Advertentie
financiën / Nieuws

Almere dreigt onder curatele te worden gesteld

De provincie wil dat de gemeente nog voor het zomerreces aantoont hoe de financiële problemen worden aangepakt.

22 maart 2024
Zorgen om financiële problemen gemeente Almere.

De provincie Flevoland maakt zich grote zorgen over de financiële situatie van de gemeente Almere en dreigt met ingrijpen. Dat blijkt uit een brief van het college van Gedeputeerde Staten (GS) aan het college van burgemeester en wethouders van Almere.

Adviseur VTH-werkprogramma

JS Consultancy namens de Omgevingsdienst Brabant Noord
Adviseur VTH-werkprogramma

Leidinggevende Klant Contact Centrum & Burgerzaken

Gemeente Meierijstad
Leidinggevende Klant Contact Centrum & Burgerzaken

Bezuinigen

In haar rol als toezichthouder op de financiën van de gemeenten in Flevoland zegt het dagelijks bestuur van de provincie in Almere een duurzaam financieel evenwicht te missen. Ook is de gemeente in de ogen van GS te veel afhankelijk van incidentele overschotten vanuit het grondbedrijf. Daarnaast heeft de gemeente ook nog eens flink wat moeite om eerder aangekondigde bezuinigingen door te voeren. Tel daarbij op dat de te verwachten inkomsten uit het gemeentefonds – de grootste inkomstenbron van Almere – uiterst onzeker zijn en het totaalplaatje wordt nog ongunstiger. In feite komt dat erop neer dat Almere geen geld heeft voor nieuwe investeringen, geen buffers heeft en fors zal moeten bezuinigen.

Preventief toezicht

De provincie wil dat de gemeente op korte termijn – nog voor het zomerreces – duidelijk laat zien hoe de financiële problemen gaan worden aangepakt en opgelost. Alleen dan resteert er nog voldoende tijd om een en ander in het najaar in de begroting op te nemen. Slaagt de gemeente daar niet in, dan dreigt Almere vanaf volgend jaar onder curatele te worden gesteld van de provincie.

Politieke ontwikkelingen

Het provinciebestuur laat in de brief aan het college van burgemeester en wethouders verder weten de politieke ontwikkelingen in Almere met extra aandacht te volgen. Nadat onlangs twee partijen – ChristenUnie en VVD – uit de coalitie stapten, is sprake van een weinig stabiele politieke situatie. Die situatie ‘draagt bij aan onze zorgen’, aldus GS. ‘Het verbeteren van de financiële situatie vormt een belangrijke opdracht voor de nieuw te vormen coalitie.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie