of 64120 LinkedIn

Overleg gemeenten en rijk over kosten corona

Het kabinet overlegt  deze week met de decentrale overheden over de financiële gevolgen van de corona-crisis. De gemeenten zijn bezig de extra uitgaven in beeld te brengen.

Het kabinet overlegt deze week met de decentrale overheden over de financiële gevolgen van de corona-crisis. De gemeenten zijn bezig de extra kosten te inventariseren.

Twee keer per jaar heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), samen met de provinciekoepel IPO en de Unie van waterschappen, overleg met het kabinet over de financiële verhoudingen met het rijk. Het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (BOFv) staat deze week in het teken van de coronacrisis en de financiële impact daarvan op de decentrale overheden.

 

Doorbetalen zorgaanbieders

De insteek van de VNG is om met het kabinet te bespreken hoe zo snel mogelijk tot goede afspraken te kunnen komen over het opvangen van de financiële gevolgen van alle maatregelen die gemeenten op dit moment treffen in verband met de coronacrisis. ‘In de afgelopen weken zijn er al heel snel afspraken gemaakt met enkele ministeries op grote thema's, zoals de bijstand aan zelfstandigen en het doorbetalen van zorgaanbieders in het sociaal domein. Maar ook op veel andere terreinen zullen er financiële effecten optreden’, aldus de gemeentekoepel.

 

Inventarisatie effecten

De VNG is al deze effecten nu in kaart aan het brengen, zodat ook daar goede afspraken over kunnen worden gemaakt met het rijk. In hoeverre er per beleidsterrein een passende financiële regeling nodig is, of dat er een meer generieke financiële oplossing mogelijk is, zal de komende weken worden bepaald.

 

Neerwaartse bijstelling

In het overleg zal ook besproken worden in hoeverre de corona-crisis aanleiding geeft tot nadere afspraken over de normeringssystematiek, om gemeenten de komende jaren zoveel mogelijk financiële zekerheid te bieden en nieuwe neerwaartse bijstellingen van het accres te voorkomen. Veel van de extra maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de crisis te bestrijden, zullen namelijk niet leiden tot een hoger accres, omdat ze buiten de zogenaamde financiële kaders worden opgevangen en daarmee niet bijdragen aan de hoogte van het gemeentefonds, volgens de begrotingssystematiek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits op
Zullen we deze zin even onthouden:

"Veel van de extra maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de crisis te bestrijden, zullen namelijk niet leiden tot een hoger accres, omdat ze buiten de zogenaamde financiële kaders worden opgevangen en daarmee niet bijdragen aan de hoogte van het gemeentefonds, volgens de begrotingssystematiek."

Want als er straks bezuinigd gaat worden om de extra uitgegeven miljarden te compenseren, gaan we dan ook voor die bezuinigingen ook niet 'trap af' in het gemeentefonds? Ik geloof er niets van.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners