Advertentie
financiën / Nieuws

Eén op vier gemeenten kromp in 2017

Het inwonertal van Nederland is in 2017 met 100.000 gestegen tot 17,2 miljoen. Toch kreeg een kwart van de gemeenten met bevolkingskrimp te maken, zo laten de jongste cijfers van het CBS te zien.

02 januari 2018

Het inwonertal van Nederland is in 2017 met 100.000 gestegen tot 17,2 miljoen. Toch kreeg een kwart van de gemeenten met bevolkingskrimp te maken, zo laten de jongste cijfers van het CBS te zien.

Sterke groeiers

Amsterdam kende in absolute zin de sterkste bevolkingsgroei. De stad kreeg er vorig jaar 11.500 inwoners bij. Na Amsterdam komen achtereenvolgens Den Haag (ruim 6.500), Utrecht (circa 5.000), Rotterdam (3.500) en Almere (bijna 3.000). Relatief gezien groeiden de kleine gemeenten rond grote steden het hardst, zoals Diemen, Bloemendaal, Waddinxveen, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Jonge gezinnen die wegtrekken uit de stad zijn hier de oorzaak van.

Bible Belt
Buiten de Randstad groeide vooral het gebied tussen Meppel en de Veluwe – mede veroorzaakt door de natuurlijke aanwas in de Bible Belt, waar vrouwen gemiddeld meer kinderen krijgen - en blijft ook Noord-Brabant doorgroeien. In het hele land valt op dat steden het goed doen. Ook in krimpgebieden scoren ze relatief gunstig.

Vooral randen dalen
De bevolkingsdaling speelt zich grotendeels af in de noordelijke provincies, de Achterhoek, Zeeland en Limburg. Toch zijn daarbinnen de verschillen sterk. Het sterkst achteruit gingen de gemeenten aan de noordrand van Friesland en de noord- en oostrand van Groningen. Ook Midden-Drenthe, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen krompen flink.

Vergrijzing sterkste krimpfactor
De bevolkingskrimp is vooral te wijten aan vergrijzing: van de 91 gemeenten die krompen hadden er 75 een sterfteoverschot. Ook in het Gooi en langs de Noordzeekust wordt de bevolkingsgroei geremd door een hoog sterftecijfer onder de relatief oude bevolking. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie