terecht te laten komen.

Schoorvoetend

Over de uitvoering hebben gemeenten en kabinet lang gesteggeld. De gemeenten zijn van mening dat dit eigenlijk een taak zou moeten zijn van de uitvoeringsorganisaties van de overheid. Die hebben immers tot taak de inkomenssteun voor de armste huishoudens te regelen. De regering heeft echter de uitvoering van de energietoeslag als taak toebedeeld aan de gemeenten. Die zijn er schoorvoetend mee akkoord gegaan. ‘Omdat we het onverteerbaar vinden dat kwetsbare gezinnen anders niet gesteund worden’, zo schreef de VNG in juni aan het kabinet.

Verdeelsleutel

De financiering van de eenmalige energietoeslag verloopt via de algemene uitkering van het gemeentefonds en wordt op grond van de reguliere verdeelsleutel voor de bijzondere bijstand onder de gemeenten verdeeld.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Studenten kunnen in bepaalde situaties bijzondere bijstand aanvragen. Zie de regeling.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie