Advertentie
financiën / Nieuws

Corona zorgt voor miljoenenmeevallers gemeente

Geld overhouden in tijden van mega-inflatie? Waar steeds meer huishoudens tekort komen, noteren gemeenten juist recordoverschotten.

14 juni 2022
Corona en geld
Shutterstock

Losser: plus 2,2 miljoen euro. Kampen: ruim 21 miljoen. Den Haag zelfs plus 70 miljoen euro. Allemaal gemeenten die 2021 afsloten met een aanzienlijk voordelig saldo.

En het zijn bepaald geen uitzonderingen. Onderzoek van LIAS PAUW/Inergy onder 60 gemeenten laat zien dat ze allemaal – van klein tot groot – een positief saldo hebben over 2021. Gemiddeld bedraagt het overschot 5,3 procent van het begrotingstotaal.

Grondverkoop

Kampen houdt, als gezegd, ruim 21 miljoen euro over – 19 miljoen hoger dan begroot. Het gaat volgens het college van burgemeester en wethouders vooral om een reeks incidentele meevallers: eenmalig dus, maar wel ‘uitzonderlijk fors.’ Een gevolg van een toevallige samenloop van omstandigheden, aldus financiënwethouder Albert Holtland. Grondverkopen leverden door het ‘meezittend economisch tij’ een miljoenenmeevaller op en van het rijk kwamen miljoenen meer binnen dan gedacht. En mede door corona is een aantal projecten vertraagd of niet uitgevoerd, waardoor het gereserveerde geld niet is uitgegeven.

Vacatures

Ook anderszins leidde corona in veel gemeenten tot minder uitgaven: diverse trainingen, opleidingen, bijeenkomsten en evenementen gingen niet door. Ook speelt de krapte op de arbeidsmarkt een rol. Ontstane vacatures zijn niet of lastig in te vullen, met als gevolg dat er minder projecten zijn opgepakt en dus minder uitgaven zijn gedaan. Daarnaast blijft er door het niet – of laat – invullen van vacatures incidenteel geld over op de personeelsbudgetten. Zo verklaart de gemeente Lelystad althans een deel van het overschot van ruim 21 miljoen euro.

Minder bijstandsuitkeringen

Den Haag hield ruim drie keer zoveel over: bijna 70 miljoen euro. Ook daar droeg corona er in belangrijke mate aan bij: er kwamen minder mensen in de bijstand dan voorspeld en daarnaast werden door beperkende coronamaatregelen projecten uitgesteld. Daardoor lijkt het alsof dat geld in 2021 ‘over’ is, maar dat geld wordt volgens wethouder Anne Mulder (financiën) gewoon komend jaar in de stad geïnvesteerd.

Hamerstuk

In Noordwijk leidde dat het overschot van ruim 4 miljoen over 2021 tot gefronste wenkbrauwen bij enkele gemeenteraadsleden. VVD-raadslid Bas Brekelmans vindt het iets te gortig. ‘Wij zijn geen commercieel bedrijf’, zo verklaarde hij. De jaarrekening staat geagendeerd op de raadsvergadering van 16 juni. Maar veel discussie valt niet te verwachten: het is vooralsnog een hamerstuk. Een veel voorkomend lot van jaarrekeningen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De gesignaleerde overschotten bij veel Gemeenten vragen om een nadere analyse bij het Rijk. Afhankelijk van nader onderzoek kunnen Gemeenten het eventueel wel met 'een onsje minder biefstuk' doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie