of 65101 LinkedIn

Almelo verstrekt subsidies zonder beleid

De gemeente Almelo verstrekt jaarlijks voor ongeveer 20 miljoen euro aan subsidies, maar een beleid daarvoor ontbreekt. Hoogste tijd voor actie, oordeelt de plaatselijke rekenkamercommissie in recent onderzoek.

De gemeente Almelo verstrekt jaarlijks voor ongeveer 20 miljoen euro aan subsidies, maar een beleid daarvoor ontbreekt. Hoogste tijd voor actie, oordeelt de plaatselijke rekenkamercommissie in recent onderzoek.

De rekenkamercommissie Almelo deed onderzoek naar het subsidiebeleid in de gemeente en komt tot de conclusie dat de gemeente daarover niet beschikt. Daardoor is het voor de gemeenteraad niet toetsbaar of en aan welke maatschappelijke doelen de verstrekte subsidies bijdragen.

 

Doelstellingen

De gemeente blijkt niet te beschikken over een subsidiebeleid met uitgangspunten en doelstellingen. Het is niet zo dat er niks is geregeld. Er is bijvoorbeeld wel een Algemene Subsidie Verordening. En de grote subsidieaanvragen vanaf 50.000 euro zijn volgens de rekenkamercommissie onderbouwd en gemotiveerd. Maar bij de kleinere subsidiebesluiten geldt dat ze niet altijd gemotiveerd zijn vanuit het perspectief rechtmatigheid en doeltreffendheid.

De doeltreffendheid van het subsidiebeleid is volgens de onderzoekers lastig te beoordelen. Uit casusonderzoek bleek dat bij ongeveer een derde van de casussen geen verband was te leggen tussen gemeentelijke doelen en de gesubsidieerde activiteiten. Dit betreffen vooral waarderingssubsidies. Bij de overige casussen was volgens de rekenkamercommissie wel een verband te leggen.

 

Toetsbaar

Het ontbreken van concrete beleidskaders over wanneer en hoe het instrument subsidies door de gemeente wordt toegepast en het veelal niet aanwezig zijn van heldere doelstellingen waaraan subsidies bijdragen, maakt dat het voor gemeenteraadsleden moeilijk is hun werk te doen: zij kunnen feitelijk geen oordeel geven over het subsidiebeleid en geven aan zowel sturingsmogelijkheden als grip op dat beleid te missen.

De rekenkamercommissie doet het college van burgemeester en wethouders de aanbeveling in overleg met de raad een toetsbaar subsidiebeleidskader op te stellen. Op basis daarvan moet dan bijvoorbeeld een keuze kunnen worden gemaakt wanneer het subsidie-instrument wordt ingezet en wanneer niet en aan welke maatschappelijke doelen uit het gemeentelijk beleid de subsidies een bijdrage moeten leveren.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Nog afgezien van het subsidiebeleid is alleen al een bedrag van 20 miljoen euro voor een gemeente met een inwoneraantal als Almelo al héél veel. Als er moet worden bezuinigd valt hier vast wel wat te halen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners